KULTUR

Generalforsamling i Copenhagen Pride: Nyt fokus

Copenhagen Prides nyvalgte bestyrelse. Fra venstre forperson Lars Henriksen, Ane Rindom, Martin Eskerod, Casper Karup Hedegaard, Annemette Vedel Augustesen, Lai Christian Balsig og Tonny Liljenberg. Som supleanter blev valgt Sheila Namutebi og Kasper Friis. Begge fraværende.
Foto: Brian Kjær Capkan

Copenhagen Pride kom ud af regnskabsåret 2015/16 med det bedste resultat nogensinde. En vedtægtsændring siger farvel til LGBT-betegnelsen, og varsler nye tider med et bredere fokus.

Copenhagen Pride er i jubilæumsåret vokset i volumen, og her taler vi ikke kun om den store parade. Spredt over året har Copenhagen Pride haft 51 dage med udadvendte aktiviteter.

Formand Lars Henriksens beretning var en lang kavalkade af gode minder fra året der er gået. Fra Winter Pride til Pride Week.

Kampen for transkønnedes rettigheder

Lars Henriksen fremhævede, at Copenhagen Pride de sidste tre år i samarbejde med blandt andre Amnesty International og LGBT Danmark har dannet fælles front i kampen for transkønnedes rettigheder, og at den fælles indsats har båret frugt. Transkønnethed bliver nu fjernet fra listen over psykiske sygdomme, og det er et eksempel på, at man sammen kan få stor indflydelse på den politiske proces.

Bedste regnskab nogensinde

Kassereren har haft travlt i det forløbne år. Omsætningen er steget med 730.000 kr. til 3.279.467 kr. og regnskabet viser et overskud på 70.250 kr., som er det største nogensinde.

Ser man nærmere på regnskabet er der flere positive tendenser:

Indtægterne fra sponsorater og annoncering er mere end fordoblet fra 513.040 kr. i 2014/15 til 1.242.518 kr. i 2015/16.

Der har også været en positiv udvikling i salg af billetter til i alt 194.202 kr., som inkluderer succesen med årets Pridearmbånd, som alene gav omkring 150.000 i kassen. En stigning på rundt regnet 55.000 kr.

Årets barindtægter er ligeledes en succeshistorie, og afspejler stor tørst i miljøet. Overskuddet herfra er steget med knap 170.000 kr. til 852.353 kr.

Sugerøret i kommunekassen

Copenhagen Pride har samlet fået 890.359 kr. i støtte fra diverse puljer i Københavns Kommune og Region Hovedstaden. Det udløser et naturligt spørgsmål: Havde regnskabet vist et underskud på knap 820.000 kr. uden disse tilskud?

”Nej, sådan kan man ikke stille det op,” siger Copenhagens Prides kommunikationschef Thomas K. Rasmussen. ”Beløbene er indregnet i budgettet, og havde vi ikke haft dem, ville budgettet være tilsvarende mindre, og aktivitetsniveauet også. Vi forsøger altid at lægge vores aktivitetsniveau efter de penge vi har.”

I budgettet for 2016/17 kalkulerer Copenhagen Pride med en omsætning på 3.310.000 kr., og et overskud på 50.000 kr.

Vedtægterne tilpasset nutidens virkelighed

Copenhagen Prides vedtægter blev sidst ændret i 2008, og for at organisationen kan fortsætte udviklingen har den afgående bestyrelse stillet forslag om ændring af vedtægterne. De fleste ændringer er tekniske småting, men én ændring har stor betydning:

I vedtægterne fra 2008 står at ”Arrangementer der afvikles af Copenhagen Pride skal have et kulturelt eller støttemæssigt formål, med sigte på enten homoseksuelle, biseksuelle og transpersoner.”

Det er efter aftenens generalforsamling ændret til: ”Foreningen har til formål at virke for at påvirke lovgivning og holdninger i samfundet, nationalt og globalt til fremme for bedre vilkår for seksuelle og kønsidentitetsmæssige minoriteter, herunder afvikle Copenhagen Pride Week en gang hvert år og andre arrangementer i overensstemmelse med foreningens formål.”

Copenhagen Pride sender dermed et klart og inkluderende signal til alle afkroge af LGBTQ+-miljøet. En betegnelse som tiden måske er ved at løbe fra?

Desuden er vedtægterne nu kønsneutrale, og Lars Henriksen skal derfor have nye visitkort. Formandstitlen er strøget, nu er han forperson.

En anden og ikke uvæsentlig tilføjelse til vedtægterne er at alle frivillige, som arbejder minimum 12 timer, fremover automatisk bliver gratis medlem af Copenhagen Pride. Det kommer til at give et enormt løft i medlemstallet, som faktisk kun er på 32. Af dem var 17 repræsenteret på tirsdagens generalforsamling, og 15 stemte for vedtægtsændringerne.

Forperson Lars Henriksen var ikke på valg, hvilket først sker næste år. Den nyvalgte bestyrelse kan du se på artikelbilledet.

Generalforsamlingen blev afviklet i god ro og orden under ledelse af advokat Kim Krarup.