Dansk HOMO-Historie

Out & About (2003-2019)

Første nummer af Out & About kom på gaden i januar 2003. Bagved udgivelsen af Out & About stod en stor del af de københavnske LGBT-steder, der længe havde ønsket et nyt magasin på banen, med det formål at få sat skarpere fokus på det københavnske LGBT-miljø.

I august 2002 udkom derfor et prøvenummer under navnet Cum & C, der samtidig var program til fordel for Mermaid Pride 2002 (i dag Copenhagen Pride). Efter at have evalueret bladet blandt annoncører og læsere stod det klart, at der var stor interesse for det nye blad.

Det var CGL (i dag Rainbow Business Denmark) der stod bag udgivelsen af prøvenummeret.

I august 2002 udkom derfor et prøvenummer under navnet Cum & C.

Du kan se prøvenummeret her.

Jeg var på det tidspunkt formand for CGL og annoncesælger for Pan Bladet. Jeg havde løbende informeret min redaktør på Pan Bladet, som var min chef, om arbejdet med det nye blad og gik derfor ud fra at dette var videregivet til ledelsen i Pan Bladet/LBL.

Men da prøvenummeret kom på gaden i august 2002, viste det sig at dette ikke var tilfældet og jeg blev ringet op af Bent Hansen fra LBL (i dag LGBT Danmark) som bad mig stoppe mine aktiviteter for Pan Bladet omgående. Jeg forsøgte at få et møde, hvor jeg kunne fortælle min bevæggrunde for at være gået ind i arbejdet med det nye blad, men dette blev pure afvist.

Cum & C blev til Out & About

Evaluering blandt annoncørerne viste at de annoncører, som bakkede op om det nye blad, ikke ville fortsætte deres annoncering i Pan Bladet og da vi kunne se at dette ville være til stor skade for Pan Bladets økonomi og dermed dets overlevelse, overvejede vi nøje situationen og da ikke alle i CGL var klar til at søsætte det nye blad og dermed tage den risiko der kunne være i et sådant projekt, blev projektet sat på standby.

Men da jeg nu ikke længere var ansat på Pan Bladet, så var vejen banet til i at starte et nyt blad og de annoncører som var interesserede, gik derfor sammen og oprettede et anpartsselskab under navnet Copenhagen Gay Media ApS som skulle drive det nye blad.

Navnet blev Out & About i stedet for Cum & C, og i starten var bladets primære indhold om det københavnske LGBT-miljø og det første nummer blev sendt på gaden i januar 2003.

Ikke alle var lige begejstrede for monopolbruddet. Out & About blev da også kritiseret for at være for kommercielt og useriøst, og mange tvivlede også på om bladet ville overleve. Nogle fandt det også problematisk, at bladet fokuserede på de barer, som var medejere af bladet og at bladet var for domineret af bøsser, artiklerne var for overfladiske og layoutet for grimt. Kuponhæftet var et af de sjove tilnavne, som det nye blad fik af sine kritikere.

Vi kunne dog ikke helt følge kritikken på Out & About. Vi var sat i verden for at skabe et større kendskab til det, der skete i LGBT-miljøet og da Out & About var ejet af de fleste at barerne i LGBT-miljøet, var det jo svært ikke at skrive om dem.

Bøssernes Se & Hør

Out & About fik også et ry som bøssernes Se & Hør. Hvilket vi da også levede op til, da vi bragte mange interview med kendte bøsser og lesbiske.

En af udfordringerne, når jeg kom rundt i LGBT-miljøet for at tegne annoncer eller for at tale med folk var, at der var visse ting man ikke så eller hørte – eller i hvert fald ikke talte om. Rygterne fik hurtigt ben at gå på i miljøet, uanset om de havde grund i virkeligheden eller ej, så det var en balancegang, hvad man kunne blande sig i, havde en holdning til eller udtale sig om.

Out & About har også være med til at sætte sit præg på LGBT-miljøet på andre områder, blandt andet gik vi sammen med barmiljøet om at arrangere konkurrencer som MrGay.dk og Årets Bartender.

Out & About har også besøgt mange både kendte og ”almindelige” bøsser og lesbiske i deres eget hjem, som blev bragt under titlerne ”Homo Homes” og ”Hjemme Hos”. Her viste bøsser og lesbiske, hvordan de havde valgt at indrette deres hjem.

Af det mere kontroversielle, begyndte Out & About i en periode at anmelde bøsseporno og have en ”Side 6 fyr”, hvilket gav en hel del debat blandt læserne, om den slags hørte hjemme i Out & About.

