KULTURRAINBOW BUSINESS DENMARK

Ny bestyrelse for Rainbow Business Denmark

Her er den nye bestyrelse for Rainbow Business Denmark, fra venstre Bo Sørensen, Allan Føns, Niels Holm, Christine Bibaud, Michael Flyngborg og i nederste højre hjørne Peder Holk Svendsen.

Der har de seneste måneder været skrevet og talt en del om intern rod og manglende kommunikation fra ledelsen i Rainbow Business Denmark. Specielt den nu tidligere formand, Carsten Volden, og næstformand Niels Holm, har stået for skud.

Den ordinære generalforsamling i Rainbow Business Denmark blev afholdt i dag den 11. november på JailhouseCph.

Carsten Volden aflagde bestyrelsens årsberetning. Her fortalte han bl.a., at han havde valgt at stoppe som formand midt i en valgperiode, og han forklarede beslutningen således:

– Personligt har jeg måttet erkende, at det er et meget krævende job at være formand for vores forening, samtidigt med, at jeg har skullet drive min egen virksomhed. Jeg kan ikke gøre begge dele på en for mig selv tilfredsstillende måde. Jeg har derfor valgt at trække mig som formand på dette års generalforsamling. Jeg har været meget glad for at være frivillig i vores forening. Jeg har mødt mange fantastisk spændende mennesker, og arbejdet for foreningen har givet mig mange spændende oplevelser – tak.

Herefter blev årsregnskab og budget fremlagt og enstemmigt godkendt.

Af indkomne forslag var der kun de af bestyrelsen fremsatte ændringer til vedtægter omkring valg til bestyrelsen og fastsættelse af kontingent.

Herefter var der valg af ny forperson og valg til bestyrelsen.

Der var kun en kandidat til forpersonsposten: den hidtidige næstformand, Niels Holm, som blev enstemmigt valgt.

Valgt til bestyrelsen blev Christine Bibaud, Peder Holk Svendsen (ny næstforperson) og Allan Føns (genvalgt). Derudover består bestyrelsen af Bo Sørensen og Michael Flyngborg, som ikke var på valg i år.

 

Faktureringsrod og manglende kommunikation

Den afgående formand, Carsten Volden, kom i sin beretning ikke direkte ind på den kritik, der på det seneste havde været fra medlemmer omkring faktureringsrod og manglende kommunikation fra ledelsen i Rainbow Business Denmark.

Derfor har Out&About taget kritikken op med den nye forperson, Niels Holm, for at høre, hvad han vil gøre for at rette op på den utilfredshed der har været fra flere medlemmer – hvor enkelte har valgt at melde sig helt ud af Rainbow Business Denmark.

– Hvad vil du gøre for at kommunikationen med medlemmer kommer på skinner, og medlemmer ikke fremadrettet føler, at deres henvendelser ikke bliver besvaret rettidigt og kompetent?

”Vi har det sidste år øget vores aktivitetsniveau en hel del, ikke mindst i forbindelse med Danish Rainbow Awards. Samtidigt har afviklingen af månedsmagasinet Out&About været meget tidskrævende.

Jeg erkender, at vi har prioriteret de frivillige kræfter uhensigtsmæssigt over for vores medlemmer. Jeg tror, vi skal forsøge at introducere et nyhedsbrev, hvor vi fortæller vores medlemmer om, hvordan det går i foreningens projekter. Jeg ved ikke, hvad frekvensen vil være, da vores projekter tilsvarende varierer i aktivitet. Men vi er allerede i gang med at formulere det første nyhedsbrev, som jeg håber, vi kan få sendt inden udgangen af november.

Og når det er sagt, så er jeg altid åben for, at vores medlemmer selv tager kontakt til enten mig eller andre i bestyrelsen. Det er helt essentielt, at vi er åbne over for vores medlemmer, og det er en klar prioritet fremadrettet.

Til sidst håber jeg også medlemmerne har forståelse for, at vi gør dette her i vores fritid. Man skal også huske på, at hvis det til tider går lidt langsomt, så er medlemmerne velkommen til at bidrage, da vi jo er en forening.”

