Ny bestyrelsesrolle til Peder Holk Svendsen

Peder Holk Svendsen.
Foto: Ulla Munch-Petersen

Fra Peder Holk Svendsen blev væltet som forperson i LGBT Danmark den 12. maj, kom der kun til at gå kort tid, før han igen er aktiv i bestyrelsesregi i LGBT-miljøet.

Da Peder Holk Svendsen den 12. maj måtte forlade posten som forperson i LGBT Danmark, efter en hård ekstraordinær generalforsamling der endte med et mistillidsvotum til den siddende Landsledelse, tog han en dyb indånding, opsagde sit medlemskab efter 30 år, og gik hjem. Siden har der været stille omkring foreningsmennesket Peder Holk Svendsen, men nu har han fundet et nyt frivilligt bestyrelsesjob.

Det er Rainbow Business Denmark, der søndag har tilknyttet Peder Holk Svendsen til bestyrelsen. Her skal han være tovholder på bestyrelsens arbejde, og være med til at realisere bestyrelsens beslutninger. Hans indtræden sker efter henvendelse fra formand Carsten Volden. Det fortæller Peder Holk Svendsen til Out & About torsdag aften.

Kasketforvirring

Peder Holk Svendsen er også indtrådt i styregruppen i Danish Rainbow Awards, som ejes og afholdes af Rainbow Business Denmark. Styregruppen referer til bestyrelsen i Rainbow Business Denmark, men det er værd at lægge mærke til, at styregruppens sammensætning i øjeblikket er den samme som bestyrelsen.

Med formand Carsten Volden i spidsen består bestyrelsen derudover af næstformand Niels Holm, Michael Flyngborg (ejer af Homoware), Allan Føns Sørensen og Bo Sørensen (ejer af Masken Bar, Jailhouse CPH og G*A*Y Copenhagen) og altså Peder Holk Svendsen. Som den eneste af disse er Bo Sørensen ikke medlem af styregruppen.

Det voldsomme personsammenfaldet kan hænge sammen med, at det er svært at finde personer, der vil indgå frivilligt i foreningsarbejde. Over de sidst par år har der været stor udskiftning i styregruppen, som står for forhandlinger og planlægning af showet i samarbejde med TV2 Zulu og produktionsselskabet Warner.

Farvel til en ildsjæl

Uafhængigt af Peder Holk Svendsens indtræden i bestyrelse og styregruppe forlod Jan Kjær mandag sine poster begge steder. Det sker efter knap et år som medlem af bestyrelsen, og efter en flerårig indsats som den bærende kraft bag Danish Rainbow Awards. Jan Kjær har ikke ønsket at kommentere sin udtrædelse på nuværende tidspunkt.

Efter Out & Abouts oplysninger skal der være generalforsamling i Rainbow Business Denmark til september, og her må det forventes, at Peder Holk Svendsen får bekræftet sit mandat af foreningens medlemmer. Formand Carsten Volden er i år på valg, og ubekræftede kilder siger, at han har tænkt sig at genopstille.

Udfordring med repræsentation

Både bestyrelsen i Rainbow Business Denmark og styregruppen i Danish Rainbow Awards er i øjeblikket kendetegnet ved manglende repræsentation af alle andre grupper end hvide ciskønnede mænd. Et emne, som Peder Holk Svendsen tidligere har arbejdet med i LGBT Danmark, og som det er værd at holde øje med, om der rettes op på fremadrettet.

Rainbow Business Denmark ejer også Rainbow Media Denmark, der udgiver Out & About, samt Rainbow Event Denmark der har rettighederne til at afholde Mr Gay Denmark.