25 millioner til LGBTI-initiativer

Ligestillingsminister Karen Ellemann (V): ”LGBTI-personer er en særligt udsat gruppe, der ofte kan opleve isolation, utryghed og mistrivsel, der i den grad kræver, at vi som samfund gør en særlig indsats for dem.”
Foto: Lone Israelsen

Regeringen og partierne bag satspuljen er blevet enige om fordelingen af bevillingen til 12 konkrete initiativer. Indsatsen for transkønnede styrkes markant.

Regeringen har tidligere sammen med partierne bag satspuljen (Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) afsat 25 mio. kr. til indsatser, der skal øge tryghed, trivsel og lige muligheder for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transkønnede og interkønnede (LGBTI). Udmøntningen af puljen gælder for 2018-21.

Karen Ellemann: En særlig udsat gruppe

Ligestillingsminister Karen Ellemann (V) og satspuljepartierne har efterfølgende drøftet udmøntningen af bevillingen og er blevet enige om i alt 12 nye initiativer, der skal udgøre rammen for en kommende handlingsplan på området.

”LGBTI-personer er en særligt udsat gruppe, der ofte kan opleve isolation, utryghed og mistrivsel, der i den grad kræver, at vi som samfund gør en særlig indsats for dem. Jeg er derfor glad for, at partierne bag satspuljen nu er enige om 12 konkrete initiativer, der målrettet styrker vores indsats for at øge tryghed, trivsel og lige muligheder,” siger ligestillingsminister Karen Ellemann, der har det koordinerende ansvar for LGBTI-området på tværs af regeringen.

Styrker sundhed og rådgivning

Med aftalen styrker partierne støtten og rådgivningen til LGBTI-personer, herunder til særligt udsatte grupper. Derudover iværksættes en række initiativer på sundhedsområdet. Initiativerne skal bl.a. styrke indsatsen i almen praksis samt styrke viden og rådgivning til LGBTI-personer selv, de pårørende og sundhedspersonalet.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) glæder sig over aftalens fokus på sundhed:

”LGBTI-personer kan føle sig stemplet eller mistænkeliggjort, også i deres møde med sundhedsvæsenet. Det skal vi forhindre. Jeg glæder mig derfor over, at satspuljepartierne er enige om at prioritere hele seks initiativer, som skal være med til at skabe en bedre og mere respektfuld sundhedsindsats over for LGBTI-personer. Det vil forhåbentlig bidrage til bedre sundhed og trivsel,” siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Initiativerne fokuserer desuden på at bekæmpe fordomme, fremme åbenhed og inklusion af LGBTI-personer på arbejdsmarkedet samt at bekæmpe homofobi og transfobi i det offentlige rum, sport og idræt.

Jubel hos LGBT Danmark

LGBT Danmarks nyvalgt forperson Peder Holk Svendsen udtrykker sin glæde i en kort meddelelse på Facebook: “Det er utrolig positivt at se udmøntningen af regeringens handlingsplan på LGBTI-området i kontante puljer. Det har vi brug for. Vi går straks i gang med at kigge nærmere på indholdet – så vi bidrager bedst muligt.”

De 12 initiativer

De 12 initiativer der iværksættes er følgeden:

1. Ansøgningspulje til rådgivning, støtte og netværksmuligheder samt bekæmpelse af fordomme (I alt 7 mio. kr.)

2. Projekttilskud til Sabaah til styrket rådgivning og oplysning til minoritetsetniske LGBTI-personer og pårørende (I alt 2,9 mio. kr.)

3. Kampagne med virksomheder og organisationer ift. åbenhed og inklusion på arbejdsmarkedet (I alt 1,2 mio. kr.)

4. Undersøgelse og initiativer i forhold til barrierer for LGBTI-personer i idrætsforeninger og bekæmpelse af homo- og transfobi (I alt 1,8 mio. kr.)

5. Indsatser til bekæmpelse af vold i homoseksuelle parforhold (I alt 0,4 mio. kr.)

6. Informationsmateriale til pleje- og aktivitetspersonale på ældreområdet vedrørende ældre LGBTI-personer (I alt 0,5 mio. kr.)

7. Etablering af videnscenter på transområdet (I alt 5,5 mio. kr.)

8. Øget informationsindsats i relation til transpersoner (I alt 1,2 mio. kr.)

9. Pilotprojekt om supplerende rådgivning af transkønnede (I alt 0,9 mio. kr.)

10. Informationsmateriale målrettet forældre til børn født med DSD-tilstande (interkønnede) (I alt 0,6 mio. kr.)

11. Styrket sundhedsindsats i almen praksis målrettet LGBTI-personer (I alt 2 mio. kr.)

12. Undersøgelse af LGBTI-personers trivsel og levevilkår (I alt 1 mio. kr.)