SAMFUND

Stormøde om hadforbrydelser

Lev og Lad Leve indkalder til stormøde mod hadforbrydelser.

PRESSEMEDDELSE

Mandag d. 18. september kl. 17-19 indkalder foreningen Lev og Lad Leve til stormøde mod hadforbrydelser i Arbejdermuseets festsal. Det sker i kølvandet på Copenhagen Pride, hvor alt for mange queer-personer har oplevet at blive spyttet på, slået ned, modtaget dødstrusler samt fået kastet æg og drinks efter sig.

Stormødet er en invitation til alle LGBTQ+-personer og allierede, og vil som platform skabe rammerne for et fællesskab, hvor LGBTQ+-miljøet i fællesskab kan handle mod hadet. Til stormødet vil man kunne høre indlæg om alt fra online had til nattelivet, og opleve drag performances fra bl.a. Danica Dimefox, Di Di Cancerella og Adriana La’Crème.

Selv udtaler Lev og Lad Leve, ”som miljø er det afgørende, at vi i fællesskab udveksler erfaringer, perspektiver og metoder, så vi sammen kan skabe nye betingelser for at stoppe det had, som alt for mange queers fortsat oplever i Danmark. Derfor har vi taget initiativ til stormødet, og håber på, at det kan være starten på, at vi i fællesskab udtænker nye og stærkere løsninger og muligheder, som kan bidrage til stoppe had og forbrydelser rettet mod queerpersoner i Danmark”.

Ifølge Rigspolitiets egen rapport om hadforbrydelser blev der i 2021 registeret 102 hadforbrydelser mod LGBTQI-personer. Men imidlertid fremgår det tilsvarende at Justitsministeriets egen offerundersøgelse, at op mod 3000 personer årligt udsættes for vold pga. deres LGBTQI+-identitet. Den store mørketal skyldes i høj grad, at hverken politiet eller ofrene ofte selv ved, at der eksisterer en særlig beskyttelse i straffeloven.

Derfor har Lev og Lad Leve i august også taget initiativ til et borgerforslag, som skal forpligte politiet på at registrere en politianmeldelse som en hadforbrydelse, såfremt at offeret selv vurderer, at forbrydelsen har et hadmotiv. Den nuværende praksis gør, at det kan være demotiverende og skabe usikkerhed for den enkelte, når man som LGBTQ+-person ikke er sikker på, at sagen er registeret som en hadforbrydelse.

Stormødet afholdes i Arbejdermuseets festsal d. 18. september kl. 17-19, og det er gratis for alle at deltage. Efter stormødet inviterer Lev og Lad Leve desuden på aftensmad i nærheden, hvor der derudover vil være rettighedsquiz og mulighed for uformelt at snakke mere om, hvordan det er at være aktivist i Lev og Lad Leve.

Tilmelding sker her.