SAMFUND

Så sker det: Farvel til kvindemuseet – Køn overtager

Kvindemuseet i Aarhus skifter navn til KØN.

 

Aarhus Byråd vil ikke forhindre Kvindemuseet i at skifte navn. Derfor bliver det endelig et ja til det nye navn – KØN. Caféen kommer til at hedder Køn Café, og internationalt kommer museet til at hedde Køn – Gender Museum Denmark.

 

Lige siden, at forslaget og udmeldingen kom frem om at Kvindemuseet i Aarhus satte gang i at finde et nyt navn, har debatten været stor og voldsom.  Der er blevet skrevet spalte op og spalte ned i de lokalemedier, skrevet en større mængde af læserbreve for og imod, diskuteret på de sociale medier og snakket heftigt rundt om i hjem, grupper og organisationer.

Aarhus Kommune har også modtaget flere henvendelser fra bl.a. medstiftere af Kvindemuseet, der er bekymrede for, at navneskiftet er udtryk for en ændring af arbejdet med kvindehistorien. At kvindehistorien måske ligefrem gemmes og glemmes. Den heftige debat har også resulteret i tæt på 3.000 underskrifter i protest mod at fjerne kvinde fra museets navn.

I begyndelsen af februar godkendte et flertal i Aarhus Byråd navneskiftet. I daglig tale skal museet hedde Køn. Byrådet valgte ikke at tage stilling til navneændringen, da man mente det ikke var en politisk beslutning og dermed ikke en ting byrådet skulle blande sig i.

Inden sagen endte i byrådet, havde hele syv grupper bedt om foretræde for at tale deres sag overfor kommunens Kulturudvalg. Fem af dem var imod navneskiftet, en var for, mens den sidste bestod af museets direktør og bestyrelsesformand.

Nødvendigt med et nyt navn

Museets bestyrelse besluttede navneskiftet tilbage i december 2020, efter man havde afholdt en navnekonkurrence. Museets ledelse mente, det var en nødvendighed med et nyt navn, fordi ansvarsområdet for museet i 2016 blev udvidet, så det i højere grad skulle fokusere på kønnenes kulturhistorie.

Museumsdirektør Julie Rokkjær Birch udtaler:

“Jeg ser frem til det videre arbejde på museet KØN. Et museum, som hviler på et vigtigt fundament, som forpligter. Den arv har vi med os i arbejdet hver eneste dag, og jeg er glad for, at vi nu får mulighed for at tage den arv og baggrund med ind i museets næste livsfase.”

Museet på Domkirkepladsen i Aarhus, har næsten 40 år på bagen, og det har udviklet sig i alle årene.

Allerede i år 2012-13 holdt man en række rundbordssamtaler om, hvorvidt museet havde brug for at genopfinde sig selv. Også navnet var dengang til diskussion, og museets bestyrelse iværksatte efterfølgende et strategiarbejde.

I 2015 blev museet kvalitetsvurderet. Her fandt Slots- og Kulturstyrelsen Kvindemuseets formålsbeskrivelse ude af trit med museets vision og mission. Der var brug for fokus på køn i et bredere perspektiv.

Selv om at museet nu skifter navn, er det helt sikkert ikke det sidste, vi har hørt om dette. Debatten har været vild og hård og der er skabt dybe sår og skrammer, som skal heles.

Læs også: Min synlighed som lesbisk er aktivistisk

Læs mere om museet her.