Dansk HOMO-Historie

Stiftelse af homo-brancheorganisation (1995)

CGL dørskilt.

I sommeren 1995 fik København sin første homo-brancheorganisation for homo-ejede og homo-venlige forretninger og foreninger i København og stort set alle barer, diskoteker, saunaer, sexklubber og overnatningssteder i det københavnske homo-miljø blev medlem.

Intentionen med en homo-brancheorganisation var i første omgang at tegne København som en venlig bøsse/lesbisk by og ved fælles hjælp at markedsføre Europride 96 i København.

Men den nye homo-brancheorganisation skulle også kunne bruges til andre ting, blandt andet til forhandlinger med forskellige leverandører for at få bedre priser og til at stå sammen overfor myndighederne. Kort fortalt, så mente man at ved at stå sammen, så blev man stærkere og ville bedre kunne manifestere sig.

Forenings arbejdstitel var CLB95 (Copenhagen Lesbisk Bøsser 95). Men den blev hurtigt ændret til SVILB (Sammenslutning af værtshuse og interesseorganisationer for lesbiske og bøsser).

Foreningens første formand var nu afdøde Preben Lassen, der var ejer af Centralhjørnet.

Nyt navn

Efter Europride 96 i København lå foreningen passiv hen i et par år. Men i foråret 98 var vi nogle der mente at det var på tide at få gang i foreningen igen og samle miljøet omkring fælles opgaver. Foreningen fik samtidigt et nyt og mere forståeligt navn, nemlig Copenhagen Gay Life (CGL). Ny formand blev Bert Svalebølle.

Der blev hurtigt sat skub i tingene, der blev lavet et dørskilt, så alle kunne se at her var et bøsse/lesbisk venligt sted.

Bykort

Bykortet blev lanceret i april 1999, første oplag var på 20.000 stk. og det viste sig ikke at være nok, så i 2000 blev oplaget hævet til 25.000 stk. Bykortet er nok en af de største succeser for CGL. Bykortet er bortset fra 2006-2008 blevet produceret af Out & About.

I dag udkommer bykortet 3-4 gange årligt i et oplag på 5-7.000 stk. pr. udgivelse og har skiftet navn til: Out & About – Copenhagen LGBT+ Guide.

Du kan se det nyeste bykort her.

Bykortet var de første mange år et foldekort med et kort over København på den ene side og beskrivelse af stederne på den anden side og med annoncer yderst. Kortet blev uddelt gratis og det var annoncerne der finansierede udgivelsen. Siden 2010 har det ændret form et lille A6 hæfte på 32 sider, med bykort over København og Frederiksberg i midten.

Online

Den 1. juni 1998 gik CGL online med første generation af en hjemmeside og i 2000 kom så anden generation, som flere mente var lidt for sex betonet, så den blev i 2001 erstattet af en tredje generation, som var mere professionel og nu indeholder både chat, kontaktannoncer, nyheder og en liste over arrangementer.

Først generation af hjemmesiden (tv), var hovedsageligt tekstbaseret og meget enkel, men det var jo også i 1998, hvor udviklingen først var ved tage fart, det var også det år hvor Google lancerede deres søgemaskine. Anden generation (th) fik en kort levetid, da flere fandt den for sex betonet.

Homo-åbning af Øresundsbroen

I forbindelse med åbningen af Øresundsbroen 1. juli 2000, blev der arrangeret en ”homo-åbning” af broen, eventet fik titlen Re-united and Proud og der blev solgt billetter og rabatkuponer både i København og Malmö, med rabatter til homosteder i begge byer.

Arrangementet der var et samarbejde mellem RFSL’s rådgivning i Malmø, STOP AIDS og CGL i København, havde ikke den store tilslutning fra dansk side. Men dem der deltog havde en sjov weekend. Så arbejdet var ikke spildt.

MrGay.dk

I 2001 arrangerede CGL i samarbejde med PAN og Heaven, det første MrGay.dk show. Den oprindelige idé bag MrGay.dk var at finde en model til et gratis-postkort, som skulle omdeles på homo-stederne i København. Forventningerne til det nye initiativ var beskedne, men mange danske bøsser hilste konkurrence velkommen og fremmødet af publikum var så overvældende stort, at PAN slet ikke kunne rumme dem alle.

Efterfølgende var det flere medlemmer af CGL der var utilfredse med at MrGay.dk blev afholdt alene mellem Heaven, PAN og CGL og der blev rejst tvivl om hvem der ejede MrGay.dk. Men da det kun var Heaven og PAN, der havde budt ind med sponsorering og der ikke var nogen økonomisk risiko for CGL, da det var Heaven og PAN, der alene havde den økonomiske risiko, så blev MrGay.dk de kommende år afholdt af PAN, Heaven og Bert Svalebølle og i 2004 overtog Out&About rettighederne til MrGay.dk.

