Dansk HOMO-HistorieSAMFUND

AURA – Fællesskab for LGBT+ unge (2018)

Den 30. januar 2018 åbnede LGBT+Ungdom og LGBT Danmark det første AURA-fællesskab uden for København. Første by var Svendborg (lukket), senere kom Aabenraa, Viborg og Esbjerg til, og senere åbnede der også AURA-fællesskaber i Aalborg, Aarhus og Vejle. Man håber at kunne starte flere AURA-fællesskaber op rundt omkring i landet.

AURA’s formål er at øge trivslen hos unge LGBT+’ere ved at styrke deres egne ressourcer og give dem mod og redskaber til et liv med gode relationer, psykisk og fysisk sundhed og deltagelse i samfundet.

I første omgang handler det om at etablere fysiske mødesteder i forskellige byer i Danmark, hvor unge kan møde ligesindede og udvide deres netværk med unge, der har samme erfaringer som dem selv.

Mødestederne skal fungere som fristeder for de unge, hvor de kan opleve tryghed og anerkendelse for hele deres person. Tilbuddet er alkoholfrit og ledes af lokale frivillige.

Se Kanal 1 indslaget – KIG FORBI – CAFÉ AURA her.
Se Kanal 1 indslaget – KIG FORBI – CAFÉ AURA her.

Det var med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond i sommeren 2017, at det blev muligt for AURA at sprede sit tilbud om fællesskab for LGBT-personer ud til nogle af landets mindre byer.

Da tilbuddet er rettet mod de helt unge, er det også et sted, hvor man kan testkøre sin identitet på et tidspunkt i livet, hvor den ellers kan være svær at få greb om.

Erfaringer fra København viste, at AURA-afdelingerne har en langsom opstart. Først skal de unge i målgruppen opdage muligheden, derefter skal mange bruge en periode til at tage mod til sig. Mange har måske tidligere haft negative oplevelser med at fortælle andre om det, eller måske er det første gang, man står frem.

AURA i Copenhagen Pride parade 2017.
Foto: LGBT Danmark

Projektet bruger først og fremmest de sociale medier, de unges foretrukne platform, men medieomtaler, PR og opsøgende virksomhed er også med til at skabe opmærksomhed om de nye tilbud.

AURA målretter også deres informationer til skoler og institutioner i de kommuner hvor der er oprettet AURA-fællesskaber, så lærere og pædagoger bliver opmærksomme på muligheden for at henvise elever/unge til det lokale fællesskab.

Tidligere havde LGBT-Danmark afdelinger i flere større og mindre byer fordelt udover landet, men i dag er der kun afdelinger i København og Aarhus, derfor har mange unge følt sig tvunget til storbyen. Målet med AURA-fællesskaberne er derfor også, at flere unge kan blive på deres hjemegn, da LGBT+ unge ligesom andre unge har brug for at opleve følelsen af at høre til, uanset hvor i landet de bor.

Café AURA

AURA har eksisteret siden 2015 i København, hvor det startede under navnet Café Aura, men i forbindelse med at man fik nyt logo her i foråret, så er café strøget i navnet, således at det nu kun hedder AURA, i flg. projektleder ved LGBT Danmark, Andreas Beck Kronborg, så er brugen af café ikke rammende for, hvad et AURA-fællesskab er og det er vigtigt at nye unge ikke tror, de kun kan komme, hvis de køber en latte eller lignende, da der ikke er egenbetaling i AURA.

AURA står for Anerkendelse, Ungdom, Respekt og Accept, det er de unge LGBT+’ere der selv har fundet på navnet.

Du kan finde mere om AURA eller dit lokale AURA-fællesskab herunder:

AURA – LGBT+ Ungdom

AURA – København

AURA – Aabenraa

AURA – Esbjerg

AURA – Viborg

AURA – Aalborg

AURA – Vejle

AURA – Aarhus

AURA – Holstebro

Kilder: lgbtungdom.dk, lgbt.dk, A.P. Møller Fonden og Fyns Amts Avis