SAMFUND

LGBT Komiteen i dialog med Folketingets Retsudvalg

Søren Laursen, LGBT Komiteen
Søren Laursen.
Foto: Pilu Ottosen

Lovgivning med alvorlige konsekvenser for adgangen til det juridiske kønsskifte.

LGBT Komiteen har siden maj 2019 arbejdet med blandt andet national LGBT+ lovgivning og herunder rådgivning af myndighederne.

I februar 2020 var de ude med en henvendelse til Folketingets Retsudvalg for at forhindre alvorlige konsekvenser af et nyt lovforslag for personer, der ønsker juridisk kønsskifte.

Søren Laursen fra LGBT Kommiteen siger til Out & About:

– Når Folketinget laver lovgivning, så er det selvfølgelig vigtigt, at man nøje overvejer konsekvenserne af den. For tiden behandles et beslutningsforslag fra Dansk Folkeparti, som har til formål at forhindre, at kriminelle skjuler sig for ordensmagten ved at skifte navn. Ifølge forslaget skal det ikke være muligt for personer, der er idømt en straf på mindst tre måneders ubetinget fængsel, at skifte navn, så længe dommen står på deres straffeattest, det vil sige indtil ti år efter strafudståelse.

– Det betyder i praksis, at transpersoner, der har udstået en sådan straf, ikke kan få juridisk kønsskifte i ti år. Det er en meget vidtgående begrænsning i rettigheder, som ikke er proportional med formålet. Derfor har LGBT komiteen skrevet til Folketingets Retsudvalg og justitsministeren og problematiseret dette forhold.

LGBT Komiteens fulde tekst kan ses på deres Facebook opslag her.

 

Se også: Kig Forbi – LGBT Komiteen