KULTUR

Regnbuepladsen får flagstang med regnbueflag

Regnbuepladsen i København. Den planlagte flagstang skal stå cirka ud for Lurblæserne. Se nærmere placering på kort i artiklen.

Copenhagen Pride har en drøm. De vil have en flagstang på Regnbuepladsen i København, som skal flage med regnbueflaget året rundt. Sagen behandles på Rådhuset den 19. december, og noget tyder på, at Copenhagen Pride har en vindersag.

En 10-12 meter høj flagstang med et stolt vajende regnbueflag året rundt på Regnbuepladsen?

Pladsen var tidligere en del af Rådhuspladsen, men blev omdøbt i 2014 efter en del polemik om navnet, og hvilken bedre visuel markering af Regnbuepladsens navn og reference kan man ønske sig? Og København som en mangfoldig hovedstad, der favner sine LGBTQ-indbyggere, og byder ligesindede gæster fra hele verden velkommen?

Det spørgsmål skal besvares i København Kommunes Teknik- og Miljøudvalg den 19. december, og umiddelbart er det ikke urealistisk, at forslaget vedtages.

Teknik- og Miljøborgmester Morten Kabell (EL) siger i en mail til Out & About:

”Regnbuepladsen er en smuk hyldest til LGBT-miljøet i København. Navnet understreger, at København er en frisindet og tolerant by, der altid har kæmpet for mangfoldigheden. Copenhagen Pride vil gerne bakke yderligere op om pladsens betydning for mangfoldigheden i København ved at opstille en flagstang. Det mener jeg selvfølgelig, at de skal have tilladelse til, og jeg håber at et flertal i Teknik- og Miljøudvalget er enig med mig heri,” siger den åbent homoseksuelle Teknik- og Miljøborgmester.

Støtte fra borgmesteren, men hvem skal betale?

I Morten Kabells kommentar ligger ikke en tilkendegivelse af, at han støtter en kommunal finansiering, men ”blot”, at han støtter, at Copenhagen Pride skal have lov til at opsætte en flagstang på Regnbuepladsen.

Hvem der så i sidste ende eventuelt skal betale for en flastang, er derfor et åbent spørgsmål.

Forperson for Copenhagen Pride Lars Henriksen luftede ideen om flagstangen for Overborgmester Frank Jensen (S) under Copenhagen Pride i august, og i et brev til Frank Jensen skriver han efterfølgende:

”Som vi talte om, vil vi gerne bede om byens tilladelse til at der opstilles en permanent flagstang med et regnbueflag på Regnbuepladsen.

Det vil naturligvis være en smuk gestus, hvis byen ville forære os den, men omvendt er der også noget skønt i ideen om at vi i miljøet samler ind til den, dersom I så vil være os behjælpelige med selve opsætningen.

Vi skal nok påtage os at vedligeholde flaget, så der altid sidder et pænt flag og vajer fra toppen.”

I forslaget som Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til den 19. december indgår et forslag til placering af flagstangen. Den er markeret med en rød plet. Placeringen vil være meget synlig fra Rådhuspladsen, og sikkert tiltrække opmærksomhed fra en del LGBTQ-turister.
Foto: Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune

10.000 eller 56.000 kr.?

En løsning fuld finansieret af Copenhagen Pride kan gøres for en beskeden pris af 8.000 kr. for en flagstang på 12 meter. Dertil regnbueflag, som skal udskiftes cirka hver anden måned. Samlet pris ikke meget over 10.000 kr. for det første år.

Det samme stykke arbejde koster i kommunalt regi 40.000 kr. for opstilling og 16.000 kr. i årlige driftsomkostninger til skift af flag ifølge Teknik- og Miljøforvaltningens beregninger.

Forvaltningen anbefaler et nej

Samme Teknik- og Miljøforvaltning anbefaler politikerne i Teknik- og Miljøudvalget at afvise forslaget af hensyn til området arkitektoniske helhed, og ud fra en lighedsbetragtning. Hvis Copenhagen Pride som privat organisation får lov, kan kommunen som udgangspunkt ikke sige nej til andre private aktører.

Men det problem har embedsmændene udtænkt en løsning på:

”Teknik- og Miljøudvalget kan beslutte, at de værdier, som regnbueflaget repræsenterer, er så betydningsfuld en del af Københavns identitet og historie, at det er i kommunens interesse at rejse en flagstang med et regnbueflag for at markere mangfoldigheden i København og for at understøtte valget af vejnavnet Regnbuepladsen.”

Det vil i så fald indebære en kommunal finansiering.

Radikal begejstring

Radikale Venstre har mandag aften holdt gruppemøde, og her besluttede man, at støtte forslaget om en flagstang på Regnbuepladsen.

Den ligeledes homoseksuelle gruppeformand Tommy Petersen kommenterede sent mandag aften sagen overfor Out & About:

“Det er en glimrende idé, og går fint i tråd med de intentioner, vi havde, da vi navngav pladsen Regnbuepladsen. Jeg kan forstå, at det har været svært at få Borgmester, Morten Kabell med ombord, og jeg kan også se, at hans forvaltning anbefaler et nej, så det er godt at høre, at han trods alt selv vil stemme for nu”, siger Tommy Petersen og uddyber de Radikales holdning:

”Radikale Venstre støtter, at Københavns Kommune betaler opstilling og drift af flagstangen. Det er et lille beløb der er tale om, og vi betragter flaget som en historisk markering af den frihedskamp LGBT-miljøet har ført, på lige fod med et monument eller kunst i byrummet.”

”Desuden er det en vigtig manifestation i en tid, hvor højreradikale holdninger vinder frem, og kommer til magten ude i verden. Jeg vil med glæde vise Regnbuepladsen med flagstangen frem for Donald Trump,” siger de Radikales gruppeformand til sidst.

Afhænger – måske – af Socialdemokratiet

Der er 11 medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget, og Enhedslisten (3) og Radikale Venstre (1) sidder sammen med SF (1) på fem pladser.
Hvis Venstre (1), Konservative (1) og Liberal Alliance (1) stemmer imod, afhænger vedtagelsen af Socialdemokratiets tre stemmer. Stemmer de for vedtages opstillingen med stemmerne 8-3. Stemmer de imod falder forslaget med stemmerne 5-6. Det vil naturligvis være glædeligt, hvis forslaget vedtages enstemmigt.

Læs også: Mere strid om Regnbuepladsen