SAMFUND

Danmark fortsætter jagten på hiv-vaccine

Der forskes verden overfor for at finde en vaccine mod hiv.
Foto: Modelfoto / AIDS-Fondet

Den danske regering fortsætter sin støtte til Det Internationale AIDS-vaccine Initiativ (IAVI). En vaccine mod hiv er en instrumental del af visionen om at udrydde aids før 2030, understreger Ulla Tørnæs, Minister for Udviklingssamarbejde.

AIDS-Fondet fortæller i en pressemeddelelse, at Det Internationale AIDS-vaccine Initiativ eller IAVI, har offentliggjort, at det danske Udenrigsministerium fortsætter sin støtte til IAVI. Med den fornyede støtte bliver Danmark en af frontløberne for indfrielsen af FN’s verdensmål om at udrydde aids inden 2030.

Med aftalen modtager IAVI i alt 20 millioner kroner i perioden 2018-2021. De fem millioner kroner årligt er ifølge Minister for Udviklingssamarbejde, Ulla Tørnæs, en vigtig investering, fordi IAVI’s tilgang og netværk særligt i Afrika muliggør både en langsigtet løsning og akut hjælp særligt til kvinder og unge i Afrika syd for Sahara.

“Den danske regering er glade for at kunne fortsætte sit partnerskab med IAVI. IAVI’s model, hvor man forener de videnskabelige fremskridt med offentlige og private aktører i hele verden, gør det muligt at nå målet om at udrydde aids i fællesskab,” siger Minister for Udviklingssamarbejde, Ulla Tørnæs (V), og fortsætter:

“En vaccine mod hiv er en instrumental del af visionen om at udrydde aids. En vaccine vil særligt være afgørende for kvinder og unge mennesker i Afrika syd for Sahara, der stadig er i høj risiko for infektion. IAVI’s tilgang til vacciner fremmer lige adgang til forebyggelsesværktøjer samt seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder for kvinder og piger,” afslutter ministeren.

‘En vaccine er stadig et helt afgørende og nødvendigt skridt’

Hos IAVI er man begejstrede for den danske støtte, som er hårdt tiltrængt:

“IAVI er taknemmelig for den danske regerings fornyede investering i udviklingen af en hiv-vaccine og for dens fortsatte opmærksomhed på de behov, der findes i de lokalsamfund, som er uforholdsmæssigt hårdt ramt af sygdommen,” siger Dr. Mark Feinberg, PhD og præsident og CEO for IAVI.

“Vi bifalder ministeriets vedvarende engagement i kampen mod hiv og aids, og vi er stolte over at kunne sige, at Danmark er blandt vores partnere i udviklingen af en effektiv vaccine mod hiv – og i kampen for at indfri af det ultimative mål om en verden uden aids,” siger Dr. Mark Feinberg.

Også hos IAVI’s danske partnerorganisation, AIDS-Fondet, er der begejstring:

“Verden har hårdt brug for en vaccine mod aids, og med vedtagelsen af FN’s Verdensmål er vi alle forpligtede til at arbejde for en udryddelse af aids inden 2030. En effektiv vaccine vil sikre, at ingen bliver efterladt i den globale indsats,” siger Andreas Gylling Æbelø, direktør i AIDS-Fondet, der også bifalder ministerens beslutning:

“Denne beslutning ligger i tråd med tidligere ministres fokus på området. I takt med at vores behandlingsmuligheder bliver bedre, så er det vigtigt, at foden ikke løftes fra speederen. Derfor fortjener den siddende minister ros for at understrege, at en vaccine stadig er et helt afgørende skridt på vejen mod indfrielsen af visionen om en verden uden aids,” afslutter han.

Fakta: Hvad skal pengene gå til?

Midlerne fra den danske stat vil hjælpe IAVI med at:
– Bygge videre på opdagelsen af kraftige, hiv-blokerende antistoffer
– Teste nye hiv-vaccinekoncepter
– Udvikle forebyggelsesværktøjer, der tager højde for slutbrugerens behov
– Understøtte og fremme mulighederne for Afrikas tidlige videnskabelige indsats og samtidig øge det afrikanske ejerskab over vaccineforskningen

 

Læs også: Banebrydende dansk hiv-forskning