SAMFUND

Fyns Politi og Lambda til kamp mod hadforbrydelser

På billedet ses repræsentant for Lambda, Sarah Baagøe Petersen, mellem Dan Sejer (TV) og Jan J. Sørensen (TH) fra Fyns Politi på Politigården i Odense.

Out & About har mødtes med talskvinde for Lambda i Odense, Sarah Baagøe Petersen, og repræsentanter for Fyns Politi Jan J. Sørensen og Dan Sejer på Politigården for at tale om deres samarbejde om bekæmpelse af hadforbrydelser på Fyn.

Som den første politikreds i Danmark går Fyns Politi sammen med minoritetsforeninger og Odense Kommune imod hadforbrydelser. Foruden Lambda er der tale om en dansk-arabisk forening, en tyrkisk og en jødisk forening.

– Hvordan startede jeres samarbejde?

Det startede med, at Mai Mercado (C) i 2010, henvendte sig til Lambda for at høre om der var tale om hadforbrydelser efter episoder med kast af æg på forenings lokaler og en cykel, som blev kastet gennem et vindue. Episoder som var nævnt i medierne. Hun ville desuden høre om politiet tog det seriøst. Mai Henriksen rettede derefter en indstilling til byrådet. Socialudvalget arrangerede et møde mellem Social & Arbejdsmarkedsforvaltningen, Børn & Unge Forvaltningen, Borgmesterforvaltningen Jan J. Sørensen fra Fyns Politi og Sarah Baagøe Petersen som repræsentant for Lambda. Det førte til et samarbejde om at bekæmpe hadforbrydelser mod homoseksuelle med start i 2012. Senere blev samarbejdet udvidet og D.25.6.2014 blev der underskrevet en partnerskabsaftale med de øvrige minoritetsforeninger i forbindelse med en temadag om hadforbrydelser i Odense.

– Hvordan kan det være, at samarbejdet først sker nu?

Sarah Baagøe Petersen udtaler: “Der var ikke rigtig nogen, som gjorde opmærksom på, at der var en udfordring i forhold til fx at anmelde. Det har været en lang rejse. Der skal være nogen, som byder op til dans, og nogen som trykker på knappen, før sådan noget kan lykkes. Nu har vi altså en fælles koordineret indsats, hvor vi først skulle bygge bro internt”. Tidligere er det Sarahs opfattelse, at folk som havde været udsat for en hadforbrydelse havde den holdning, at det ikke kan nytte noget at melde det. Det har været en udfordring. Sarah og Lambda har opfordret dem til at gøre det. Samtidig er der skabt opmærksomhed på at offeret også selv har et ansvar for at italesætte en hadforbrydelse.

Samarbejdet har ikke været uden udfordringer, fortæller Jan J.Sørensen, da den dansk-arabiske forening fx skulle sluge nogle kameler – de diskuterede om de med samarbejdet ville blå-stemple homoseksualitet. Grupperne kom med deres syn på projektet – det gav tryghed at kunne forventningsafstemme, og at grupperne fik ejerskab.

– Hvad gør I for at udbrede kendskabet til ordningen?

Sarah fortæller, at de i Lambda blandt andet gerne vil lave en folder, men de har ikke mulighed for det pt. på grund af økonomi. Hun fortæller, at det er meningen, at ordningen skal formidles på deres hjemmeside, hvor der står, hvem man kan kontakte. Oplysninger om ordningen deles også når repræsentanter for Lambda er ude på skoler og møder.
Jan fortæller, at de kan se en mere positiv tendens, hvor folk henvender sig til Fyns Politi ift. hadforbrydelser. Han ser gerne, at andre politikredse, ser dem over skulderen og implementerer ordningen i øvrige politikredse. Han erfarer da også, at kollegaer rundt i landet spørger nysgerrigt ind til ordningen. Statistikken på området er ramt af et kæmpe mørketal, erkender Jan Sørensen.

– Hvad har I fra Fyns Politi gjort for at klæde medarbejderne på?

Jan fortæller, at 250 medarbejdere er blevet uddannet i, hvordan politiet skal være bevidst om, at den kriminelle handling kan bunde ud i en hadforbrydelse fx i forhold til en seksuel minoritetsgruppe, og hvordan politiet fremtræder imødekommende. Jan uddyber hvad definitionen ved en hadforbrydelse er i lovens forstand, og nævner straffelovens § 81, at det skal ved straffens fastansættelse indgå som skærpende omstændighed, hvis gerningen har baggrund i andres etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering.

Dan er kontaktperson, og han fortæller, at de gerne skulle lette adgangen til at anmelde, hvis man føler man er blevet udsat for en hadforbrydelse. Sarah nikker genkendende – “Det er en kæmpe stor tryghed, at man ved hvem man skal gå til, at der en person i det store system, som vil lytte til vedkommende. Nu kan jeg hurtigt give Dans mail eller mobilnummer.”

– Hvordan har du oplevet samarbejdet, Sarah?

“Det er så fantastisk med den her ordning- Politiet har været indstillet på dialog hele vejen igennem” fortæller Sarah med en blanding af begejstring og alvor. Sarah fortsætter: “Jeg håber, at folk vil tage ansvaret på sig og italesætte, hvis de mener de har været udsat for en hadforbrydelse. Svesken skal på disken”.