Out&About stopper udgivelsen (2019)

I mere end 16 år eller i alt 196 måneder, kom Out&About på gaden måned efter måned og næsten altid til tiden.

Efter 16 år lukker Out&About som trykt månedsblad. Det sidste nummer blev #196, som udkom i april 2019.

Initiativtagerne til oprettelsen af Out&About i 2003 var en stor del af de daværende homo-barer i København. De havde længe ønsket et nyt magasin, som ville sætte skarpere fokus på, hvad der skete i LGBT-miljøet.

Planen var egentlig, at magasinet skulle udgives af CGLcc-regi (i dag Rainbow Business Denmark). Men da der ikke var opbakning fra den samlede bestyrelse i CGLcc, blev det i stedet homo-stederne, som skød penge i projektet ved at købe anparter.

Kuponhæftet og Bøssernes Se&Hør

Ikke alle var lige begejstrede for det ny magasin, som blev kritiseret for at være for kommercielt og for useriøst. Mange spåede da også bladet en meget kort levetid – men det skulle udkomme i mere end 16 år.

Kritikken i bladets første leveår gik blandt andet på, at Out&About skrev om de barer, som var medejere af bladet. Kritikerne fremførte, at bladet var for domineret af bøsser, artiklerne for overfladiske og layoutet for grimt.

”Kuponhæftet” og Bøssernes Se&Hør” var nogle af de sjove tilnavne, som Out&About fik af sine kritikere.

Os, der stod bag det ny blad, kunne dog ikke helt følge denne kritik: Vi havde jo netop sat Out&About i verden for at skabe et større kendskab til LGBT-miljøet – og så var det jo svært ikke også at skrive om barerne i vores miljø.

Satte sit præg på LGBT-miljøet

Out&About kom også til at sætte sit præg på LGBT-miljøet på andre områder. Vi gik blandt andet sammen med barmiljøet om at arrangere konkurrencer som MrGay.dk og Årets Bartender.

Men Out&About har også skrevet mange seriøse artikler med relevans for LGBT-miljøet. I 2009 fik vi vores første interview med en statsminister, og gennem årene har vi bragt masser af kritiske og oplysende artikler om samfundsrelaterede emner.

Ved kommunal- og folketingsvalg har vi sat fokus på opstillede LGBT’ere, så de kunne få en bedre platform til at nå ud med deres budskaber. Vi har også flere gange været med til at arrangere vælgermøder med fokus på LGBT-politik.

Mediestøtte

2011 var første år, hvor Out&About gav underskud. Faldende annonceindtægter ramte både Out&About og store dele af resten af medieverdenen, og det var nødvendigt at gennemføre nedskæringer for igen at få balance i økonomien.

I 2014 lykkedes det så Out&About at få tildelt Innovations-/Udviklingsstøtte over en periode på tre år (2014-2016). Projektets mål var at sikre udviklingen af Out&About med mere egenproduceret stof, med større fokus på politik, samfund og kultur samt repræsentation af mangfoldigheden i LGBT-miljøet. Økonomisk skulle projektet lede til overgang til den faste mediestøtte, som gives til mere end 60 danske medier.

Men Medienævnet afviste i slutningen af 2016 at tildele Out & About fast mediestøtte med den begrundelse, at Out & About ikke ”i tilstrækkeligt omfang” behandlede politiske temaer og aktuelt nyhedsstof. Det blev derfor nødvendigt at gennemføre drastiske nedskæringer for at sikre den fortsatte udgivelse af Out&About.

Konkursen

Out&About blev i 2017 overtaget af Rainbow Business Denmark.

Men de nye ejere kunne ikke redde selskabet Copenhagen Gay Media ApS, der havde stået bag udgivelsen af Out & About siden 2003. I sommeren 2018 blev de økonomiske problemer så store, at ejerne ikke så sig i stand til at betale sine kreditorer.

Copenhagen Gay Media ApS blev den 17. august 2018 taget under konkursbehandling på grundlag af begæring fra en kreditor. Den 10. december 2018 meddelt kurator kreditorerne, at konkursboet var afsluttet, og der ikke var midler i konkursboet til at udbetale dividende.

Et sidste forsøg

I et forsøg på at videreføre Out & About gennem et nyt selskab, havde Rainbow Business Denmark i sommeren 2018 sikret sig navnet Out&About samt rettigheder og det historiske bagkatalog,

Men med fortsat faldende annoncesalg har Rainbow Business Denmark nu måttet indse, at foreningen ikke kan skaffe den nødvendige økonomi til at videreføre det trykte månedsmagasin. Udgivelsen stopper derfor med øjeblikkelig virkning her i april 2019.

Rainbow Business Denmark vil dog videreføre Out&About på de sociale medier samt hjemmesiden OAonline.dk med indlæg produceret af frivillige medarbejdere.

Navnet Out & About vil fremadrettet blive brugt til Copenhagen Gay Guide, som skifter navn til Out & About – Copenhagen Gay Guide. Guiden udkommer fire gange årligt, første gang 1. juni 2019.

 

Læs også: Out & About i økonomiske problemer (2018)

SE også: Out & About på facebook