Politik

Out & About har også skrevet mange seriøse artikler med relevans for LGBT-miljøet, det har både været kritiske og oplysende artikler om samfunds og politisk relaterede emner og flere af dem har da også trukker overskrifter i andre medier.

Kommunal- og folketingsvalgene, hvor der har været fokus på homo-politikerne, har også været prioriteret højt i Out & About. Ligesom vi et par gange har været med til at arrangere vælgermøder, med fokus på LGBT-politik.

I september 2011 blev Out & About i Ekstra Bladet beskyldt for at sortere de røde fra. Det var Elizabeth Japsen, der sad i Enhedslistens Queerudvalg der gik i rødt, og kom med grundløse beskyldningerne. En efterfølgende gennemgang af det seneste års udgivelser, viste da også at det faktisk stod helt anderledes til. Out & About havde bragt flest artikler med de såkaldte røde partier og ydermere var der også et overtal af artikler der omtalte de røde partier positivt.

Pan Bladet stopper udgivelsen

Pan Bladet og Out & About havde eksisterede side om side i næsten fem år, da LBL stoppede udgivelsen af den trykte version af Pan Bladet i slutningen af 2007, dette skyldtes det ikke kun Out & About, men også økonomiske problemer i LBL.

Før Out & About kom på gaden, var Pan Bladet det eneste magasin for homoseksuelle i Danmark. Andre havde gennem årene forsøgt at skabe alternativer, men måttet lukke ned efter kort tid. Derfor var der også mange, der tvivlede på, om det ville lykkes Out & About at holde skindet på næsen.

Out & About har bevist, at det kan lade sig gøre at bryde et monopol, specielt når man leveret et produkt der lever op til annoncørernes og læsernes behov.

Mediestøtte

2011 var første år, hvor Out & About gav underskud, hovedsageligt på grund af faldende annonceindtægter, hvilket i øvrigt også var gældende i resten af medieverdenen og det var derfor nødvendigt at gennemføre nedskæringer for igen at få balance i økonomien.

I 2014 lykkedes det Out&About at få tildelt Innovations-/Udviklings-støtte over en periode på tre år (2014-2016). Projektets mål var at sikre udviklingen af Out & About med mere egen-produceret stof, med større fokus på politik, samfund, kultur samt repræsentation af mangfoldigheden i LGBT-miljøet og derved komme op på de tre årsværk ansatte, som var et af kravene for at få del i den faste medie-støtte.

Det lykkedes at komme op på de tre årsværks ansatte i sidste halvdel af 2016, så Out & About kunne da søge den faste medie-støtte.

Men Medienævnet afviste at tildele Out & About den faste medie-støtte, med den begrundelse, at Out & About ikke ”i tilstrækkeligt omfang” behandlede politiske temaer og aktuelt nyheds-stof.

Derfor var det i starten af 2017 nødvendigt at gennemføre drastiske nedskæringer, for at sikre den fortsatte udgivelse af Out & About.

Jeg valgte ved udgange af 2016 at gå på pension og stoppede på Out & About 1. juli 2017.

Out & About blev i 2017 en del af Rainbow Business Denmark, gennem en anparts-udvidelse.

Redaktører på Out & About: Bert Svalebølle fra januar 2003 til december 2003 (Ansvarshavende fra januar 2003 til september 2015) – Morten Rixen fra januar 2004 til juli 2005 – Bjarne Henrik Lundis fra august 2005 til december 2007 – Thomas René Kristensen fra januar 2008 til august 2018 (Ansvarshavende fra oktober 2015 til august 2018).

Fra august 2018 og frem til lukningen i april 2019, blev den daværende redaktør for webmediet Brian Kjær Capkan også redaktør for magasinet.

Læs også: Out & About i økonomiske problemer (2018)

 

Læs også: Out&About stopper udgivelsen (2019)

Efter lukningen af magasinet fortsatte Brian som redaktør for webmediet frem til juli 2019, hvor han blev “sendt hjem” og Bert Svalebølle indtrådte ind som fungerende redaktør og  gik igang med at nytænke webmediet.

Læs alle udgaver af Out & About magasinet

Out & About magasinet udkom fra januar 2003, 12 gange om året og var et gratis magasin, der blev distribueret via caféer, barer, klubber, butikker og organisationer i LGBT-miljøer over hele Danmark, samt på udvalgte biografer og biblioteker.

Du kan stadig læse alle 196 udgivelser her.