Læs også: Danmarks første MrGay

Rainbow Business Denmark fik i 2017 en henvendelse fra Michael Costa (tidligere MrGay.dk medarrangør) og Christian-Sebastian Lauritsen (tidligere MrGay.dk vinder), som ønskede at MrGay.dk skulle genopstå som show i Danmark igen, men under navnet ”Mr Gay Denmark”. Det er Rainbow Business Denmark der gennem Out&About ejer rettighederne til Mr Gay i Danmark.

Det nye Mr Gay koncept retter fokus mod de indre værdier og holdninger hos deltagerne, da vinderen skal være en god ambassadør/rollemodel for LGBT-miljøet det kommende år, så det er slut med at se deltagerne i små speedos flashe deres for- og bagdele. Den første finale afholdes lørdag den 26. maj 2018 på G*A*Y Copenhagen.

Læs også: Transmand vinder Mr Gay Denmark 2018

Mr Gay Denmark blev aflyst i 2019 grundet sygdom blandt arrangørerne og i 2020 på grund af Corona-krisen.

Nyt homo-magasin

Da der var stor usikkerhed omkring at PAN-bladet ville lave en engelsk sproget sommerguide i 2002 og homo-stederne var utilfreds med PAN-bladet generelt, så blev CGL’s bestyrelse i slutningen af 2001 enige om at undersøge muligheden for at lave et nyt blad for miljøet. Bert Svalebølle der var formand for CGL, kunne i første omgang ikke deltage i dette arbejde, da han er ansat som annoncesælger på PAN-bladet.

Da det kom LBL (i dag LGBT Danmark) for øre at der blev barslet med et nyt magasin, blev Bert bortvist som annoncesælger for PAN-bladet og derved var der åbnet for at Bert kunne gå effektivt ind i arbejdet med det nye magasin.

I august 2002 udkom så et prøvenummer under navnet Cum & C, det var samtidig program til fordel for Mermaid Pride 2002 (i dag Copenhagen Pride). Efter at have evalueret bladet blandt annoncører og læsere stod det klart, at der var stor interesse for det nye blad. Det var CGL (i dag Rainbow Business Denmark) der stod bag udgivelsen af prøvenummeret.

Efter evaluering af prøvenummer, så valgte den ekstraordinære generalforsamling i september 2002 at opfordre dem der var interesserede til at ”lege” videre med ideen og resultatet blev ”Out & About” som blev udgivet af et Aps med navnet Copenhagen Gay Media.

Første nummer af Out & About kom på gaden i januar 2003. Bagved udgivelsen af Out & About stod en stor del af de københavnske LGBT-steder, der længe havde ønsket et nyt magasin på banen, med det formål at få sat skarpere fokus på det københavnske LGBT-miljø.

Efter en ekstraordinær generalforsamling i 2017 blev det vedtaget, at Rainbow Business Denmark opkøbte 25 anparter i Copenhagen Gay Media, og derved opnåede majoritet og fremover vil være hoved anpartshaver og dermed den reelle ejer af Out & About.

Men de nye ejere kunne ikke redde selskabet Copenhagen Gay Media ApS, der havde stået bag udgivelsen af Out & About siden 2003. I sommeren 2018 blev de økonomiske problemer så store, at ejerne ikke så sig i stand til at betale sine kreditorer.

Copenhagen Gay Media ApS blev den 17. august 2018 taget under konkursbehandling på grundlag af begæring fra en kreditor. Den 10. december 2018 meddelt kurator kreditorerne, at konkursboet var afsluttet, og der ikke var midler i konkursboet til at udbetale dividende.

I et forsøg på at videreføre Out & About gennem et nyt selskab Rainbow Medie Denmark ApS, havde Rainbow Business Denmark i sommeren 2018 sikret sig navnet Out&About samt rettigheder og det historiske bagkatalog,

Men med fortsat faldende annoncesalg måtte Rainbow Business Denmark nu indse, at foreningen ikke kunne skaffe den nødvendige økonomi til at videre føre det trykte månedsmagasin. Udgivelsen stopper derfor med øjeblikkelig virkning i april 2019.

Læs også: Out & About stopper magasinudgivelsen i 2019 

Foreningens formænd

Efter 4 år som formand valgte Bert Svalebølle i 2003, på opfordring – da nogle mente at han bar for mange kasketter, ikke at genopstille til formandsposten i CGL, og da CGL var ment som en restauratørforening, der blandt andet skulle forsøge at skaffe ”gode” aftaler med leverandørerne, så opfordrede Bert Svalebølle til at en af restauratørerne stillede op til formand for CGL. Og det blev Torben Rasmussen fra Centralhjørnet der i 2003 blev den nye formand.

