OPINION

Vil du bolles eller bombes?

Bestyrer på Jailhouse reagerer her på anklagemyndighedens afvisning af trusselsagen mod Jailhouse fra september 2022. Foto: Rasmus Degnbøl

Ifølge den offentlige anklagemyndighed er forskellen mellem at bombe og at bolle nok til, at der ikke kan rejses tiltalen om trusler mod Jailhouse CPH.

Den offentlige anklagemyndighed har besluttet ikke at rejse tiltale mod den unge mand, der 11. september 2022 ringede og truede mit personale på Jailhouse CPH, Studiestræde, København. Gerningsmanden hævder, at han har sagt, han ville ’bolle’ os og ikke bombe os.

”Sigtede har forklaret, at han foretog opringning til Jailhouse Copenhagen, idet han ønskede at lave telefonfis med de ansatte på stedet. Sigtede har endvidere forklaret, at han under samtalen udtalte ’’I fucking bøsser’’ og ’’Jeg boller jer alle sammen’’ eller lignende. Han benægter dog at skulle have fremsat trusler vedrørende bombning af stedet.”
(Svar fra den offentlige anklagemyndighed, København, 16. februar 2023)

Den sigtede indrømmer altså, at han har ringet til Jailhouse CPH og truet med, at han ville bolle os – det skriver anklagemyndigheden selv.

”Anklagemyndigheden har gennemgået alle beviser og efterforskningsresultater i sagen. Vi har også inddraget de forklaringer, som de ansatte på Jailhouse Copenhagen har afgivet. Når anklagemyndigheden har besluttet ikke at rejse en straffesag mod sigtede, er det, fordi vi ud fra de samlede omstændigheder i sagen ikke mener, at det ved en domstol vil kunne bevises, at han er skyldig i fremsættelsen af trusler.”
(Svar fra den offentlige anklagemyndighed, København, 16. februar 2023)

Man må altså godt true med at bolle andre?

Det mener politiets anklagemyndighed tilsyneladende. Den sigtede indrømmer i sin vidneforklaring at have sagt ’’I fucking bøsser, jeg boller jer alle sammen eller lignende”. I min optik er at bolle forudsat, at der er samtykke fra begge parter. Ellers er der slet ikke tale om at bolle, men derimod om et seksuelt overgreb.

Jeg ved ikke, i hvilken del af det danske kongerige det i 2023 på nogen måde kan være i orden at true andre med at ville komme og bolle dem. Jeg har ikke ord for, hvor fuldstændig absurd jeg mener, situationen er.

Som arbejdsgiver skal jeg udarbejde handlingsplaner for arbejdsmiljø, hvor mine medarbejderes fysiske og psykiske sikkerhed skal tages i betragtning. Alt imens kan enhver idiot ringe til os og true dem og efterfølgende INDRØMME det over for politiet, uden at den offentlige anklagemyndighed mener, de kan finde tilstrækkelige beviser.
Straffelovens paragraf § 266 siger, at:

”Den, som på en måde, der er egnet til hos nogen at fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv, helbred eller velfærd, truer med at foretage en strafbar handling, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.”

Mener den offentlige anklagemyndighed ikke, at en trussel om at blive bollet mod sin vilje falder under denne paragraf i den danske straffelov?

Mener den offentlige anklagemyndighed, at man må true med voldtægt?

Skærpende omstændighed

Det er i sidste ende fuldstændig ligegyldigt, om man truer med at bombe eller bolle, hensigten er at skabe frygt og utryghed. Det er ovenikøbet gjort på baggrund af, at vi er nogle ”fucking bøsser”. Altså bør det være en skærpende omstændighed i henhold til straffelovens § 81, nr. 6, som fastslår, at:

”Det er en skærpende omstændighed, hvis en forbrydelse har baggrund i andres etniske oprindelse, tro, handicap, seksuelle orientering eller lignende.”

Jeg kan ikke sætte ord på, hvor rasende jeg er på vegne af mit personale og hele mit community. Hele afgørelsen skriger langt væk af en affejning, på baggrund af at det angiveligt skulle være telefonfis, og at forskellen mellem boller og bomber er tilstrækkeligt til, at der er usikkerhed nok til, at man ikke ville kunne fælde dom. Enten tror den offentlige anklagemyndighed, at den danske dommeretat er idioter, eller også ved de det.

Medmindre den offentlige anklagemyndighed tror, at ”fucking bøsser” gerne vil voldtages, så kan der ikke være tvivl om, at der er tale om en trussel.

Vi må aldrig lade os true eller kue! Der er klaget til statsadvokaten over afgørelsen.

Niels Lautrup Holm
Bestyrer – Jailhouse CPH

Mere om sagen her.

Læs også: Professionel fodboldspiller: Jeg er homoseksuel