Priden får ny bestyrelse

Copenhagen Pride har valgt ny bestyrelse. Den nye bestyrelse er nu Caroline Larsen, Benjamin Hansen (organisatorisk forperson), Lars Christian Østergreen, Lai Christian Balsig, Nina Matusik, Brian Allesøe, Tommy Petersen, Fombu Asaha (suppleant) og Lars Henriksen (politisk forperson). (fra venstre mod højre)
Foto: Frank Holm

Copenhagen Pride har fået en nye bestyrelse. Samtidig styrker Priden ledelsen og får både en politisk- og en organisatorisk forperson.

Efter et år med Corona-udfordringer kunne Copenhagen Pride se på tilbage på et år, hvor organisationen var med til at få gennemført en WorldPride i København og et massivt menneskerettighedsprogram.

På trods af at aktiviteterne lå under Copenhagen 2021 var året et godt år for Priden. Et overskud på hele 1, 2 millioner kroner kunne Priden notere på trods af,  at man i år ikke afholdt nogen Pride. De stod kun for en mindre digital vinterpride. Derimod bidrog Priden til Copenhagen 2021´s arbejde med at organiserer en vellykket WorldPride og Eurogames.

Nyt er det at Copenhagen Pride nu får to forpersoner. Den ene står med ansvaret for den organisatoriske del mens den anden står for den politiske del, og skal tegne Priden udadtil. Da Copenhagen Pride efterhånden har vokset sig stor og stærk er der brug for at organisationen skal ledes med flere muskler

Lars Henriksen forsætter – nu som politisk forperson, mens Benjamin Hansen bliver organisatorisk forperson for Priden.

Copenhagen Prides næste store opgaver er WinterPride 2022 og Pride Week 2022. Den ligger næste år i dagene 15. – 21. august.
Mere om Copenhagen Pride finder du her.