Mange LGBT+ elever har selvmordstanker og har udført selvskade

Ny rapport viser at LGBT+ elever mistrives markant mere end deres skolekammerater.

En ny rapport viser at LGBT+ elever mistrives markant mere end deres skolekammerater. De føler sig mange gange ensomme og bliver udsat for mere mobning og diskrimination i skolen. Det viser Danmarks første rapport om LGBTQ+ elevers trivsel og vilkår i grundskolen fra LGBT+ Ungdom og LGBT+ Danmark.

Når eleverne vender tilbage til grundskolen det kommende stykke tid, bliver det ikke en entydig god oplevelse for en stor del af dem. I hver skoleklasse sidder der gennemsnitligt  en eller t0 LGBT+ elever. En helt ny dansk rapport, der sætter fokus på LGBT+ elevers oplevelser i den danske grundskole fastslår nemlig at alt for mange LGBT+ elever både mistrives og har for dårlige vilkår i grundskolen sammenlignet med den generelle elevgruppe i den nationale trivselsmåling.

Internationale undersøgelser har tidligere dokumenteret, at LGBT+ elever er mere udsatte på en række områder, som f.eks. mobning, mistrivsel, diskrimination, ensomhed, fysisk og psykisk vold og diskriminerende sprogbrug. Det billede bekræfter rapporten også er tilfældet for danske LGBT+ elever.

Alarmende ensomhed og mistrivsel 

I rapporten fremgår det, at 37 % af de adspurgte oplever at føle sig ensomme i skolen, mens det i den nationale trivselsmåling kun gør sig gældende for 6 % af den generelle elevgruppe. Det viser, at LGBT+ eleverne føler sig ca. seks gange oftere ensomme i skolen. I rapporten fremgår det , at lidt over halvdelen af de adspurgte oplever, at de mindst én gang om dagen eller et par gange om ugen føler sig triste og kede af det i skolen. 64 % af de adspurgte har selvmordstanker. 53 % har udført selvskade og 40 % har en spiseforstyrrelse.

“Det er nogle stærkt alarmerende tal, som vi ikke kan acceptere som samfund. Det handler om børn og unges liv. Jeg har været i kontakt med mange hundrede skoleelever, som fortæller mig, at de føler sig overset eller utrygge i det danske skoleskolesystem. Det kalder på handling”, udtaler Nicolaj Laue Juhl, der er politisk talsperson i LGBT+ Ungdom.

Mange LGBT+ elever udsættes for mobning og diskrimination

Mere end ni ud af ti af de adspurgte oplever homofobiske og transfobiske skældsord i skolen, som f.eks. “bøsse”, “lebbe”, “homo”, “tranny” eller “gay”.

En anonym respondent i rapporten beskriver skoletiden således:

“Min tid som LGBTQ+ elev har været meget “giftig”. Jeg har tit gået og gemt mig, og skjult hvem jeg er i frygt for andre. Jeg har tit oplevet, at der blev råbt skældsord efter mig og er endda en enkelt gang blevet truet. Min tid i skolen er bestemt ikke noget, jeg kan lide.”

44 % af de adspurgte har oplevet at blive udsat for mobning eller diskrimination i skolen. Mobningen og diskriminationen af LGBT+ eleverne sker på mange forskellige måder, som f.eks. hadefulde kommentarer, trusler om vold eller direkte voldelige handlinger, latterliggørelse, tilråb, øgenavne, digital mobning og fordomme. Fem % af de adspurgte fortæller, at de er blevet udsat for vold i skolen.

“Det er fuldkommen uacceptabelt, at denne form for mobning og diskrimination sker i den danske grundskole. Det viser med al tydelighed, at homofobiske og transfobiske skældsord er en omfattende udfordring. Systematisk stigmatisering og diskrimination som denne, skal tages langt mere alvorligt, end hvad er tilfældet i dag”, mener den politiske talsperson for LGBT+ Ungdom,  Nicolaj Laue Juhl.

Mangelfuld undervisning i forskellige kønsidentiteter og seksuelle orienteringer i skolen 

Rapportens resultater indikerer desuden en mangel på undervisning, viden og repræsentation af forskellige kønsidentiteter og seksuelle orienteringer. Kun 23 % af de adspurgte har lært om forskellige seksuelle orienteringer i skolen, mens kun ni % har lært om forskellige kønsidentiteter.

Kun syv % af de adspurgte har oplevet at modtage en god seksualundervisning. Kun sytten % har lært om forskellige seksuelle orienteringer, elleve % har lært om forskellige familieformer. Kun fem % har lært om forskellige kønsidentiteter i seksualundervisningen. Det er på trods af, at der i Børne- og Undervisningsministeriets Fælles Mål for Sundheds- og Seksualundervisning og Familiekundskab (SSF) fremgår, at eleverne skal lære om mangfoldighed i krop, køn og seksualitet efter 6. klassetrin. Det peger på, at mange skoler ikke lever op til kompetencemålene for køn, krop og seksualitet.

“Det er meget bekymrende, at så få elever oplever at lære om forskellige seksuelle orienteringer og kønsidentiteter i skolen. Det betyder, at vi står med en generation, som stort ikke har lært om forskellige livsformer og identiteter. Det kan give os én af forklaringerne på den øgede mistrivsel blandt LGBTQ+ elever samt det diskriminerende sprog og mobning mod LGBTQ+ elever. Ligeværd er en grundsten i det danske skolesystem, men det er desværre tydeligt, at alt for mange LGBTQ+ elever ikke anses for ligeværdige i deres dagligdag i skolen. Derfor skal vi stoppe diskrimination i skolen sammen”, udtaler Nicolaj Laue Juhl.

Politiske anbefalinger fra LGBT+ Ungdom og LGBT+ Danmark 

Rapporten viser med stor tydelighed, at langt flere LGBT+ elever mistrives og har dårligere vilkår i det danske skolesystem end den generelle elevgruppe. LGBT+ Ungdom og LGBT+ Danmark kræver derfor politisk handling. De har opstillet fem punkter til en helhedsorienteret  indsats. Der skal være en årlig trivselsmåling af LGBT+ elevers trivsel i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Der skal sættes ind med en kampagne mod mobning og skældsord rettet mod LGBT+ elever. Et lovkrav om LGBT+ undervisning. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe til at fremme en mere inkluderende og mangfoldig skole. Kommende lærere skal have viden om forskellige kønsidentiteter og seksuelle orienteringer.

Om rapporten  

Rapporten er udarbejdet på baggrund af en omfattende spørgeskemaundersøgelse med besvarelser fra 910 nuværende og tidligere LGBT+ elever i alderen 13-25 år. Indsamlingen af besvarelser er foregået i perioden fra den 30. september 2020 til 24. oktober 2020. 

Rapporten er kvalitetsvurderet af Jacob Højgaard Christensen, Adjunkt og viceleder af Nationalt Center for Skoleforskning, Aarhus Universitet og er udarbejdet af  LGBT+ Ungdom og LGBT+ Danmark

Læs også: Er lesbiske usynlige?

Mere om LGBT+ Danmark finder du her.