Dansk HOMO-Historie

Regnbuepladsen (2014)

Regnbuepladsen fik sit navn 1. juli 2014, indtil da var adressen Rådhuspladsen 77-79. Navnet Regnbuepladsen blev valgt som en hyldest til mangfoldighed og frisind i København.

Forud for opkaldelsen af den nyrenoverede plads, havde der været en hed debat. I maj 2013 indstillede Københavns Vejnavnenævn i enighed, at den nyrenoverede plads ved Vester Voldgade burde opkaldes efter Axel Axgil. I en pressemeddelelse blev det begrundet med, at Axel Axgil stiftede Forbundet af 1948, som senere blev til LBL og i dag LGBT Danmark, og at han var den første person til at indgå et registreret partnerskab med en anden mand. Hvilket skete på Københavns Rådhus den 1. oktober 1989.

Forslaget blev imidlertid efterfølgende trukket tilbage på grund af flere protester. Blandt andet at Axel Axgils historie og fortid var for broget. Dels havde Axels mand, Eigil, kæmpet på tysk side under Anden Verdenskrig, og dels havde Axel Axgil i 1980’erne været medlem af noget, der hed ”Pædofilgruppen”. Gruppen var dengang en del af LBL, Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske.

Senere indstillede Vejnavnenævnet, at pladsen skulle opkaldes efter skuespillerinden Hannah Bjarnhof, hvilket også blev forkastet, da forslaget om Regnbuepladsen var kommet på bordet. Navnet blev vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 6. februar 2014 og efterfølgende sendt i høring.

Her protesterede flere af de berørte ejere og lejere på adressen, der ikke ønskede en navneændring. Men Teknik- og Miljøforvaltningen fastholdt det imidlertid, da det ville give entydighed og ikke som hidtil, hvor pladsen var afskåret fra resten af Rådhuspladsen af Vester Voldgade.

Efter endt høring vedtog Teknik- og Miljøudvalget 7. april 2014, at det nye navn skulle tages i brug 1. juli 2014.

Men allerede fredag den 9. maj, dagen inden Eurovision-finalen, blev Københavns nye Regnbuepladsen fejret af Copenhagen Pride. Det skete med deltagelse af mange københavnere og udenlandske Grand Prix-fans. Det var Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) der holdt tale og smugstartede på fejringen af pladsens nye officielle navn – Regnbuepladsen.

Fredag den 9. maj 2014 smugstartede daværende Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) fejringen af pladsens nye officielle navn – Regnbuepladsen.
Foto: Bert Svalebølle

Regnbuepladsen fik også sin flagstang med regnbueflag

Copenhagen Pride havde en drøm, de ville gerne have en flagstang på Regnbuepladsen, det skulle være en 10-12 meter høj flagstang med et stolt vajende regnbueflag året rundt.

Læs også: Historien om Regnbueflaget (1978)

Sagen blev behandlet på Københavns Rådhus i december 2016, hvor forvaltningen anbefaler et nej, begrundelsen var hensyntagen til områdets arkitektoniske helhed, og ud fra en lighedsbetragtning. For hvis man først gav en privat organisation lov, så kunne kommunen som udgangspunkt ikke sige nej til andre private aktører.

Men dette problem havde embedsmændene en løsning på, da de fandt at de værdier, som regnbueflaget repræsenterer, var en så betydningsfuld del af Københavns identitet og historie, at det måtte være i kommunens interesse at rejse en flagstang med et regnbueflag for at markere mangfoldigheden i København og samtidigt understøttede det valget af vejnavnet Regnbuepladsen.

Selv om det i så fald ville indebære en kommunal finansiering, så var de Radikale på Rådhuset begejstret og på et gruppemøde besluttede man, at støtte forslaget om en flagstang på Regnbuepladsen. Og med stemmerne 8-1 blev forslaget om en flagstang på Regnbuepladsen vedtaget, men der var dog ikke enighed om finansieringen.

Se også: København hejser verdens første permanente regnbueflag

Der var stor uenighed om hvem der skulle betale og hvad det ville koste. Copenhagen Pride mente det kunne gøres for en pris af 8.000 kr. for en flagstang på 12 meter, dertil kom regnbueflag, som skulle udskiftes cirka hver anden måned, altså en samlet pris på omkring 10.000 kr. for det første år. Derimod mente Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltningen at det i kommunalt regi ville koste 40.000 kr. for opstilling og 16.000 kr. i årlige driftsomkostninger til skift af flag, hvilket betød en samlet pris på 56.000, det første år.

I starten af april 2017 kunne Copenhagens Pride så melde ud at man var blevet enige med Københavns Kommune om finansieringen, aftalen med Københavns Kommune betød, at Copenhagen Pride skulle bidrage med 30.000 kr. til opsætningen, hvorefter kommunen vil stå for vedligeholdelsen.

En massiv opbakning fra LGBT-miljøet, betød at pengene blev indsamlet via online crowdfunding på under et døgn, og indsamlingen bestod af 87 bidrag af større og mindre beløb.

Søndag den 8. maj 2017 blev regnbueflaget så hejst på Regnbuepladsen i København, men allerede få dage før regnbuefladet blev hejs, var der røre om den kommende flagstang på Regnbuepladsen, da det pludselig kom frem at det ikke kun var regnbueflaget der skulle vaje i flagstangen, som det ellers var lagt op til fra starten, og som var det der ellers var blev politisk vedtaget og indsamlet penge til.

Københavns daværende Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell skrev at Københavns Kommune havde givet tilladelse til at der blev opstillet en flagstang der permanent flager med regnbueflaget på Regnbuepladsen, permanent betyder hele tiden/vedvarende/konstant. Så det betyder vel at det kun er regnbueflaget der er givet tilladelse til?

Lars Henriksen og Morten Kabell hejste flaget til den officielle indvielse af Regnbuepladsen den 8. maj 2017.
Foto: Brian Kjær Capkan

Andre flag
Specielt transpersoner har fyldt meget hos Copenhagen Pride gennem flere år og Copenhagen Pride kunne fortælle at de i forbindelse med ansøgningen om flagstangen også havde lagt vægt på, at det var vigtigt for dem, at de kunne hejse transflaget på særlige dage. Dette fremgik dog ikke af de dokumenter, som ifølge København Kommune hjemmeside danner bilag for beslutningen om opstillingen at flagstangen. Tilladelse var alene givet til at der blev opstillet en permanent flagstang med et regnbueflag på Regnbuepladsen.

Følte sig forbigået
Flere andre grupper følte sig forbigået og hvad med dem der på samme måde som transpersonerne, har fået deres eget flag og har behov for at sætte fokus på netop deres gruppe, hvordan vil Copenhagen Pride forholde sig til, hvis de ønsker at deres flag også skal vaje i flagstangen, og er det alene op til Copenhagen Pride at afgøre, hvilke flag der må hejses i flagstangen.

Vi har forelagt denne problematik overfor Copenhagen Pride, men de har ikke svaret på vores henvendelse.

 

Kilder: Da vi fik ret og Magasinet KBH