Zaurits-Bureau.dk (2003)

Skærmprint af Zaurits-Bureau.dk og Kaj Erik Nielsen der var redaktør.

Zaurits-Bureau.dk, der gik online den 5. juni 2003, var 150 års dansk bøssehistorie kort fortalt på nettet. Den var en slags forløber for LGBT+ Historie på denne side. Redaktør på Zaurits-Bureau.dk var Kaj Erik Nielsen. Siden blev lukket ned i 2009.

Zaurits-Bureau.dk gik helt tilbage til 1852 og den første historie fra 1852 var citeret fra Wilhelm von Rosen: Månens Kulør.

1852 – Carl Høegh-Guldberg og Molt Wengel
“For enhver, der har kjendt disse to elskværdige Mennesker, staa de som uadskilligt knyttede til hinanden. De boede sammen og var næsten altid sammen. Hvor forskjellige de end vare, saavel i Ydre som i Indre, dannede de, maaske netop ved at supplere hinanden, en Enhed, som om det havde været et Ægtepar”. I 1851 var de to 30årige fuldmægtige i Justitsministeriet, Carl Høegh-Guldberg og Molt Wengel, flyttet sammen.

Som her så handlede indholdet på Zaurits-Bureau.dk først og fremmest om danske og københavnske forhold, men en del udenlandske oplysninger var også medtaget, fordi udviklingen i Danmark har været præget af udviklingen i andre lande.

Begivenhederne blev på Zaurits-Bureau.dk præsenteret på korte tidslinjer opdelt i årstal f.eks. 1852-1899, 1900-1947 osv.

Læs også: På sporet af bøssebarernes historie i København

Bøssehistorie

Bøssehistorie var et af de andre områder på Zaurits-Bureau.dk, og den første historie var dedikeret til mindet om Karl Heinrich Ulrichs (1825-1895).

Den 29. august 1867 gik en mand på talerstolen i en forsamling af 500 tyske jurister. Han havde indgivet forslag til afskaffelse af al lovgivning, som kriminaliserede seksuelle forhold mellem mænd. Hans navn var Karl Heinrich Ulrichs, en tysk jurist og forfatter. Hans forslag blev nægtet optagelse til behandling på kongressen og Ulrichs var der for at protestere – men blev afbrudt af høje tilråb fra salen og måtte forlade talerstolen.

Ulrichs havde på dette tidspunkt – under pseudonymet Numa Numantius – udgivet flere skrifter, som under hovedtitlen “Forschungen über das Räthsel der mannmännlichen Liebe”, forsvarede kærligheden mellem personer af samme køn. Han opfandt begrebet Uranismus – som inkluderede kvinder Urninds, mænd Urninge og biseksuelle Uranodionings.

Det første skrift “Vindex” blev udgivet under pseudonym i 1864, men fra 1868 skrev han i eget navn. Karl Heinrich Ulrichs begyndte den moderne bøsse-lesbiske frigørelseskamp ved offentligt at fastslå at Urninge er naturlige og ikke syndere, syge eller kriminelle.

Af andre historie under dette punkt kan nævnes:

Den homoseksuelle sædelighedsskandale i København 1906-07
Den 25. juli 1906 klokken kvarter i tre om morgenen blev to unge mænd antastet af en nattevagt i en baggård i Tordenskjoldsgade i København. Vagten mente at de to var i færd med et indbrud og pågreb den ene, Axel Otto Vilhelm Petersen, hvorimod den anden, der havde en kniv eller et brækjern hos sig, undslap.

Nogle dage senere blev Axel fremstillet i Københavns Kriminal- og politirets 2. kammer, hvor han oplyste at de i gården blot havde søgt en retirade. Den anden person kendte han kun under navnet “Rødspætten”. Denne identificeredes af politiet som Carl Place Johansen, som forespurgt nægtede den pågældende nat at have medbragt andet end nogle nelliker, som Axel havde foræret ham.

Da de imidlertid ikke kunne fremkomme med et passende ærinde i gården, blev også Carl arresteret, mistænkt for forsøg på indbrud. Efter at have ruget i arresten i en uges tid, fremkom Carl d. 7. august med en forklaring på deres egentlige forehavende den pågældende nattestund. Han havde sammen med Axel søgt retiraden i gården for at de der kunne begå uterlighed med hinanden, som det så sterilt noteredes i forhørsprotokollen.

Axel tilsluttede sig denne forklaring, og Carl indrømmede i samme åndedrag at han ofte for betaling havde drevet uterlighed med forskellige mandspersoner i København.

Denne og andre historier fra før 1948, vender vi tilbage med løbende.

Karl Heinrich Ulrichs, plakat fra udstillingen ”Fra isolation til bevægelse” og artikel i Politiken fra 1938 om homoseksuelle mænd var anholdt ved politiets aktioner på nødtørftsanstalterne i København.

