Regeringen tillader homo-bloddonation

Foto: Modelfoto

Regeringen tillader bloddonation fra mænd der har sex med mænd.

I dag er det forbudt for mænd, der har sex med mænd, at donere blod i Danmark på grund af karantæneregler.

Det bliver nu lavet om. I stedet for det nuværende forbud mod bloddonation, bliver der fra næste år indført en model, hvor mænd, der har sex med mænd, må donere blod efter en karantæneperiode på fire måneder.

”Jeg er meget glad for, at vi nu har fundet en model, hvor vi moderniserer det danske bloddonationssystem og sikrer mere ligestilling. Vi får samtidig hensynene til lige rettigheder og patientsikkerheden til at gå op i en højere enhed, og det betyder, at mænd, der har sex med mænd, nu også kan blive en del af vores donorkorps, hvis de har lyst til det,” siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby i en pressemeddelelse.

Glæde hos AIDS-Fondet

Også hos AIDS-Fondet er man glade for nyheden:

“Vi har længe bakket op om en modernisering af lovgivningen. Vores primære formål som organisation er at forebygge hiv og udrydde aids – denne her lovgivning har længe ikke hjulpet på nogen af delene. Snarere tværtimod,” siger AIDS-Fondets direktør Andreas Gylling Æbelø og uddyber:

“At mænd, som har sex med mænd, ved lov ikke har kunnet donere blod har længe været en slags legemliggørelse af utidssvarende hiv-stigma, som bygger på misforståelser og uvidenhed. Selvom loven måske nok var relevant engang, så er den nu et levn fra en forsimplet og forældet fortid.”

Opfordrer til samlet strategi mod hiv

For AIDS-Fondet er den endelige udformning af et nyt screeningsystem ikke noget, der nødvendigvis bør stå alene. At man åbner for bloddonation på tværs af seksualitet er en endelig, formel erkendelse af, at hiv er en anden udfordring, end det var engang.

“Denne nye erkendelse bør vi kapitalisere på nu. Politikerne fortjener ros for deres beslutning, men den kan med fordel kombineres med en egentlig strategi for udryddelse af hiv i Danmark. Vi har al ekspertisen og infrastrukturen til at lukke det her mørke kapitel som det første land i verden, men vi mangler værktøjer som eksempelvis PrEP,” siger Andreas Gylling Æbelø, inden han afslutter:

“Vi er naturligvis meget begejstrede for denne lovændring, og vi glæder os til at fejre den, når vi går i Paraden igennem København i dag. For det understreger endnu en gang, at vi er kommet langt. Men der kommer jo også i fremtiden til at gælde særlige regler for mænd, som har sex med mænd, der gerne vil donere blod. De særlige regler kan vi komme til livs ved at udrydde hiv.”