Den nye bestyrelse gik straks i gang med at lave et oplæg til hvordan man ved fælles ”pres” kunne få bedre priser og markedsføringsbidrag fra leverandørerne. Men arbejdet blev mødt af forhindringer da ikke alle restauratører ville oplyse tallene for deres varekøb.

Foreningens har hidtil haft syv formænd: Preben Lassen (1995), Bert Svalebølle (1999), Torben Rasmussen (2003), Jørgen Weis (2005), Ole Udsholt (2008), Martin Andresen (2011), Carsten Volden (2016) og den nuværende forperson Niels Holm (2019)

I 2005 blev Jørgen Weis ny formand og der blev igangsat løbende netværksmøder mellem forskellige foreninger og organisationer i miljøet. Samarbejdet med andre organisationer kom også i højsæde. CGL blev også høringsberettiget i homo-spørgsmål i Københavns Kommune.

I 2008 takkede Jørgen Weis af som formand på grund af personlige og arbejdsmæssige grunde og Ole Udsholt, Pan Idræt, blev valgt til ny formand. I 2011 blev Martin Andresen valgt til ny formand og da han valgte at trække sig i 2016, blev Carsten Volden valgt til ny formand på en ekstraordinær generalforsamling.

I 2019 valgte Carsten Volden at gå af som formand og på den ordinære generalforsamling i 2019, blev den daværende næstformand Niels Holm valgt til ny formand eller rettere forperson, som det hedder fremover.

Internationalt

CGL fik kontakt med både europæiske, canadisk og amerikanske Chambers of Commerce’s og indledte drøftelser med disse omkring at stifte et Internationalt Gay and Lesbian Chamber of Commerce. Danmark blev et af de stiftende lande og fik en plads i den midlertidige bestyrelse og på en ekstraordinær generalforsamling i 2007, skiftede CGL navn til CGLcc.

I 2009 trak Jørgen Weis sig fra bestyrelsen i IGLCC, som en konsekvens af uenighed om regnskabs praksis og opfordrede CGLcc til at overveje deres medlemskab af IGLcc fremover. Da han ikke ønskede sit eller foreningens navn ville kunne blive bragt i miskredit i den anledning.

Galla-prisfest

CGLcc Galla blev første gang afholdt på Code i 2008, målet var at skabe en event i København i stil og på niveau med Gay Galla i Stockholm.

Det ny logo til AXGIL2012 (tv) og Axel og Eigil Axgil sidder sammen til festen på Restaurant Bellahøj efter indgåelsen af det registrerede partnerskab 1. oktober 1989.

I 2012 skiftede CGLcc Galla navn til AXGIL, med navneforandringen ville CGLcc hædre Axel Axgil, der i 1948 var med til at starte Danmarks første forening for homoseksuelle og i 2013 blev awards tilføjet, så navnet blev Axgil Awards. I 2015 skiftede det igen navn til AXGIL Gay Galla og fra 2017 har det heddet Danish Rainbow Awards – AXGIL.

i 2017 viste en tv-station interesse for Danish Rainbow Awards – AXGIL, med henblik på at gøre den til et tv-show i 2018, men der kom dog ingen aftale omkring en tv-produktion i 2018.

Men det lykkedes så i 2019 hvor Danish Rainbow Awards der blev afviklet i Cirkusbygningen, blev vist på TV 2 Zulu.

LGBT-kulturhus

CGLcc gik i 2010 i samarbejde med LGBT Danmark, Pan Idræt, Stop Aids og andre interesserede i gang med arbejdet på at få LGBT-kulturhuset etableret. Men det viste sig hurtigt at det ikke var realistisk uden et betydeligt driftstilskud fra Københavns Kommune, men det ville kommunen ikke bevilge.

Der var også andre modeller oppe og vende, blandt andet at etablere en fond der skulle arbejde på at skaffe midler til at købe et hus, eller etablere et sekretariat, der så skulle hjælpe med at professionalisere de forskellige homo-arrangementer, men alt blev afvist af Københavns Kommunen. I stedet ville kommunen holde en workshop for at afsøge andre muligheder.

Rainbow Business Denmark

I 2016 skiftede CGLcc navn til Rainbow Business Denmark og udvidede samtidigt sit dækningsområde fra København til hele Danmark.

Beslutningen var blevet truffet på en ekstraordinær generalforsamling, hvor der var bred enighed om behovet for at udvide det geografiske arbejdsområde fra København til Danmark samt skifte til et mere inkluderende og tidssvarende navn.

Læs mere om Rainbow Business Denmark

 

Kilder: Out & About, gayMAGZ.dk og HotSide