DBU foreslår vedtægts-ændring om homofobi og diskrimination

Den ny ledelse i DBU har lyttet til omverdenens kritik af det manglende arbejde indenfor arbejdet mod homofobi. Lørdag fremsættes et forslag på DBU’s repræsentantskabsmøde, som skal lægge til rette for en kontinuerlig opfølgning af emnet på bestyrelseniveau.
Foto: Mark Hildebrandt

Efter kulturminister Marianne Jelveds skarpe udtalelser om det manglende fravær af åbne, homoseksuelle spillere i dansk topfodbold, melder Dansk Boldspil-Union nu ud, at de rent faktisk fremlægger et forslag om en skelsættende vedtægtsændring, der kommer arbejdet på netop dette område i møde.

Det sker på DBU’s repræsentantskabsmøde, lørdag 28. februar. Med andre ord kommer man kritikken i møde med forslaget, der har været undervejs siden sidste sommer.

– Det betyder, at arbejdet mod diskrimination og herunder homofobi, fremover bliver taget op på DBU’s bestyrelsesmøder, fortæller Mikkel Minor Jensen, der arbejder med netop disse punkter for landets største idrætsforbund, Dansk Boldspil-Union.

I følge Mikkel Minor Jensen afventer desuden en guide fra FIFA, som kommer til at omhandle ti områder indenfor antidiskrimination. – Vi har netop deltaget i en FIFA-undersøgelse om politikker og indsatser på diskriminationsområdet, og på den baggrund kommer der råd og vejledninger til fodboldforbundene, som vi ser frem til modtage.

I følge kilder fortælles det, blandt andet, at homofobi ikke var et emne, der tidligere, særlig ofte, blev taget op på DBU’s bestyrelsesmøder – hvis overhovedet. Så hvis forslaget vedtages lørdag, banes der altså vej til at diskrimination og homofobi fremover bliver et tilbagevendende tema i den tidligere så lukkede idrætsorganisations bestyrelseslokaler på DBU Allé i Brøndby.

Out & About vil ved en senere lejlighed følge op på både hvad den nye vedtægtsændring – hvis den vedtages – pratisk talt kommer til at betyde, men også grave dybere i hvad der sker, internationalt, i arbejdet mod homofobi og her vil Mikkel Minor Jensen, hvis officielle DBU-titel skrives ‘CSR & Public Affairs’, være en interessant person at følge fremover.