KULTUR

Nye mål for LGBT Danmark

Susanne Branner Jespersen er ny generalsekretær for LGBT Danmark.
Foto: Privat

Dønningerne efter den dramatiske ekstraordinære generalforsamling i LGBT Danmark har så småt lagt sig, men hvad vil den nye Landsledelse?


UPDATE 25.05.2019 KL. 17:26: Artiklen er opdateret med en præcisering vedrørende tidligere forperson Søren Laursen. Han har ikke meldt sig ud af LGBT Danmark, som tidligere skrevet, men har indstillet sine aktiviteter i foreningen.


Den ekstraordinære generalforsamling den 12. maj var indkaldt af en gruppe ansatte og medlemmer, som var utilfredse med ledelsesstilen og andre forhold forbundet med den gamle Landsledelse i LGBT Danmark. Efter en ophedet debat blev den gamle Landsledelse væltet med et snævert flertal på 54 procent mod sig af de 137 fremmødte medlemmer.

En ny Landsledelse blev valgt, og ny forperson blev Ask Ulrich Petersen, og ny generalsekretær blev Susanne Branner Jespersen, der havde været talsperson for initiativtagerne til generalforsamlingen.

Susanne Branner Jespe

Det var ubehageligt

rsen tager smilende imod i foreningens trange lokaler i Nygade. Flytningen til nye lokaler i Vestergade er lige om hjørnet, og når man ser hvordan fire skriveborde er presset ind i et lille lokale, så forstår man hvorfor det længe har været et ønske at finde en ny lokalitet.

Susanne, nu er der gået knap to uger siden den ekstraordinære generalforsamling, og der er faldet lidt ro på gemytterne. Hvordan ser du forløbet?

”Det var ikke en behagelig proces, men skulle det være, så skulle det være nu. Ellers risikerede vi at stå i den situation, at vi ville miste centrale medarbejdere i sekretariatet, og dermed den viden som de har opbygget gennem årene. Det ville have været ødelæggende for organisationen”.

Medlemsflugt?

Fire tidligere forpersoner har meldt sig ud af LGBT Danmark efter generalforsamlingen, og Søren Laursen, som også er tidligere forperson, har indstillet sine aktiviteter i foreningen, og er medstifter af et nyt politisk netværk, ’LGBT komiteen’. Hvad mener du om det?

”Jeg har stor respekt for Søren Laursen, og han har gennem årene gjort et kæmpe stykke arbejde, og jeg håber naturligvis på et samarbejde fremover.”
Kan man ikke risikere, at politikerne nu bliver forvirrede, når de har flere forskellige LGBT-interesseorganisationer der arbejder for de samme?

”Det tror jeg ikke. Ellers må politikerne jo vælge, hvis de føler, at det er nødvendigt. Men de får jo mange høringssvar og lignende, og at der nu er én organisation mere, der deltager, burde ikke betyde noget”.

Flere mangeårige medlemmer har på sociale medier skrevet, at de har meldt sig ud af LGBT Danmark efter generalforsamlingen. Har du tal på hvor mange det er?

”Nej, men jeg kan finde de eksakte tal til dig”, siger Susanne Branner Jespersen. Da vi modtager tallene, viser de, at 101 personer har meldt sig ind, mens 31 personer har meldt sig ud i perioden umiddelbart ført og efter generalforamlingen.

Til eksamen i november

Hvor er jeres fokus frem mod den ordinære generalforsamling til november?

”Frem mod november skal vi først og fremmest sikre ordentlige arbejdsforhold, og heldigvis er vi tæt på at kunne flytte sekretariatet til de nye lokaler i Vestergade. Det sker måske allerede i denne uge”, fortæller Susanne Branner Jespersen.

LGBT Danmark får ny adresse i Vestergade 18 E på 4. sal, og virker adressen bekendt, så er det nok fordi underboen er AIDS-Fondet. Flytningen blev offentliggjort midt i marts – før generalforsamlingen – men lokalerne har først skulle gøres klar, og håndværkerne har haft travlt.

