SAMFUND

Retssag om homoægteskaber for Højesteret

Overtrådte Folketinget grundloven, da loven om kirkelige vielser for homosksuelle blev vedtagt? Det skal nu afklares i Højesteret.

Den stærkt kristne forening “Med Grundlov Skal Land Bygges” accepterer ikke Østre Landsrets dom i sagen om homovielser i folkekirken. Sagen er nu berammet i Højesterret.

Østre Landsret frifandt den 28. juni staten i sagen om homovielser. Det faldt ikke i god jord hos den gruppe på 300 sagsøgere, som mener, at staten overtrådte grundloven, da homovielser i folkekirken blev muligt tilbage i 2012.

Gruppen går under navnet “Foreningen Med Grundlov Skal Land Bygges”. Den sagsøgte Kirkeministeriet og daværende minister Manu Sareen, der har været indkaldt som vidne i sagen.

Gruppen mener, at staten ved at tillade homovielser i folkekirken, har krænket den grundlovssikrede religionsfrihed for medlemmerne. Hvorvidt kirken skal vie homoseksuelle, er et indre kirkeligt anliggende – ikke et statsligt, har argumentet lydt. Argumenterne har været bundet op på talrige, og ofte flere hundrede år gamle, argumenter og skrifter med udgangspunkt i biblen og fortolkninger af den.

Sagen kommer for Højesteret den 16. marts 2017 kl. 9.00 i Prins Jørgens Gård ved Christiansborg.