KULTURSAMFUND

LGBT Danmark ønsker bedre sundhed for transkønnede

Foto: LGBT Danmark

Amnesty International har udgivet er rapport om transkønnedes behandling i Danmark. LGBT Danmark har bidraget til rapporten og de reagerer nu på rapportens konklusioner, da de stemmer overens med deres kendskab til området.

LGBT Danmarks transpolitiske talsperson Linda Thor Pedersen fortæller, at transkønnede hidtil har kunne bede deres egen læge om en henvisning til en gynækolog med henblik på behandling med kønshormoner. Den ordning fungerede uden nævneværdige problemer.

I 2012 fik en ung transmand fjernet sine uønskede bryster på et privathospital. Han delte sin glæde over operationen, og historien blev udbredt i medierne. Det førte til en debat, som fik mange til at så tvivl om transkønnedes evner til at bestemme over egen krop.

Sundhedsstyrelsen valgte derefter at begrænse transkønnedes adgang til behandling. Begrundelsen var vigtigheden af at sikre en høj sundhed for transkønnede, og at sikre et højt fagligt niveau i behandlingen.

Hos LGBT Danmark betvivler man effekten af Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer, og konstaterer, at selvmedicinering er stigende blandt transskønnede.

Ifølge en undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed tager 18 % nu medicin uden lægefaglig tilsyn.

Linda Thor Pedersen uddyber “I Norge, Sverige og Holland kønsskifteopereres 3-4 gange så mange pr. indbygger som i Danmark. Det kan selvfølgeligt skyldes at der er særdeles få transkønnede i Danmark i forhold til de lande vi normalt sammenligner og med. En mere nærliggende forklaring er, at det høje faglige niveau i behandlingen ikke er særligt højt når det kommer til stykket.”

På den baggrund kræver LGBT Danmark derfor, at vejledningen for behandling af transkønnede, som bygger på erfaringerne med Christine Jorgensen behandling i 1952, revideres så den bliver tidssvarende.

 

Læs også: Transkønnede og transkønnedes rettigheder

Se også: LGBT Danmark ønsker bedre sundhed for transkønnede