SAMFUND

Stortinget i Norge skal stemme om forbud mod omdannelsesterapi

Foto: Pixabay.com

Omdannelsesterapi eller rettere omvendelsesterapi, der skal ”omvende” homoseksuelle, er forbudt i flere lande.

Storbritannien har allerede et forbud. Tyskland arbejder på er forbud, og i dag skal det norske Storting så tage stilling til det.

Begrebet omdannelsesterapi dækker over samtaler, hvor en terapeut skal vende de unge homoseksuelles seksualitet og gøre dem heteroseksuelle.

Terapiformen, der ikke er ny, er meget omstridt, da der ikke er videnskabelig evidens for, at den virker.

I Danmark er der så vidt vides ikke nogen terapeuter eller organisationer, der skilter med, at de tilbyder omdannelsesterapi, ligesom der i Danmark heller ikke er et forbud. Men i LGBT+ Danmark ønsker man, at vi også får et forbud.

I Norge tegner sig et flertal for et forbud, da regeringspartierne får støtte fra det meste af oppositionen. Det er kun regeringspartiet Kristelig Folkeparti, der vil stemme imod et forbud.

Kilde: dr.dk

Se hele artiklen på dr.dk her

NB: Det var først i 1981, at homoseksualitet officielt blev fjernet fra Sundhedsstyrelsens liste over psykiske sygdomme i Danmark.