SAMFUND

Stor viden om hiv – alligevel har mange usikker sex

Danske mænd, der har sex med mænd, har i høj grad styr på fakta, når det handler om hiv, og hvordan man forebygger sexsygdomme. Det viser en analyse af de danske tal fra en stor europæisk sexlivsundersøgelse. Alligevel  har 39 procent har haft sex med risiko for overførsel af hiv mindst en gang det seneste år.

Af Andy Grysbæk

Vidensniveauet er højt blandt mænd, der har sex med mænd, i Danmark. Sådan konkluderer forskerne bag en omfattende analyse af de 1415 danske besvarelser i den europæiske sexlivsundersøgelse, EMIS, der blev foretaget i vinteren 2017-18.

”Det er imponerende, at 79 procent af respondenterne allerede på det tidspunkt har hørt om PrEP. Og at 58 procent ved, at det er en pille, som kan forebygge hiv. Det er nemlig først i september 2018, at Sundhedsstyrelsen anbefaler PrEP, og behandlingen for alvor bliver tilgængelig,” siger Susan Cowan, der er afsnitsleder på Statens Serum Institut.

Hun har sammen med kultursociolog Jakob Haff analyseret de 1415 danske besvarelser fra EMIS-undersøgelsen. De resultater er nu samlet i en rapport, Sexlivsundersøgelsen 2017, som lige er udkommet. Jakob Haff har lavet sexlivsundersøgelser siden år 2000, og det giver mulighed for at sammenligne resultaterne med tidligere år.

”Noget af det overraskende i den seneste undersøgelse er, at 79% ved, at velbehandlede hiv-positive ikke er smitsomme. Man har i mange år talt om, at medicinen mindsker smitsomheden, men det er kun få år siden, at man fik videnskabeligt bevis for, at velbehandlede hiv-positive slet ikke er smitsomme. Så det er viden, der er kommet ret hurtigt ud,” siger Jakob Haff.

Tallene vækker glæde i AIDS-Fondet, der har været den danske partner i EMIS-undersøgelsen og givet økonomisk støtte til undersøgelsesrapporten.

”Jeg er virkelig glad for at se, at mænd, der har sex med mænd, har så stor generel viden om hiv, sexsygdomme og beskyttelse. Samtidig er det imponerende, at budskaberne om PrEP og velbehandlethed så hurtigt er blevet til almen viden,” siger Lotte Kehlet, som har ansvaret for AIDS-Fondets test- og rådgivningstilbud Checkpoint, der er målrettet LGBT-personer og unge.

 

Flere har sex der indebærer risiko for hiv

Forskerne har i forbindelse med undersøgelsen introduceret begrebet hiv-risikosex. Tidligere har man opgjort al sex uden kondom som sex med risiko for hiv, hvis partnerne har forskellig eller ukendt status. Denne gang har man dog ikke medtaget de tilfælde, hvor en velbehandlet hiv-positiv har haft sex uden kondom. Det giver et mere korrekt billede af, hvor der er sex med risiko for overførsel af hiv.

”Generelt har vi set, at andelene, der har haft sex med risiko for hiv-overførsel, er steget gennem årene. Det er det samme billede, vi ser denne gang, hvor 39% af respondenterne har haft hiv-risikosex mindst en gang det seneste år. Hvis vi tager tallet fra den seneste undersøgelse i 2010, så ligger det efter de nye kriterier for hiv-risikosex på 33 procent,” siger Susan Cowan.

”Vi har selvfølgelig også kigget på, hvem der har hiv-risikosex. Det interessante er, at det er fordelt ud på hele målgruppen. Så der er ingen forskel, om man er ung eller gammel, har kort eller lang uddannelse,. Eller om man bor i hovedstaden eller i provinsen. Vi kan dog se, at der er større sandsynlighed for hiv-risikosex, hvis man har mange partnere,” siger Jakob Haff.

Tallene i undersøgelsen er fra før PrEP blev en etableret del forebyggelsen i Danmark.  AIDS-Fondet mener alligevel, at der er behov for en styrket forebyggelsesindsats.

”Målgruppen er generelt gode til at beskytte sig, men den stigende tendens med hiv-risikosex er bekymrende. Derfor skal vi have skruet op for den generelle oplysningsindsats Vi skal have mere fokus på at få folk i risiko på PrEP. Og så skal der være mere fokus på hurtig test og behandling, så færre bliver smittet med hiv,” siger Lotte Kehlet.

 

Flere bliver testet

Undersøgelsen viser en stigning i antallet af personer, som er blevet testet for hiv. Hele 67 procent er testet inden for de seneste tolv måneder. Det er markant flere end i 2010, hvor andelen lå på 59 procent.

”Testniveauet er højere end i nogen af de tidligere sexlivsundersøgelser. Det er glædeligt, fordi test og hurtig adgang til behandling øger livskvaliteten for den enkelte. Det er også med til at bremse epidemien, når flere med hiv er velbehandlede,” siger Jakob Haff.

”Den øgede testaktivitet hænger nok sammen med, at der er gjort en indsats for at øge fokus på test blandt mænd, der har sex med mænd. Samtidig er der blevet bedre mulighed for hurtig og professionel test i eksempelvis Checkpoint. Her oplever vi, at der er stor tilfredshed blandt brugerne,” siger Susan Cowan.

Der er i undersøgelsen blandt de hiv-negative stor tilfredshed med den rådgivning, der bliver givet i forbindelse med test. Anderledes ser det ud blandt hiv-positive Her angiver ni procent, at de slet ikke har fået støtte og information i forbindelse med den positive test. Tyve procent er ikke tilfredse med den information og støtte, de fik.

”Tallene viser ikke nøjagtigt, hvornår respondenterne er fundet positive. Men det er på ingen måder godt nok, at så mange ikke får den hjælp, de har behov for. Det kommer vi til at gøre noget ved. Derfor vil AIDS-Fondet gå i dialog med Sundhedsstyrelsen og sexsygdomsklinikkerne om, hvordan vi får sikret en ordentlig rådgivning i forbindelse med en positiv test,” siger Lotte Kehlet.

 

Du kan finde hele rapporten her.

Læs også: Store ændringer i Copenhagen 2021