Dom appelleres til Højesteret. Talsmand: Vi er i krig

Talsmand for Med Grundlov Skal Land Bygges Johnny Noer ses her mens han får beskeden om dagens dom fra foreningens advokat Nikolaj Nikolajsen.
Foto: Med Grndlov Skal Land Bygges/screendump

Østre Landsrets frifindelse af staten i sagen om lovligheden af homovielser i Folkekirken er appelleret til Højesteret.

Foreningen “Med Grundlov Skal Land Bygges” kommenterer sagen i et videoklip på deres hjemmesiden i en aggressiv tone med ubehagelige udsagn.

Med Grundlov Skal Land Bygges’ advokat Nikoaj Nikolajsen bekræfter i en mail til OAonline, at han af foreningen er blevet bedt om at indgive ankestævning til Højesteret.

Om Højesteret lader sagen komme for retten, og i givet fald hvornår, er ikke afgjort.

I et videoklip på deres hjemmeside giver Med Grundlov Skal Land Bygges’ talsmand Johnny Noer en kommentar til dagens dom.

Efter en længere udredning om dommen og dens præmisser begynder han at tale om, at “vi er i krig”. Der følger flere udtryk af samme slags, som måske nok blot er talemåder, men set i lyset af de mange tilfælde af hatecrimes, diskrimination af LGBT’ere og ikke mindst massakren på homo-natklubben Pulse i Orlando med 49 dræbte, så er det ubehageligt at høre.

Det lader ikke Donald Trump meget efter, og bekræfter den fornemmelse af fanatisme, og ringeagt for LGBTere, som mange har af Med Grundlov Skal Land Bygges