KULTUR

Størst af alt er kærligheden

Foto: Karin Meldgaard Henriksen

De første homoseksuelle par der blev gift i Danmark kan i dag fejre Blomsterbryllup eller Hyacintbryllup. “Jeg er meget glad for, at det er blevet sådan,” siger Københavns biskop, Peter Skov-Jakobsen, i et interview med Out & About.

For fire år siden vedtog Folketinget loven, som ophævede forbuddet mod homoseksuelle ægteskaber og gav præster mulighed for at vie par af samme køn.
Siden har flere og flere benyttet sig af muligheden, både i antal og i andel: I 2012 blev kun 19,3 procent af homoseksuelle ægteskaber indgået i kirken, men stille og roligt er tallet steget og nåede i 2015 op på 27,3 procent.

”Jeg er meget glad for, at det er blevet sådan,” siger Københavns biskop, Peter Skov-Jakobsen, i et interview med Out & About.

Gjort fortræd

Biskoppen henviser til en kronik fra 2012, hvor han blandt andet skrev om de negative oplevelser, som nogle homoseksuelle har haft med Folkekirken.

”Vi havde gjort mennesker fortræd. Og en kirke har man altså ikke til at gøre mennesker fortræd, men for at gøre dem hjemme i sig selv, værdige som mennesker og lige for Gud med alle andre mennesker,” siger Peter Skov-Jakobsen.

”Jeg tror nok, at jeg dengang skrev, at jeg håbede, at homoseksuelle ville bære over med den rå tone, der somme tider havde været i Folkekirken i de her debatter,” siger biskoppen.

”Der er noget, der tyder på, at der er højt til loftet blandt homoseksuelle, og at de faktisk har båret over med det. Og det glæder mig.”

Ægteskab eller partnerskab

Peter Skov-Jakobsen tiltrådte som biskop for Københavns Stift i 2009. Som biskop har han fra start været tilhænger af, at Folketinget burde give præster lov til at vie homoseksuelle par.

”Jeg er helt sikker på, at det var den rigtige beslutning. Og det var en lykke, at det kom til at hedde ægteskab, for ellers havde vi ikke været færdig med den sag,” fastslår biskoppen.

”Det var godt, at selve institutionen kom til at hedde ægteskab og ikke partnerskab. Partnerskab er sådan noget, man har om en traktor eller en mejetærsker. Det er et upoetisk ord, som ikke er meget bevendt, når det handler om et nært fællesskab som kærligheden mellem to mennesker.”

Højere til loftet

Selv om Peter Skov-Jakobsen var blandt fortalerne for at åbne for homoseksuelle ægteskaber i kirken, afviser han, at det skyldes, at han er biskop i netop København.

”Somme tider tænker vi københavnere, at vi er lidt længere fremme. Men jeg er faktisk ikke sikker på, at det altid er tilfældet,” siger Peter Skov-Jakobsen med et smil.

Han henviser til, at tilhængerne var fordelt over hele Danmark. Og han fremhæver Viborgs daværende biskop, Karsten Nissen, som bevægede sig fra at være imod til at være for kirkelige vielser af homoseksuelle par.

”I 2010 sagde han, at stemningen på bare fem år var vendt blandt menighedsrådsmedlemmerne i Viborg Stift. Før var 75 procent imod kirkelige vielser af homoseksuelle, men nu mente han, at det var omvendt. Og det er jo fordi, vi lever i et samfund, hvor der på mange måder er blevet højere til loftet,” siger Peter Skov-Jakobsen.

Som biskop var Karsten Nissen dog imod at bruge ordet ægteskab om homoseksuelle par, ligesom flere andre af biskopperne. Men ud over Peter Skov-Jakobsen var også biskopperne i Aarhus og Roskilde tilhængere af at bruge ordet ægteskab for både homoseksuelle og heteroseksuelle par.

Hvis præsten siger nej

I dag er reglerne, at præster selv kan afgøre, om de vil vie homoseksuelle par eller ej. Men hvis en præst siger nej til at vie et par af samme køn, skal dette par have anvist en anden præst, som gerne vil gøre det. Og ingen præst kan nægte dem at blive gift i den lokale kirke.

”Man ved aldrig, om nogen er uheldige og skal løbe fra præst til præst, og til sidst kan man jo godt stå med en grim følelse. Derfor blev det indbygget i lovgivningen, at præsten har en forpligtelse til at sige til borgerne, at de kan gå til provst eller biskop for at få anvist en præst, som gerne vil vie dem,” understreger Peter Skov-Jakobsen.

Den samme kærlighed

Størst af alt er kærligheden, lyder det i Bibelen fra apostlen Paulus. Og her spiller det ingen rolle, om det er kærlighed mellem to af samme køn eller to af forskelligt køn, mener Københavns biskop.

”Når man ikke kender et homoseksuelt par, kan man tænke meget og måske være en smule skræmt over det. Men lige så snart, man kender et homoseksuelt par, kan man se, at de elsker hinanden ligesom alle andre elsker hinanden,” siger Peter Skov-Jakobsen.

”Det handler om to mennesker, der elsker hinanden. Jeg kan slet ikke se, at der skulle være nogen forskel.”