SAMFUND

Minister reagerer på rapport om LGBT+ elevers mistrivsel

.

Børne- og undervisningsministeren Pernille Rosenkrantz-Theil mener der gøres noget for at hjælpe LGBT+ elever.     Foto: Les Kaner.

Tidligere på ugen udgav LGBT+ Danmark og LGBT+ Ungdom en stor ny dansk rapport om mistrivsel blandt LGBT+ skoleelever som i manges tilfælde er plaget af selvmordstanker og har udført selvskade.  Out & About har bedt børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil om en reaktion på rapporten.

 

Out and About har på baggrund af rapporten bedt børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, om svar på, hvordan hun forholder sig til rapportens hovedkonklusioner.  Hvad agter ministeren at gøre for at komme den store mistrivsel blandt landets LGBT+ elever til livs? Finder ministeren, at lærerne er godt nok klædt på til at takle forskellige kønsidentiteter og seksuelle orienteringer. Samt vide, hvordan man kan forebygge diskrimination. Spørgsmål som ministeren dog ikke ønskede at svare på. Hun sendte dog følgende udtalelse:

“Det er hjerteskærende, at så mange børn og unge mistrives på grund af køn og seksualitet. Skolen skal være et sted, hvor alle kan være sig selv og en del af fællesskabet. Skolerne skal allerede i dag undervise i mangfoldighed, køn, krop og seksualitet, men vi er tydeligvis ikke i mål. Derfor er jeg glad for, at vi på finansloven har afsat 15 mio. kr. ekstra til at styrke seksualundervisningen. Nyt materiale er på vej til lærere og ledere, som skal gøre det nemmere for dem at understøtte LGBT+ elevers trivsel og fremme åbenhed blandt klassekammeraterne. Jeg håber, det kan starte den kulturændring, vi har brug for”, skriver ministeren i sit svar.

Rapportens konklusioner er i sin helhed yderst skræmmende læsning. Og rapporten har da også medført stærke reaktioner på LGBT+ sites på nettet.

Af rapporten fremgår det, at 37 % af de adspurgte LGBT+ elever oplever at føle sig ensomme i skolen.  Hos den generelle elevgruppe er det i den nationale trivselsmåling kun gældende for seks %. LGBT+ eleverne føler sig altså ca. seks gange oftere ensomme i skolen. Af rapporten fremgår det også , at lidt over halvdelen af de adspurgte LGBT+ elever oplever, at de mindst én gang om dagen eller et par gange om ugen føler sig både triste og kede af det i skolen. 64 % af de adspurgte LGBT+ elever har selvmordstanker. 53 % har udført selvskade og 40 % har en spiseforstyrrelse.

LGBT+ Danmark ikke imponeret over ministeren

Hos LGBT+ Danmark er man på ingen måde imponeret over ministerens udtalelser. Sekretariatslederen i LGBT+ Danmark, Susanne Branner Jespersen mener, at tallene taler deres tydlige sprog. Der er brug for langt mere markante tiltag for at løse disse problemer på skoleområdet.

”Vores anbefalinger er en helhedsorienteret indsats indbefattende en årlig trivselsmåling, en landsdækkende skolekampagne, et lovkrav om LGBT+ undervisning som integreret del af den daglige undervisning, LGBTQ+ kompetence og viden som obligatorisk del af læreruddannelsen (så fremtidens lærere får den nødvendige viden samt konkrete redskaber til at arbejde aktivt med inklusion af LGBTQ+ elever), samt at der bliver nedsat en arbejdsgruppe, der skal kigge på hvordan vi får skabt en mere inkluderende skole”, udtaler Susanne Branner Jespersen..

Rapporten viser, at der er klart er grobund for forandring. Kun syv % af de adspurgte har oplevet at modtage en god seksualundervisning. Kun sytten % har lært om forskellige seksuelle orienteringer, elleve % har lært om forskellige familieformer. Kun fem % har lært om forskellige kønsidentiteter i seksualundervisningen. Det er på trods af, at der i Børne- og Undervisningsministeriets Fælles Mål for Sundheds- og Seksualundervisning og Familiekundskab (SSF) fremgår, at eleverne skal lære om mangfoldighed i krop, køn og seksualitet efter 6. klassetrin.

Susanne Branner Jespersen, sender en klar opfordring til børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil,

”Vi håber, at ministeren vil indgå i et meget mere konkret samarbejde med os om, hvordan vi sammen løser den store udfordring, der er med den manglende trivsel for LGBTQ+ elever i den danske folkeskole”.

 

Læs også: Mange LGBT+ elever har selvmordstanker og har udført selvskade

Du kan læse hele rapporten om LGBT+ elevers trivsel her.