SAMFUND

Copenhagen Pride holder generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes i Copenhagen Prides lokaler på Farvergade i det Indre København.
Foto: Frank Holm

Nu har du chancen for at sætte dit præg på Copenhagen Pride. Mandag d.7. november afholder Priden nemlig generalforsamling. Der skal blandt andet vælges organisatorisk forperson.

I august kunne Copenhagen Pride med fuld styrke for første gang i flere år atter indfarve hovedstaden i regnbuens farver. Pride Square på Rådhuspladsen var blevet nytænkt og Priden kunne som noget nyt præsentere en stor udstilling af LGBT+ kunst på Gammel Torv/Nytorv.

Mener du, at det kan gøres endnu bedre, har du nu chancen for at sætte handling bag dine ideer og møde op til generalforsamlingen. Det eneste det kræver er, at du er medlem af Copenhagen Pride.

Dagsorden:

Generalforsamlingen afholdes Copenhagen Pride, Farvergade 2, st. i København,
mandag den 07.11 2022 kl. 19.00 efter flg. dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
5. Det reviderede regnskab fremlægges
6. Den organisatorisk tilsynsførende beretning fremlægges til orientering
7. Fremlæggelse af budget
8. Indkomne forslag
9. Fastsættelse af kontingent
10. Valg af organisatorisk forperson (vælges for 2 år ad gangen). På valg er Benjamin
Hansen.
Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter (der skal vælges 3
bestyrelsesmedlemmer).
På valg som bestyrelsesmedlemmer er: Lars Østergreen, Caroline Thøgersen og Brian
Allesøe. På valg som suppleant er Fombu Asaha.
Valg af revisor, intern revisor samt revisorsuppleant. Revisorsuppleantvalg bortfalder, hvis
der vælges en professionel revisor
11. Eventuelt
Den endelige dagsorden, samt ordlyden af indkomne forslag, lægges ud på foreningens
hjemmeside senest 7 dage inden generalforsamlingen.
Forslag til generalforsamlingen eller opstillinger til bestyrelsen, skal være forperson, Benjamin
Hansen, i hænde (eller brevpost): benjamin.hansen@copenhagenpride.dk senest den
28.10.2021.

Mere om Copenhagen Pride finder du her.

Læs også: Danish Rainbow Awards: Og prisen går til….