SAMFUND

Er Kristendemokraterne imod homoseksuelle?

Kan det virkelig passe at der i dansk politik anno 2015 findes partier som er imod fremmelsen af homoseksuelles rettigheder? Svaret er klart når man spørger Kristendemokraterne.

Valgkampen er godt i gang og de politiske partier har ved flere lejligheder givet udtryk for deres holdninger på diverse medier. Blandt disse kan det opstillingsberettigede parti, Kristendemokraterne, også findes. Det lille parti kom ved sidste valg ikke over spærregrænsen, men forsøger igen ved dette valg.

Partiet bygger, som navnet antyder, på almene kristne værdier, der mener, at samfundet fungerer bedst, når der tages hensyn til blandt andet kristelig kulturarv og etiske spørgsmål.

Stig Grenov, der er partileder for Kristendemokraterne, har efter valgudskrivelsen givet udtryk for partiets holdninger overfor homoseksuelles rettigheder.

I et interview på DR bliver der nemlig stillet spørgsmålstegn ved partiets holdninger omkring homoseksuelles rettigheder for blandt andet adoption. Hertil svarer Stig Grenov følgende:

”Jeg mener ikke at vi som stat skal gå ind og understøtte, at to af samme køn skal have en rettighed til at få børn på statens regning.”

Ligeledes påpeger Stig Grenov også i interviewet at:

”Det er jo ikke et spørgsmål om, at homoseksuelle er onde. Det er et spørgsmål om, at barnet som menneske har behov for at spille bold op imellem de forskellige køn og danne sin kønsidentitet derfra.”

”Hvis den lille dreng kan se, at forældrene fravalgte hans køn. Hvad betyder det så for ham – det kunne jeg godt tænke mig at vide.”

Det kan virke paradoksalt, at et parti hvis ideologiske overbevisning bygger på næstekærlighed og respekt overfor andre mennesker, alligevel vælger at sætte grænsen, når det kommer til homoseksuelles rettigheder. I valgprogammet på DR1 ”Mød partierne” udtalte Stig Grenov, efter kort tøven, at homoseksuallitet er unaturligt.

 

Læs også: Stig Grenov under pres på Cosy Bar

Se også: Kristendemokraternes formand: ‘Jeg siger jo ikke at homoseksuelle er onde’