SAMFUND

Kritik af regeringens LGBTI-handlingsplan

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) taler på Regnbuepladsen, mens ‘regnbueminister’ Eva Kjer Hansen (V) venter på at det bliver hendes tur.
Foto: Thomas R. Kristensen

Der var både ’thumbs up’ og ’thumbs down’ da regeringen onsdag præsenterede sin ’Handlingsplan til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer’ på Regnbuepladsen i København.

Tre ministre med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i spidsen fremlagde onsdag regeringens længe ventede handlingsplan foran Oscar Bar Café på Regnbuepladsen. Sammen med ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V) og sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) fik statsministeren hilst vidt og bredt på de fremmødte. Flere nævnte overfor Out & About, at det var yderst passende, at ministrene kom ud fra ’Borgen’ og ud i LGBT-miljøet.

Det sure røde æble

”Vi er ikke i mål, der er meget at ændre”, sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen, og det har han ret i. Men selvom mange i LGBT-miljøet udtrykker en grundlæggende skepsis overfor den Venstreledede regering – og det kan man historisk set ikke betænke dem i – så er faktum hér og nu er, at det er selvsamme venstreledede regering, som fremlægger den første LGBT-handlingsplan i Danmark på regeringsniveau.

Mange må bide i det sure partipolitiske æble på venstrefløjen, og man kan jo spørge sig selv hvorfor det blev en blå og ikke en rød regering, som sætte denne politik i søen. Måske tiderne endelig er skiftet, og måske årtiers kamp for lige rettigheder for alvor udmønter sig. Man kan kun håbe, og spændt følge med, når handlingsplanen skal konkretiseres. Regeringen har afsat 25 millioner i 2018 til at realisere handlingsplanen.

Det gode eksempel

”Det handler også om følelsen af at kunne være med. Frihed, tolerance og respekt i handling kan man ikke lovgive sig til, men søge at fremme”, pointerede statsministeren. Men statsministeren og regeringen med ham kan træde frem med et godt eksempel. For det betyder noget, når ledende medlemmer af samfundet italesætter kampen mod homofobi. Ligesom det har enorm betydning, at H.K.H. Kronprinsesse Mary deltager i Danish Rainbow Awards – AXGIL.

”Nok repræsenterer I et mindretal, men I har flertallet på jeres side, og I har mig på jeres side”, sluttede statsminister Lars Løkke Rasmussen sin indledende tale, og gav ordet til ligestillingsminister Eva Kjer Hansen.

Danmarks første regnbueminister

”Jeg er Danmarkshistoriens første regnbueminister”, proklamerede den nyudnævnte ligestillingsminister stolt, og talte derefter om vigtigheden af, at planen ”når hele vejen rundt”, og at regeringen iværksætter en gennemgang af landets gældende lovgivning på tværs af ministerierne med henblik på, at få klarlagt hvor der skal ændres i loven.

Særlig opmærksomhed vil regeringen give skoler og uddannelser. Undervisningspersonale skal undervises i hvordan de møder homo- og transkønnede børn.

Gennem alle taler gik en rød tråd, der handler om særligt fokus på minoritetsetniske LGBTI’ere, der som dobbelte minoriteter møder udfordringer fra flere sider. Sabaah vil derfor fremover modtage økonomiske midler, og LGBT Asylum vil blive inddraget, når der kommer LGBT-asylansøgere, så de kan hjælpe og støtte.

Fokus på transområdet

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby fremhævede Danmark som foregangsland, og fortalte hvordan regeringen fortsat arbejder for, at få verdenssundsorganisationen WHO og verden med på, at fjerne transkønnede fra listen over psykisk syge. Hun understregede også, at LGBTI-personer skal mødes med viden og respekt i sundhedsvæsenet. Derudover skal der etableres et videnscenter i sundhedsvæsenet, som skal udvikle viden og fastholde erfaringer på transområdet. Videnscentrets bestyrelse sammensættes af de to centre på området i henholdsvis Region Hovedstaden og Region Nordjylland.

”Fuldstændig fucked”

Det lyder måske tilforladeligt og som et kæmpe fremskridt, men der er tale om Sexologisk Klinik på Rigshospitalet, og Sexologisk Center Aalborg, og dét har udløst kraftig kritik fra flere transaktivister.

”Jeg synes, at det er fuldstændig fucked, at det er Sexologisk Klinik og Sexologisk Center Aalborg, der skal stå for det nye videnscenter for transkønnede. Sexologisk Klinik var dem der i årevis drev menneskerettighedskrænkende forskning om transkønnede, uden samtykke, og nu skal en af dem være forskningsledere på det nye center?” Kritikken kommer fra aktivisten Niels Jansen, som i årevis har kæmpet mod den behandling transkønnede udsættes for i sundhedsvæsenet og i særdeleshed på Sexologisk Klinik.

Niels Jansen opfordrer derfor alle transkønnede, der er i kontakt med sundhedssystemet til, at ”sige til regeringen at selvom der er mange gode initiativer i den nye handlingsplan, så er det her simpelthen ikke godt nok. Et videnscenter, drevet af de læger der har undertrykt os i årevis, vil aldrig kunne skabe ny viden på området.”

Kritikken følges op af transaktivist og blogger på killjoy.dk Laura Mølgaard Tams, der til Politiken fortæller, at det er vigtigt, at transkønnede selv får en central position i det nye videnscenter.

”Jeg er bekymret for, om transkønnede ikke bliver hørt, for der er så meget misinformation, og der skal ikke sidde nogle andre og definere vores virkelighed”, siger hun til Politiken og fortsætter: ”Og hvis man foreslår at lægge det videnscenter i forbindelse med Sexologisk Klinik, ville det være et slag i hovedet for os transkønnede, fordi vi føler, at klinikken har krænket os i mange år”.

Lægger op til samarbejde

Skal man tro taler og handlingsplanen, som blev omdelt på Regnbuepladsen, venter der et intenst samarbejde forude mellem regeringen og mange LGBT-organisationer. Mange af disse har allerede været inde over udarbejdelsen af handlingsplanen, og over en bred kam udtrykker de optimisme og tilfredshed.

Efter talerne serverede regeringen to store lagkager, hvilket tilsyneladende er ved at blive en tradition, når den markerer et politisk resultat. Statsministeren skar for, og serverede for de fremmødte.

Den samlede handlingsplan kan læses online her.