Dansk HOMO-Historie

LGBTI-handlingsplan (2018)

Regnbuen vejrer over Christiansborg, nu hvor trekløverregeringen signalerer, at den er regnbuevenlig og lancerer Danmarks første samlede handlingsplan på LGBTI-personer.

I august 2017 oplyste statsminister Lars Løkke Rasmussen på en reception i forbindelse med Copenhagen Pride, at Regeringen skulle have en koordinerende minister for LGBTI-området, og at regeringen ville komme med en samlet handlingsplan.

Et lille år efter fik vi så Danmarks første handlingsplan for LGBTI-området, da statsminister Lars Løkke Rasmussen og ligestillingsminister Eva Kjer Hansen den 6. juni på regnbuepladsen i København præsenterede den første danske handlingsplan for homoseksuelle, biseksuelle, transkønnede og interkønnede (LGBTI).

Finansieringen

Planen der er finansieret med midler fra satspuljen indeholder 42 konkrete initiativer. Blandt andet fokuseres der på at skabe en bedre og mere respektfuld sundhedsindsats, at bekæmpe fordomme særligt blandt unge, fremme åbenhed og inklusion på arbejdsmarkedet og at bekæmpe homofobi og transfobi i det offentlige rum, sport og idræt.

Der vil samtidig blive foretaget en gennemgang af lovgivningen på tværs af områder, for at se, om der er steder, der trænger til fornyelse.

Desuden styrkes rådgivning, netværk og støtte til hele gruppen også uden for storbyerne, og specifikt til homoseksuelle, biseksuelle eller transkønnede med etnisk minoritetsbaggrund.

Regeringen har sammen med partierne bag satspuljen (Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) afsat 25 mio. kr. til 12 af initiativerne i handlingsplanen, som strækker sig over perioden 2018-2021. De øvrige initiativer finansieres inden for ministeriernes egne rammer.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby og Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) ser til mens Ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V) taler på Regnbuepladsen onsdag den 6. juni 2018, da regeringen præsenteret deres handlingsplan på LGBTI-området.

Rammen på 25 mio. kr. fra 2018-21 udmøntes i nedenstående initiativer:

 1. Ansøgningspulje til rådgivning, støtte og netværksmuligheder samt bekæmpelse af fordomme (I alt 7 mio. kr.)
 2. Projekttilskud til Sabaah til styrket rådgivning og oplysning til minoritetsetniske LGBTI-personer og pårørende (I alt 2,9 mio. kr.)
 3. Kampagne med virksomheder og organisationer ift. åbenhed og inklusion på arbejdsmarkedet (I alt 1,2 mio. kr.)
 4. Undersøgelse og initiativer i forhold til barrierer for LGBTI-personer i idrætsforeninger og bekæmpelse af homo- og transfobi (I alt 1,8 mio. kr.)
 5. Indsatser til bekæmpelse af vold i homoseksuelle parforhold (I alt 0,4 mio. kr.)
 6. Informationsmateriale til pleje- og aktivitetspersonale på ældreområdet vedrørende ældre LGBTI-personer (I alt 0,5 mio. kr.)
 7. Etablering af videnscenter på transområdet (I alt 5,5 mio. kr.)
 8. Øget informationsindsats i relation til transpersoner (I alt 1,2 mio. kr.)
 9. Pilotprojekt om supplerende rådgivning af transkønnede (I alt 0,9 mio. kr.)
 10. Informationsmateriale målrettet forældre til børn født med DSD-tilstande (interkønnede) (I alt 0,6 mio. kr.)
 11. Styrket sundhedsindsats i almen praksis målrettet LGBTI-personer (I alt 2 mio. kr.)
 12. Undersøgelse af LGBTI-personers trivsel og levevilkår (I alt 1 mio. kr.)

Frihed for den enkelte

Det er regeringens klare ønsker, at Danmark er et samfund med frihed for den enkelte, og hvor alle behandles lige uanset køn, seksuel orientering eller kønsidentitet og det er regeringens klare ønske entydigt at markere, hvor de står i LGBTI spørgsmål.

Handlingsplanen der har fokus på lige muligheder, tryghed og trivsel for LGBTI-personer handler om, at et mindretal i samfundet skal kunne leve det liv de ønsker, i tryghed med den kæreste, ægtefælle og børn, uden at frygte for flertallets reaktion. Uden at frygte fordømmelse, eksklusion eller overgreb. Men derimod være trygge ved at gå på gaden, komme i idrætsklubber og ved åbent at fortælle i frokostpausen, hvordan eller med hvem de tilbringer deres fritid, og hvem de holder af.

