SAMFUND

København sætter mål om nul nye HIV-smittede i 2030

Sundhedsordfører fra Radikale Venstre, Tommy Petersen og direktør i AIDS-fondet, Andreas Gylling Æbelø. 

København melder sig nu ind i FNs fast-track by-initiativ, hvor målet er nul nye smittede med hiv inden 2030. Det står klart efter offentliggørelsen af det netop afsluttede budgetforlig på Københavns Rådhus.

PRESSEMEDDELSE:

Budgetparterne bag forliget har afsat ca. 300.000 kr. til, at aids-fondet i samarbejde med Københavns Kommune kan etablere en sekretariatsfunktion, der kan varetage arbejdet. I følge Sundhedsordfører fra Radikale Venstre, Tommy Petersen, er der tale om “et vigtigt skridt i arbejdet med at sikre bedre levevilkår for LGBT+ gruppen”:

“Det her mål er nødvendigt og ambitiøst, og vil forpligte København til at arbejde for at ingen smittes med hiv og at mindske diskrimination mod hiv-smittede. Det viser, at København kommer handling bag ordene i vores nyligt vedtagne LGBT+ politik.”

Københavns Kommune vil blive den første skandinaviske by, der tilslutter sig initiativet og vil med sin deltagelse blive foregangsby i arbejdet med at forebygge og opspore hiv-smittede.

Direktør i AIDS-fondet, Andreas Gylling Æbelø glæder sig over det nye skridt: “København har i mange år været en pioner i forebyggelsen af hiv, blandt andet gennem samarbejdet med Checkpoint Test & Rådgivning. Med dette skridt træder byen så at sige ind i et selskab, hvor den allerede hører til – nemlig de ansvarlige storbyer i verden, der forpligter sig til helt at udrydde hiv. Gennem Fast Track Cities får København mulighed for at dele ud af sine egne gode erfaringer og samtidig lære af andre byer. Vi glæder os til samarbejdet!”

’Fast Track Cities’ er et internationalt netværk af over 300 byer, herunder London, Paris, Amsterdam, New York og Berlin, der sammen arbejder for at tage del i bekæmpelsen af hiv og aids. Initiativet har fire centrale partnere som blandt andet er FN’s centrale organisation til forebyggelse og bekæmpelse af hiv og aids samt Paris by, hvor Paris Deklarationen i 2014 blev udformet. Ved at blive fast track city forpligter København sig til at underskrive Paris Deklarationen, som skitserer, at man som fast track city skal arbejde for at opfylde følgende målsætninger i 2030, også kendt som 95-95-95:

  1. 95 % af byens borgere i, der lever med hiv, kender til deres hiv-status
  2. 95 % af byens borgere, som er diagnosticeret med en hiv-infektion, skal være i behandling.
  3. 95 % af byens borgere, som er diagnosticeret med en hiv-infektion, er i behandling og skal have en så lav virusmængde i kroppen, at de ikke kan smitte andre.

Dertil skal København som fast track city arbejde på at sikre nul diskrimination af hiv- smittede og være åben over for at vidensdele og løbende indsamle data, der årligt skal fremsendes til det fælles sekretariat.

Som en del af Paris Deklarationen fremgår også følgende syv objekter, som København forpligter sig til som fast track city:

  1. At stoppe aids-epidemien i 2030
  2. At have målgruppen som centrum for handlinger
  3. At adressere årsagerne til risiko, sårbarhed og transmission
  4. At bruge arbejdet til at skabe en positiv social transformation
  5. At bygge og fremme løsninger, der afspejler lokale behov
  6. At mobilisere ressourcer til en bæredygtig udvikling
  7. At forene byernes ledere om initiativet

Baggrund

Københavns Borgerrepræsentation vedtog i februar 2019 Danmarks første kommunale LGBTI+ politik. Med politikken forpligter kommunen sig til at arbejde for lige muligheder for alle borgere i Københavns Kommune uanset seksualitet, kønsidentitet og kønsudtryk.

Som led i politikken understøtter Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, at sundhed og trivsel er i fokus hos LGBTI-personer ved, blandt andet i samarbejde med AIDS-Fondets test- og rådgivningsklinik Checkpoint, at tilbyde gratis hiv- og syfilistest for transpersoner og mænd der har sex med mænd, som er målgrupper i øget risiko for smitte.

I Danmark anslås det, at 6.500 mennesker lever med hiv, hvoraf ca. 600 ikke ved, at de er smittede. Årligt konstateres der nye tilfælde, og i 2018 blev der således anmeldt 159 personer med ny-diagnosticeret hiv, hvoraf 84 er mænd, der har sex med mænd. Cirka en tredjedel af de ny-diagnosticerede har bopæl i København. Der er dermed fortsat behov for at mindske smittespredningen i København, der har et rigt natte- by- og datingliv blandt transpersoner og mænd, der har sex med mænd.

For at sikre større opsporing af hiv-tilfælde gennem erfaringsudveksling og samarbejde på tværs af landegrænser søger der om midler og opbakning til, at København tilslutter sig arbejdet med at bekæmpe aids-epidemien på verdensplan ved at sikre nul nye infektioner i byen som fast track city.

 

Læs også: Københavns Rådhus finder penge til digital Copenhagen Pride

Se også: AIDS-fondet