SAMFUND

CheckPoint hiv-testede folketingskandidater

Fra venstre er det en af konsulenterne i AIDS-Fondet, dernæst direktør Andreas Gylling Æbelø, til højre for ham Danny Malkowski (LA), Mette Annelie Rasmussen (R), og Carolina Magdalene Maier (ALT). Med ryggen til fra venstre: Carl Valentin (SF), Claus Hasselmann (S) og Brian Kjær Capkan fra Out & About.
Foto: AIDS-Fondet

AIDS-Fondet gav et indspark i valgkampen, da de fredag formiddag havde inviteret fem folketingskandidater til orientering og hiv-test. Out & About var inviteret med.

I anledning af European Testing Week fil AIDS-Fondet fredag besøg af fem kandidater til Folketinget i Checkpoint i Vestergade i København. AIDS-Fondet havde inviteret Carolina Magdalene Maier (ALT), Carl Valentin (SF), Mette Annelie Rasmussen (R), Danny Malkowski (LA) og Claus Hasselmann (S), som alle fik en bred orientering af direktør Andreas Gylling Æbelø om Fondets arbejde og indsats mod hiv. Både i en historisk kontakts, men også omkring nyere indsatsområder som chem-sex og PReP.

De fem kandidater blev testet for at gøre opmærksom på vigtigheden af seksuel sundhed generelt og tilbud om test og rådgivning til seksuelle minoriteter mere specifikt.

Selvom kampen mod hiv hos AIDS-Fondet på intet tidspunkt har ligget stille de seneste 30 år, så er faldende midler og manglende opmærksom i den brede befolkning medvirkende årsager til, at udviklingen er stagneret.

”Vi finder hvert år cirka 200 nye tilfælde af hiv – det er en udfordring for statskassen, men især for den enkelte nydiagnosticerede, der ofte oplever negative følgevirkninger forstærket af omverdenens fordomme”, fortalte Andreas Gylling Æbelø de fem politikere, som interesserede spurgte ind til detaljer om emnet.

Det var naturligvis ikke for hyggens skyld, at AIDS-Fondet havde inviteret på kaffe, croissant og hiv-test. Hovedårsagen var et alvorligt budskab til politikerne.

”Danmark oplever i øjeblikket en sexsygdomsepidemi blandt unge danskere i alderen 15-29 år. Det skrev Ugeskrift for Læger allerede i maj 2018 – og udviklingen siden er ikke positiv. Danmark har substantielle udgifter til sexsygdomme den sidste beregning er baseret på 2013-tal og anslår blandt andet årlige omkostninger i sekundærsektoren på 266,7 mio. kr. hvert år – og de personlige omkostninger for den enkelte ser vi hver dag i Checkpoints”, under stregede Andreas Gylling Æbelø, og gjorde opmærksom på, at seksuel sundhed og mental sundhed går hånd-i-hånd.

”Vi mangler en koordineret indsats fra centralt hold, som kan sikre unge mennesker et nemmere og bedre liv. Vi ved, at klamydia eller hiv ikke altid ”bare” er seksuelt overførte infektioner. De kan gemme på voldsomme psykiske udfordringer – derfor er det ikke altid nok at tisse i en kop hos egen læge”, tilføjede han.

Den nærmeste fremtid byder på nye tiltag hos AIDS-Fondet, som vil sætte ekstra fokus på målgruppen af 15-30-årige – uanset seksualitet, og som i 2020 udvider til Aalborg. Dermed er AIDS-Fondet og CheckPoint tilstede i Danmarks fire største byer København, Aarhus, Odense og Aalborg. Alle fire CheckPoints udvider desuden med test for klamydia og gonorré.

Efter orienteringen fra Andreas Gylling Æbelø blev alle fem kandidater én for én taget med ovenpå til CheckPoint til en praktisk demonstration af, hvordan en hiv-test foregår.