SAMFUND

Ny LGBT+ politik på vej i  Aarhus

Aarhus skal blive en bedre by for LGBT+ personer med ny LGBT+ politik og handleplan.
Foto: Aarhus Kommune.

Aarhus udnævner sig som Regnbueby med en ny LGBT+ politik, der netop er sat i høring, for herefter at skulle implanteres. Politikkens formål er at skabe et værdigrundlag og være pejlemærke for rammerne og kulturen for byen Aarhus og Aarhus Kommunes generelle arbejde.

Out and About har i den anledning fået en snak med Michael Sørensen-Bech, der som forperson for LGBT+ Huset i Aarhus har været en aktiv del i tilblivelsen af den nye politik.

”Det er vigtigt, at Aarhus Kommune får en LGBT+ politik, fordi LGBT+ personer i Aarhus stadig oplever diskrimination, hadforbrydelser, ensomhed og manglende fællesskaber. Det skal politikken og den tilhørende handleplan være med til at gøre op med. Det handler om, at Aarhus skal være en tryg og sund by for alle LGBT+ personer. At vi bliver mødt af medborgere, virksomheder og kommunen med respekt og en åben tilgang”, fortæller Michael Sørensen-Bech.

”LGBT+Huset har været med i arbejdet med Aarhus Kommunes LGBT+ politik fra begyndelsen. Vi kickstartede Aarhus Kommunes proces med en mini-konference, hvor vi indsamlede de første input til politikken. Efterfølgende har vi været med på workshops og deltaget i skriveprocessen gennem vores arbejdsgruppe med Aarhus Kommune. Men i sidste ende, er det Aarhus Kommunes politik, og det er deres version med vores input, der nu er lagt frem til høring. Det er ikke alle vores input, der er brugt, og vi har også i processen påpeget, at der er ting, vi gerne så anderledes”, beretter Sørensen-Bech om tilblivelses-processen.

Aarhus har muligheden for at blive den bedste by for LGBT+ personer, mener forperson for LGBT+ huset i Aarhus, Michael Sørensen-Bech.

Nu skal der handling til

En undersøgelse, som analysevirksomheden Epinion lavede for Aarhus Kommune i 2019, blandt 531 LGBT-personer i Aarhus, viste at næsten halvdelen, 44 procent, har oplevet at blive udsat for chikane eller hadforbrydelser. 59 procent af de adspurgte svarede, at de ikke altid er åbne om deres seksualitet og/eller kønsidentitet. Ti procent har derudover “i meget høj grad” eller “i høj grad” oplevet at Aarhus Kommune ikke har anerkendt deres kønsidentitet og/eller seksualitet.

Samme år, trak Aarhus, i den regnbuefarvede trøje og blev som den eneste by i Danmark medlem i det internationale netværk, Rainbow Cities. Netværket, der tæller 29 byer fra seksten forskellige lande, arbejder aktivt på at forbedre forholdene for LGBT+ borgere.

Onde tunger, vil måske påstå, at det haltede med handling i forbindelse med det medlemskab. Men  uanset ens holdning, så forsøger man nu at sætte handling bag ordene med den nye LGBT+ politik.

For handling skal der til. Mange i regnbuemiljøet lever stadig med utryghed.

Sidste år blev to homoseksuelle mænd overfaldet foran mødestedet Sappho i Mejlgade i det centrale Aarhus. Kort efter blev stedets lokaler udsat for hærværk.

I marts i år, var en ung mand på atten år, anklaget for forberedelser af et overfald med kniv mod personer med tilknytning til LGBT+ miljøet i Aarhus.

Vil kæmpe for det der ikke kom med

 ”Der er mange ting, der har brug for en ekstra handling, og det håber vi også er kommet med i politikken og handleplanen. Desværre har Aarhus Kommune trukket alle forslag, der indebærer økonomi ud af handleplanen. De er i dag kun et bilag. Det betyder, at der ikke er sat penge af til nogle af de ting, vi mener er vigtige. Det er blandt andet en øget støtte af Aarhus Pride, at sikre safe spaces for LGBT+ personer og et kompetenceløft til det pædagogisk personale på 0-18-årsområdet.  Men vi vil også gerne have et øget fokus på ensomhed hos især ældre LGBT+ personer, og det er heldigvis kommet med i handleplanen”, fortæller Michael Sørensen-Bech om arbejdet med politikken.

“Selvfølgelig er der også ting som ikke er kommet med. Det er blandt andet de ting, der koster kommunen penge. Vi ved godt, at Aarhus Kommune har en stram økonomi, og at kommunen står overfor endnu en sparerunde. Men vi vil selvfølgelig presse på, så flere af de ting, der er fjernet fra handleplanen bliver til noget. Det kan godt være, at det ikke bliver i den oprindelige form, men i stedet for gennemføres med mindre økonomi. Nu er det så politikerne, der skal på banen. De skal snart går i gang med årets økonomiforhandlinger. Her vil vi klart tage fat i dem og gøre, hvad vi kan, for at få så meget finansieret som muligt”, forklarer Sørensen-Bech.

Et stort skridt fremad

“Jeg er særligt glad for, at der er kommet fokus på hele LGBT+ området. Det har manglet. Det samlede LGBT+ miljø i Aarhus får bedre vilkår og der bliver et endnu tættere samarbejde. Det er ikke kun LGBT+ Huset, der skal få politikken til at leve, det skal vi gøre i fællesskab”.

Efter høringsfasen bliver alle de indkomne input så vurderet og politikken bliver så endeligt justeret og tilpasset. Herefter er det så politikernes opgave at vedtage den. Efter planen skulle det gerne ske inden sommerferien.

Tre overordnede mål

Politikken bygget op om tre overordnede mål: Alle børn, unge og voksne er trygge og trives,

Alle føler sig anerkendt og respekteret, Aarhus er en mangfoldig og attraktiv by at leve og arbejde i – som Regnbuebyen Aarhus.

På baggrund af politikken er der lavet en handlingsplan. Den er tematiseret efter fem overskrifter – sundhed og trivsel, viden og inkluderende sprog i dag-, uddannelses- og fritidstilbud, tryghed, synlighed og et mangfoldigt byliv, mødet mellem borgere og Aarhus Kommune.

“Når den er vedtaget, så kommer vi til at bide os fast sammen med de andre foreninger og events i Aarhus. Det bliver blandt andet gennem arbejdsgruppen med Aarhus Kommune og ved at mødes med politikkerne. Heldigvis har vi nogle politikere, der gerne vil mødes og drøfte tingene med os. Men dermed ikke sagt, at vi holder os til det. Vi sætter gang i de ting, der er mulige. Vi kommer til at holde Aarhus Kommune op på det, de har vedtaget. Vi kommer til at råbe op, hvis de ikke gør, som de har besluttet. Eller hvis tingene kommer til at foregå lidt for langsomt”, slutter Michael Sørensen-Bech.

Du kan læse hele udkastet til den ny LGBT+ politik og handlingsplan her.

Høringssvar skal være afleveret senest 28. april.

Mere om LGBT+ Huset finder du her.

Læs også: “Dansk” by i Californien opfordres til at omfavne Pride