Målet med handlingsplanen er at mindske LGBTI-personers oplevelse af mistrivsel, frygt for at holde i hånd på gaden, verbal chikane eller fysiske overgreb, selvmordsforsøg, manglende lyst til åbenhed på arbejdsmarkedet og fordomme blandt andre unge i skolen, på uddannelsen eller i idrætslivet.

Du kan læse hele regeringens Handlingsplan til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer her. (PDF)

Nogle triste tal

Det er blandt andet nedenstående tal der har styrket behovet for en LGBTI-handlingsplan:

 • Faktiske selvmordsforsøg forekommer omkring tre gange så ofte blandt LGBT-personer (8,3 pct. over for 2,6 pct. for mænd og 11,8 pct. over for 4,2 pct. for kvinder).
 • 40 pct. af LGBT-personer er i lav grad eller slet ikke åbne om deres seksualitet eller kønsidentitet på arbejdspladsen.
 • 64 pct. af danske LGBT-personer har oplevet negative kommentarer eller opførsel i skolen pga. deres seksuelle orientering eller kønsidentitet.
 • 49 pct. af danske LGBT-personer undgår offentligt at holde i hånd med en partner af samme køn af frygt for overfald, trusler eller chikane.
 • Mere end 50 pct. af danske transkønnede undgår steder af frygt for overfald, trusler eller chikane.
 • 33 pct. af nydanske LGBT-personer har overvejet selvmord (I kontrolgruppen af etniske danske LGBT-personer havde 19 pct. overvejet selvmord inden for det seneste år)
 • 22 pct. af nydanskere opfatter homoseksualitet som en sygdom.
 • 29 pct. af nydanskere er modstandere af at tillade kønsskifteoperationer.

Utryghed og mistrivsel

Det er alarmerende med den utryghed og mistrivsel der er blandt LGBTI-personer, mener ligestillingsminister Eva Kjer Hansen, der også har det koordinerende ministeransvar for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transkønnede og interkønnede (LGBTI).

”Regeringen vil sende et klokkeklart signal. Vi vil ikke acceptere, at homoseksuelle og transkønnedes rettigheder krænkes. Vi vil ikke acceptere, at denne gruppe generelt skal have et dårligere og mere utrygt liv. Og vi vil sætte handling bag ordene. Regeringen er på frisindets og frihedens side. Alle skal behandles lige uanset køn, seksuel orientering eller kønsidentitet”, siger Eva Kjer Hansen.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen og ligestillingsminister Eva Kjer Hansen skar kagerne for, med kagerne sendte trekløverregeringen et signal om, at den nu er regnbuevenlig.

Sundheds- og ældreområdet

På sundheds- og ældreområdet lanceres en række konkrete initiativer, der skal forbedre trivsel og sundhed for LGBTI-personer.

På transområdet etableres bl.a. et nyt videnscenter, der skal indsamle og udvikle viden på området, ligesom der afsættes midler til øget information og rådgivning.

På området for interkøn laves informationsmateriale, der målrettes til forældre til børn med variation i kønskarakteristika.

Man vil også styrke sundhedsindsatsen i almen praksis i forhold til LGBTI-personer. Indsatsen skal bl.a. klæde almen praksis bedre på til at møde LGBTI-personer med fordomsfrihed og tolerance, udbrede viden hos almen praksis om særlige sundhedsudfordringer blandt LGBTI-personer, samt opfordre LGBTI-personer til at være åbne over for deres alment praktiserende læge om deres seksualitet, så lægen kan yde den bedste og mest relevante hjælp og behandling til den enkelte patient.

”Vi skal støtte og møde mennesker og deres forskellighed med respekt og omsorg for deres livssituation. Med handlingsplanen lancerer vi seks nye initiativer på sundheds – og ældreområdet. Det er nødvendigt, for som det er lige nu, så har LGBTI-gruppen brug for, at vi hjælper bedre. Med initiativerne øger vi blandt andet sundhedspersonalets viden og kompetencer, så de i endnu højere grad kan give en tidssvarende støtte og behandling til LGBTI-personer”, siger Sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

 

Kilder: Udenrigsministeriet og thranesen.dk

 

Læs også: Kritik af regeringens LGBTI-handlingsplan