Bøssehistorie – Dokumentation

Her var bl.a. en historie fra 1938 om, at ca. 300 homoseksuelle mænd var anholdt ved politiets aktioner på nødtørftsanstalterne i København. Artiklen var fra Tidsskrift for Politivæsen, og omhandlede Københavns Ordenspoliti’s Virksomhed m.h.t. de prostituerede kvinder og de homoseksuelle, hvor i der bl.a. kunne læses:

Ogsaa de homoseksuelle Omdrivere, der paa offentlig Gade, Vej eller Plads søger at skaffe sig Forbindelser, gives der i ikke ringe Omfang af Stationerne Paabud efter § 9, 4. Pkt . om ikke at færdes paa de af dem yndede Tilholdssteder. De paagældende er ofte ved deres Væsen og Paaklædning ret typiske og paadrager sig derfor let Politiets Opmærksomhed.

Det sker forøvrigt ikke saa ganske sjældent, at homoseksuelle Mandspersoner af Politiet antræffes iført Kvindedragt. De paagældende færdes gerne i en saadan Dragt, fordi den stemmer med deres hele Indstilling, og fordi de derved lettere kommer i Kontakt med Personer af deres eget Køn. Saadan Adfærd rammes af den foran citerede Bestemmelse i Politivedtægtens § 9, 3. Pkt., idet den er egnet til at fremkalde Forstyrrelse af den offentlige Orden. Personer, der anholdes for denne Forseelse, fotograferes som Regel paa Stationerne og transporteres – efter at de fornødne politimæssige Oplysninger er fremskaffet – almindeligvis i Vogn til Bopælen, idet en Løsladelse direkte fra Stationen jo i Virkeligheden vil de være ensbetydende med, at Forseelsen blev fortsat.

Et særligt yndet Opholdssted for talrige homoseksuelle Mandspersoner er de offentlige Nødtørftsanstalter, hvor de paagældende til største Gene og Ubehag for det almindelige Publikum – finder en særlig Tillokkelse ved visse ekshibitionistiske Foreteelser. En saadan uanstændig Opførsel, der klart rammes af § 9, 2. Pkt., kan naturligvis ikke tolereres paa et offentligt Sted, hvor Byens Borgere og deres Børn trygt skal kunne færdes.

Teaterhistorie

Til slut skal nævnes et andet sjovt afsnit om homoseksuelle karakterer på danske scener 1907-1970, her var samtlige forestillinger med homoseksuelle karakterer og/eller konflikt produceret på danske scener fra 1907-1970 medtaget.

Det er også et punkt vi senere vil tage op her, hvor både teater, film og musik vil indgå.

Læs også: Hvilken bøssebar er ældst

Hvad år var det nu…

Selv om det er blevet nemmere at finde informationer om dansk homo-historie, så var ideen med Zaurits-Bureau.dk, nøjagtig den samme som LGBT+ Historie er i dag, at samle vores homo-historie et samlet sted, så man ikke selv behøver at skulle opstøve sådanne og lignende informationer på diverse sider, hvis man lige har glemt en af de vigtige detaljer i den danske homo-historie. Med et hurtigt opslag her på siden så har man alle svarene lige ved hånden, når siden altså er helt udbygget.

Kaj Erik Nielsen

Kaj Erik Nielsen er født i 1947 i København og har læst historie på Københavns Universitet.

Hans engement i homo-miljøet har bland andet været:
• Aktivist og bestyrelsesmedlem i ”Forbundet af 1948” fra ca. 1976 til 1982.
• Redaktør af Københavnsafdelingens medlemsblad.
• Koordinator af udstillingen ”Fra isolation til bevægelse” i Huset – Magstræde april 1979.
• Mødeleder på høringen om bøsser og lesbiske på arbejdspladsen Zahles skole april 1980.

Skrevet historiske artikler i Pan bladet, bland andet:
• Korthuset i Knabrostræde – 15 år 1980-1995.
• På sporet af bøssebarernes historie i København.

Han åbnede Zaurits-Bureau.dk på nettet 5. juni 2003, navnet var inspireret af Ritzaus Bureau – bare byttet lidt om, da det jo var gamle nyheder siden behandlede.

Udgav bogen ”Herman Bangs erotiske testamente” 2007 på Zaurits Forlag.

Kaj Erik Nielsen har også været behjælpelig med flere af historierne her på siden, ligesom vi i flere tilfælde har bygget videre på hans informationer.

Vil du være med

Det er meget tidskrævende at dokumentere vor homo-historie, derfor søger vi frivillige der er interesseret i vor homo-historie og som vil være med til at dokumentere den for efter tiden. Hvad enten du er god til at skrive, til at søge i arkiver eller måske har du kendskab til fundraising, så kontakt os på nedenstående kontaktformular eller kontakt Bert Svalebølle på mobil 4093 1977.

 

Læs også: På sporet af bøssebarernes historie i København