KULTUR

Beskidt valgkamp i LGBT Danmark

 

Valgkampen i LGBT Danmark frem mod søndagens ekstraordinære generalforsamling føres på de sociale medier, og i et hektisk kapløb i private netværk. Out & About har fået adgang til materiale der viser, at det ikke er alle væsentlige detaljer der bliver fremlagt vedrørende centrale punkter i krisen.

Da Out & About den 29. april bragte nyheden om den forestående ekstraordinære generalforsamling i LGBT Danmark, skete det på baggrund af en henvendelse fra Susanne Branner Jespersen på vegne af den gruppe af 56 ansatte og medlemmer, som via en underskriftsindsamling har fået gennemtrumfet generalforsamlingen.

I henvendelsen blev fra deres side fremlagt en række klagepunkter over den nuværende Landsledelse, og især forperson Peder Holk Svendsen og generalsekretær Henrik Hynkemejer. Vi bad Peder Holk Svendsen forholde sig til klagepunkterne. Herefter blev artiklen offentliggjort med klagepunkter og modsvar.

I flere tilfælde udtalte Peder Holk Svendsen, at han ikke kunne udtale sig offentligt i interne personalesager.

Medlemstallet

Som dagene er gået, er flere og flere detaljer omkring klagepunkterne kommet frem. Ofte som fragmenter på sociale medier, og der er flere ting der springer i øjnene. Derfor har vi forsøgt at få disse afvigelser afklaret.

Susanne Branner Jespersen fremhævede i sin henvendelse til Out & About, at ”LGBT Danmark har 1300 medlemmer, og det er ikke flere end den havde i 1960. Dét kan vi gøre bedre”. Der findes ikke offentlig adgang til medlemstallet hos LGBT Danmark, og det er for eksempel heller ikke omtalt i foreningens årsrapporter. Men allerede i den første artikel fremhævede Peder Holk Svendsen, at tallet som sådan var korrekt, MEN at det er steget 60 procent de sidste par år – altså i Peder Holk Svendsens periode som forperson.

Med dén vigtige detalje gives pludselig et helt andet billede af medlemstallet, end hvis man blot konstaterer, at det er på samme niveau som i 1960.

Og det er ikke det eneste sted, hvor der er udeladt væsentlige detaljer.

Klagen blev ikke sendt til den daglige ledelse

Et centralt punkt i kritikken af LGBT Danmarks ledelse er en klage, som medarbejderne i foråret 2018 ifølge Susanne Branner Jespersen sendte til Landsledelsen vedrørende arbejdsforholdene. Susanne Branner Jespersen fremhæver, at der ikke siden ”er sket væsentlige forbedringer på baggrund af klagen”, og at ”ledelsesstilen fortsætter upåvirket”.

Out & About er i flere omgange blevet kontaktet af personer, der har viden om forholdene internt i LGBT Danmark. Ingen af disse personer ønsker at stå frem med navn, men på baggrund af de informationer de har givet os, har vi kontaktet forperson Peder Holk Svendsen, og presset på for en udredning af forløbet omkring den omtalte klage fra personalet. Det har han givet os i form af adgang til centrale e-mails, som danner baggrund for nedenstående beskrivelse af forløbet. Det skal understreges, at vi ikke har modtaget oplysninger, der vedrører personalesager.

En rodet affære

Omstændighederne omkring fremsendelsen af klagen giver indtryk af en rodet proces. Sammenfattet i følgende tidslinje giver vi et overblik:

21. marts 2018
En medarbejder i sekretariatet (vi har valgt ikke at offentliggør navne på ansatte, red.) sender på vegne af ”hele personalegruppen” en mail til de tre Landsledelsesmedlemmer Katja Brøgger, Andreas Nielsen og Karoline Barkvoll Holstad. Medarbejderne ønsker, at de tre deltager i et personalemøde i frokostpausen den 5. april.

5. april 2018
Katja Brøgger, Andreas Nielsen og Karoline Barkvoll Holstad deltager IKKE i personalemødet, men modtager samme dag klagen i form af to dokumenter. Out & About har ikke haft adgang til disse dokumenter.

22. april 2018
Katja Brøgger, Andreas Nielsen og Karoline Barkvoll Holstad deltager i et møde med Generalsekretær Henrik Hynkemejer. I en efterfølgende mail fra Andreas Nielsen fremsendes klagen til Henrik Hynkemejer. Der er således gået 17 dage fra personalegruppen sendte klagen, til den bliver tilgængelig for den daglige ledelse.

8. juni 2018
På et personalemøde udarbejdes i fællesskab en detaljeret handlingsplan baseret på klagen. Planen indeholder både kritikpunkter og løsningsforslag.

Der blev i november 2018 ansat en sekretariatschef til blandt andet at forbedre forholdene, som dog har været sygemeldt siden marts.

Katja Brøgger, Andreas Nielsen og Karoline Barkvoll Holstad er alle medunderskrivere på kravet om en ekstraordinær generalforsamling.

Ovenstående viser et mere nuanceret hændelsesforløb, og bidrager til det samlede indtryk af konflikten i LGBT Danmark.