Skal være lettere at involvere sig

Men det er ikke kun de fysiske forhold den nye Landsledelse har fokus på frem mod den ordinære generalforsamling i november, hvor de må forvente, at hvert et tiltag bliver gransket kritisk af den fløj i organisationen der stemte for at beholde den gamle Landsledelse.

”Vi skal  sikre medlemsdemokratiet, og mindske afstanden mellem medlemmerne og ledelsen, og ikke mindst skal vi vækste frivilligheden for at sikre mere involvering. Det gør vi ved at gøre det lettere at involvere sig, og ved at tydeliggøre hvordan man kan deltage og bidrage. Det skal være sådan, at man oplever at blive modtaget med åbne arme, når man kommer og gerne vil være en del af LGBT Danmarks arbejde”, siger Susanne Branner Jespersen, som også erkender, at LGBT Danmark i dag med rette kan ses som et københavner-domineret organisation.

”Vi skal ud i landet og høre og lytte. Derfor er et vigtigt punkt for os også, at vedtægterne moderniseres, så det for eksempel bliver muligt at stemme ved fuldmagt. Derudover har vi jo med driftsmidlerne fået et ansvar for at løfte, styrke og samle miljøet, så vi kan adressere udfordringerne med langt større samlet styrke end hidtil. Vores nye frivilligkonsulent skal derfor med ud og hendes opgave bliver at kunne tilbyde hjælp til dét, som de lokale LGBT+ foreninger rundt omkring i landet har brug for hjælp til. Det er nok noget af det arbejde, jeg glæder mig mest til at følge i det kommende år.”

Den nye Landsledelse.
Foto: Brian Kjær Capkan
Vedtægtsændringer

For at medlemmerne kan stemme ved fuldmagt skal der ændres i vedtægterne, og punktet er ikke det eneste ledelsen har i tankerne. For eksempel er ønsket, at mange af de ansvarsområder der i dag ligger hos generalsekretæren, skal overføres til lederen af sekretariatet, som får ansvaret for den daglige ledelse af organisationen, og som overtager den nødvendige beslutningskraft og mandat.  Denne tanke er dog ikke ny, og var også på bordet under den gamle ledelse.

Ser du dig selv som den nye stærke leder af LGBT Danmark, når din post som generalsekretær sandsynligvis nedlægges?

”Nej det gør jeg ikke, men det er en vigtig ændring, da det vil være en stor styrkelse af sekretariatet og LGBT Danmarks arbejde”.

Et mere moderne LGBT Danmark

Hvor ser du LGBT Danmark om fem år, hvis alt går som I ønsker det?

”Den er svær… men om fem år vil jeg gerne se tilbage på fem år med et bredt samarbejde internt i miljøet, at vi har opnået at få sat kønsidentitet, kønsudtryk og seksuel orientering meget mere på dagsordenen på uddannelsesområdet, og at vi er lykkedes med at etablere og styrke trygge netværk for LGBT+ personer på landsplan, så vi har haft fokus på trivsel og forebyggelse af ensomhed for LGBT+ personer i alle aldre. Og så er tiden kommet til, at vi bliver mere normkritiske i både holdning såvel som handling. Allerede for seks-syv år siden oplevede jeg flere gange, at udenlandske organisationer undrede sig over, at det oftest var mænd der repræsenterede LGBT-miljøet i Danmark, når de skulle til møder ude i verden. Vi skal sikre repræsentation og inklusion meget bedre end i dag. Derfor er jeg også så taknemmelig for, at vi har den Landsledelse, som vi har i dag – den er et meget fint billede på den forandring, vi gerne vil skabe.”

Der var flere medlemmer af LGBT Ungdom+ der tog ordet på generalforsamlingen, og bakkede op om mistillidsdagsordenen til den gamle Landsledelse. Nogle af dem talte med en enorm power, og brændte igennem med deres budskab. Kan man tale om en ungdomsrevolution i LGBT Danmark?

”Det synes jeg ikke man kan, men jeg synes jo selv, at jeg har lært sindssygt meget af yngre kolleger gennem tiden. Jeg synes de unge skal udfordre os, og det føler jeg også at de gør på en måde, der gør os bedre til det, vi skal – nemlig at skabe størst mulige positive forandringer for flest mulige LGBT+ personer i Danmark”.