SAMFUND

Igen ballade om samkønnede kirkevielser

Københavns domkirke Vor Frue Kirke var pyntet inkluderende op under Out Games i 2009.
Foto: Brian Kjær Capkan

Det giver ballade, at Brønshøj Kirke og Bispebjerg Hospital skal have ny præst. Menighedsrådet har i jobopslaget understreget, at vedkommende skal være indforstået med at vie samkønnede par. Det krav mener Indre Mission, er diskriminerende overfor de præster, der ikke vil vie samkønnede par.

Debatten har kogt hen over nytår, efter TV2 i sidste uge lavede en rundspørge blandt 876 folkekirkepræster. Den viste, at hver femte ikke ønskede at vie homoseksuelle par.

I Brønshøj Kirke står prædikestolen i øjeblikket tom, og menighedsrådet søger derfor en ny præst. ”Vi søger en erfaren præst, der vil benytte vielsesritualet for to af samme køn”, står der blandt de krav der er til ansøgerne i jobopslaget på kirkens hjemmeside.

Diskriminerende

Det har blandt andre fået Hans-Ole Bækgaard til at reagere. Han er formand for Indre Mission der tilhører den konservative del af folkekirken, og mener, at kravet er diskriminerende.

”Man kunne overveje, hvad der ville ske, hvis man skrev det omvendt i jobopslaget, at man kun ville ansætte en præst, der ikke ville vie to af samme køn. Hvordan ville reaktionerne så være?”, spørger han.

”På den måde synes jeg, at det tenderer diskrimination. Når den går den ene vej, bør den også gå den anden vej”, siger Hans Ole-Bækgaard til DR Nyheder.

Hans-Ole Bækgaard ser dog en formildende omstændighed i, at den kommende præst i Brønshøj også er hospitalspræst på Bispebjerg Hospital, og derfor kan komme til at stå i en situation, hvor der skal foretages en nødvielse, hvis en person ligger for døden.

”Det taler for, at man har stillet det her krav. Havde det alene været en sognepræst-stilling, så synes jeg, at det havde været dybt underligt”, siger Hans-Ole Bækgaard til DR.

Godkendt af biskoppen

Brønshøj Kirkes menighedsråd har internt diskuteret kravet til den kommende præst, og for at være sikre på ikke at gøre noget forkert, spurgte de biskoppen i Københavns Stift Peter Skov-Jakobsen til råds. Han godkendte formuleringen uden forbehold.

”Jeg synes, at det er helt forståeligt, at en menighed giver udtryk for, hvilken præst de vil have. Og selvfølgelig kan en menighed skrive, at de ønsker en præst, der kan vie alle mennesker i kirken”, siger biskoppen.

Han afviser, at kravet er udtryk for diskrimination. ”Der er bestemt ikke tale om diskrimination. Det her handler om åndsfrihed. Vi accepterer, at der er to forskellige holdninger til de her spørgsmål i folkekirken. Men her er altså en menighed, som beder om at få en præst, der kan bruge alle kirkens ritualer”, siger biskoppen.

LGBT Danmark: Fjern præsters ret til at diskriminere

LGBT Danmarks nyvalgte forperson Peder Holk Svendsen kommer onsdag med et indspark i debatten. Det sker i en kronik i Politiken.

I kronikken argumenterer Peder Holk Svendsen for at paragraf 7a i lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning, skal fjernes. Paragraffen giver præster ret til at afvise at vie eller velsigne par af samme køn.

”Ud over det forstemmende ved, at vi med paragraf 7a har institutionaliseret diskrimination og forskelsbehandling i et demokratisk land som Danmark, så er det mest absurde ved denne lov, at vielsen i folkekirken ikke er et af kirkens sakramenter, men derimod et borgerligt hverv, som kirken varetager på vegne af staten. Det bør sidestille præsters behandling af borgerne med alle øvrige offentligt ansattes”, skriver Peder Holk Svendsen inden han til sidst kommer med en direkte opfodring til Kirkeminister Mette Bock (LA):

”Fjern paragraf 7a, så hver femte præst i Danmark ikke har ret til at diskriminere og forskelsbehandle LGBT-personer”.

Læs også: Om at være bøsse og kristen