– Der har været stor kritik af det rod, der har været i foreningen og de to selskaber Rainbow Media Denmark Aps og Rainbow Event Denmark Aps, specielt omkring faktureringer. Regnskabet viser da også et stort udestående, specielt i Rainbow Media Denmark Aps. Hvorfor er der ikke blevet rykket for disse for længst? Flere går jo helt tilbage til 2018. Og hvad vil du gøre for, at det ikke gentager sig fremadrettet?

”Det er desværre sådan, at der er nogle, der vælger ikke at betale for de ydelser, de har fået. Det er her, vi nogle gange kommer til kort med de ressourcer og midler, vi har i RBD. Vi kan sende et utal af rykkere, men pengene kommer ikke ind.

Begge selskaber har desværre flere debitorer, hvilket bl.a.  går ud over vores sælgere, der ikke kan få udbetalt deres provision, når pengene ikke er kommet i kassen. Fremover vil der være meget mere fokus på, at der betales, før man får varen/ydelsen, altså ingen kredit.

Vi er i gang med en intern dialog om foreningens arbejdsgange, og det skulle meget gerne ende med en mere effektiv drift. Det skylder vi både foreningen, men selvfølgelig også vores samarbejdspartnere.”

– Hvad mener du at kunne bidrage med af nyt, som både kan rette op på det dårlige ry som foreningen har fået, men måske også nye tiltag, der kan få foreningen til at fremstå mere aktiv i miljøet?

”Jeg er ikke enig i, at Rainbow Business Denmark har et dårligt ry. Jeg betvivler derimod, at Rainbow Business Denmark overhovedet er kendt af ret mange i miljøet. Men folk kender Out&About, Copenhagen LGBT Guide, Gratiskondomerne, Mr. Gay og ikke mindst Danish Rainbow Awards, som i dag er en af de største begivenheder i LGBT-miljøet. HKH Kronprinsesse Mary har støttet op om arrangementet siden 2017, og vi kom på TV2-ZULU i år.

Out&About står over for en modernisering med nye formater, en ny redaktion og en ny hjemmeside. Det er noget af det vi ser frem til, og noget af det, jeg bl.a. vil have stor fokus på som ny forperson i RBD.

Vi har, som alle de andre store organisationer/foreninger, såsom Sabaah, Copenhagen Pride og Happy Copenhagen m.fl., en fælles mission om at kæmpe for vores rettigheder og vise hvem vi er. Jeg ser frem til et større samarbejde imellem alle parter, for sammen står vi stærkere.

Men det er gjort klart, at vi har skuffet nogle af vores medlemmer, og det har jeg i sinde at råde bod på sammen med den nye bestyrelse.

Vi skal vise klart og åbent, hvad det er, vi laver, og hvad det er vi vil. Som jeg sagde før, har aktivitetsniveauet været ret højt og det har desværre påvirket vores kommunikation og det er en af de ting, der har været brandærgerlige: Misinformation, rygter og ubegrundede spekulationer har jo nærmest uhindret vækstbetingelser, når der ikke bliver kommunikeret ordentligt.

Vi er, som jeg sagde før, i fuld gang med at udvikle foreningens arbejdsgange, som indtil videre er i planlægningsfasen, men som ser ret lovende ud, og som jeg faktisk tror bliver til ret stor gavn og betydning for miljøet, ikke bare i København, men i hele landet.”

 

Ud over Danish Rainbow Awards (der afholdes til april i Cirkusbygningen), så står foreningen også bag Out&About – Copenhagen LGBT-guide (som er udliciteret til BS-Grafisk), hjemmesiden oaonline.dk, Regnbuekondomerne og Mr Gay DK.

Disse aktiviteter er lagt over i de to selskaber Rainbow Media Denmark ApS og Rainbow Events Denmark ApS. Dette for at sikre foreningen, hvis nogle af aktiviteterne skulle føre til en konkurs, som den foreningen oplevede forrige regnskabsår ved Copenhagen Gay Media ApS’ konkurs.