SAMFUND

Ny viden om danske homoseksuelle i nazistiske KZ-lejre

Homoseksuelle i Nazityskland blev forfulgt og tusindvis blev sat i KZ-lejre. Den rosa trekant var mærket for homoseksuelle mænd i koncentrationslejrene, hvor de homoseksuelle var den mest beskyttelsesløse gruppe, de blev udsat for bestialsk behandling af SS og blev desuden chikaneret af de øvrige fanger. Dødeligheden blandt homoseksuelle i koncentrationslejr er ikke kendt, men det menes at den var på 60 procent. Den rosa trekant har siden 1970’erne været en af de homoseksuelles symboler.

Det er velkendt, at homoseksuelle blev forfulgt under det nazistiske regime, og at mellem 5.000 og 15.000 homoseksuelle blev deporteret til koncentrationslejre.

Men det har hidtil været ukendt, at der også var danske homoseksuelle, der blev deporteret til  koncentrationslejre som en del af den danske gruppe af asociale og vaneforbrydere.

Man ved en smule mere om deportationerne af de asociale fra Danmark, men forskningen i forfølgelserne af danske homoseksuelle er først lige begyndt.

Ind til nu har fokus primært været på at undersøge, om der var homoseksuelle blandt de asociale, og forsøge at identificere mændene i den allerede eksisterende litteratur. Meget af det utrykte kildemateriale fra danske og tyske myndigheder er endnu ikke undersøgt med de homoseksuelles historie for øje.

I fremtiden vil sådanne undersøgelser kunne kaste lys over, hvor mange og hvem de homoseksuelle mænd var, hvorfor de blev deporteret, og hvad der videre hændte dem.

Med stud.mag. Gudrun Gadegaard Pedersens, som har skrevet en opgave om danske homoseksuelle i nazistiske KZ-lejre som et led i forberedelserne til at skrive speciale, er det lykkedes at tilvejebringe helt ny viden, som der aldrig rigtig har været opmærksomhed omkring før nu, nemlig at der var en væsentlig gruppe homoseksuelle mænd blandt de danske deporterede, både tidligere straffede, men også ikke-straffede personer.

Dødeligheden blandt de deporterede “asociale” var høj (og er stadig omdiskuteret). Hertil kommer, at de asociale, og herunder de homosexuelle, fik en meget barsk behandling ved hjemkomsten, hvor de stort set alle blev nægtet erstatning, idet man hævdede, at de selv havde gjort sig skyldige i arrestationen og deportationen.

Forskningen i de homoseksuelle og asociales vilkår fortsætter og Gudrun Gadegaard Pedersen er interesseret i alle former for oplysninger og materialer om deportationerne, herunder særligt kontakt til overlevende, vidner og slægtninge har interesse.

Læs mere på folkedrab.dk [Klik her]