Dansk HOMO-Historie

Tilladt for mænd at danse sammen offentligt (1973)

Foto: © Can Stock Photo/Gera KTV

Det er nok de færreste, der i dag vil finde det unaturligt, at to mænd danser sammen.

Men faktisk blev det først i 1973 tilladt for mænd at danse sammen offentligt. Før den tid måtte den slags kun foregå i foreningsregi, da man mente, at mænds dansen med hinanden på offentlige steder stred imod orden og sømmelighed.

Fra slutningen af 1940’erne og til midten af 1960’erne havde Forbundet af 1948 (i dag LGBT Danmark) lejet sig ind i forskellige selskabslokaler rundt om i København – blandt andet i Kompagnistræde og på Ølandshus, hvor der blev afholdt karnevaller, klubfester og klubaftener.

Men ofte blev der lagt pres på ejerne af selskabslokalerne om ikke at udleje til Forbundet af 1948. Derfor havde Forbundet i 1951 oprettet en byggefond, og ved salg af de såkaldte byggemærker havde Forbundet oparbejdet en mindre formue i støttefonden. Derfor blev de i foråret 1966 i stand til at købe ejendommen Åbenrå 33 og 33A.

 

Lille Rosenborg

I ejendommen lå også restaurant Lille Rosenborg, som Forbundet fik råderet over til sine medlemmer fredag, lørdag og søndag aften. Da restauranten fik ny restauratør i sommeren 1967, skiftede den navn til Pink Club. Forbundet rådede fortsat over fredag, lørdag og søndag aften, og på disse aftener måtte der danses. Men da restauratøren også tillod dans de øvrige aftener, greb Bevillingspolitiet ind.

Bevillingspolitiet forbød også, at der blev danset på Forbundets klubaftener. Forbundet gjorde dog politiet opmærksom på, at man havde danset i snart 20 år og derfor ville sidde et sådant forbud overhørig. Politiet opgav at anlægge sag og godkendte, at der blev danset, når Forbundet lagde navn til.

 

Pink Club

Fra november 1967 blev Pink Club åbnet for Forbundets medlemmer alle dage, og Forbundets medlemstal steg fra ca. 600 til 2800.

Det daværende homo-magasin Vennen henvendte sig i 1968 til justitsministeren omkring danseforbuddet, men fik i et brev fra justitsminister Knud Thestrup (K) afslag på at der kunne lempes på danseforbuddet.

I 1970 nåede Forbundet et rekordhøjt medlemstal på 2850, og Pink Klub blev for lille. Derfor blev ejendommen i Åbenrå 33 udstykket i ejerlejligheder, og Forbundet købte i sommeren 1970 restauranten Maritime, der lå i Nybrogade 28. Her åbnede den første PAN Club, som fungerede ved hjælp af frivillig arbejdskraft frem til lukningen i slutningen af 1979.

Læs også: Pan Club i Nybrogade (1970)

Bøssernes Befrielses Front (BBF) blev dannet efter det første Christopher Street Day-arrangementet i København i 1971, og det åbnede op for helt nye muligheder. I 1972 indledte Bøssernes Befrielses Front kampen for lovliggørelsen af herre-pardans. Det begyndte med, at de arrangerede bøsse-dans på Rådhuspladsen, hvorefter de pressede myndighederne til at ændre en fortolkningen af en lov, der forbød usædelig opførsel.

Dette førte da også til, at der blev lavet en ny fortolkning, så bøsserne kunne danse sammen offentligt. I 1973 blev det derfor lovligt for mænd at danse sammen på offentlige steder og ikke kunne i lukkede selskaber.