Masken og Cosy åbner ’Tunnel of Love’

‘Tunnel of Love’ set fra Masken Bar mod Cosy Bar. Adgangen til Amigo Sauna er umiddelbart til højre for skiltene.
Foto: Bert Svalebølle

Det udløste et ramaskrig, da politikerne på Rådhuset i 2015 inddrog Cosy Bars morgenbevilling med henvisning til larm og ballade i Studiestræde. Nu har Masken og Cosy løst problemet effektivt, og er – bogstaveligtalt – tæt forbundne fremover. Løsningen er en glemt tunnel fra fortiden. –’Tunnel of Love’.

I forbindelse med renovering af gården bag Masken Bar er der dukket en gammel og glemt tunnel op. Tunnelen var muret til og for længst glemt. Bo Sørensen fra Masken fortæller til Out & About:

”Det var helt surrealistisk. I januar skulle vi have lagt et nyt vandrør ind i kælderen, og da vi graver ud i gården støder håndværkerne på et lag af cement omkring tre meter nede. Da de går i gang med at fjerne cementen, bryder de pludselig igennem til et hulrum. Det viser sig at være en gammel tunnel, som ikke var tegnet ind på det kort over nedgravede installationer, vi havde fået hos Teknik og Miljøforvaltningen”.

Bo er den første der via en stige kravler ned i tunnelen, og han bliver noget overrasket: ”Jeg kom ned midt i en tunnel, som både går ud under Studiestræde, og ind under vores gård. Den er fuld af spindelvæv, og har i midten en række jernstolper. Vi er et par stykker der går derned, og det er sgu som at være med i en Indiana Jones film”, griner Bo.

Tunnelen viser sig at være næsten 100 meter lang, og går skråt på tværs af Studiestræde. (Se kort under artiklen) Den er muret til med mursten i begge ender.

‘Tunnel of Love’

Bo ser straks mulighederne i tunnelen, og tager kontakt til Camilla fra Cosy. Sammen bliver de enige om en ide, som i al sin enkelthed er løsningen på mange problemer. ”Hos Cosy og Masken gør vi virkelig meget for, at komme problemerne med støj og affald i Studiestræde til livs. Vi blev hurtigt enige om, at hvis tunnelen kan åbnes mellem os og Cosy, så kan gæsterne gå den vej når de skal fra den ene bar til den anden. På den måde kan den komme alle til gode, også beboerne i Studiestræde. Camilla fandt på navnet ’Tunnel of Love’, og det siger jo det hele”.

Efter kontakt med Københavns Kommune går processen overraskende hurtig fortæller Bo. ”Vi får en godkendelse på bare tre uger, og går i gang med at klargøre tunnelen. Vi ønsker at beholde tunnelens autentiske rå look, og har opsat lysstofrør med rødt lys. Det giver en rå stemning og er ret frækt også.

Amigo Sauna er med

Da Out & About er på besøg er der netop sat skilte op midt i tunnelen, som peger mod henholdsvis Masken og Cosy. Men et af skiltene overrasker. ’Amigo Sauna’ står der. Bo fortæller, at Amigo Sauna er med på ideen. ”Den løber ganske få meter fra fundamentet til Amigo Sauna, så de er ved at hugge hul igennem. De er ikke helt færdige, men det bliver de inden vi åbner den 4. april i forbindelse med mit 20 års jubilæum på Masken. Så kan man smutte ind til dem hvis man ikke får scoret på Cosy”, griner Bo.

Begejstring på Rådhuset

På Rådhuset tager Teknik og Miljøborgmester Morten Kabell (Enh.) smilende imod, da Out & About kigger forbi for at få en udtalelse.

”Det er en utrolig historie. Tænk at løsningen på mange af udfordringerne i Studiestræde har ligget lige under fødderne på os i alle årene. Derfor har vi i Teknik og Miljøforvaltningen hastebehandlet sagen, så tunnelen kan åbnes hurtigst muligt. Hele projektet går fint i spænd med vores ønske om udvikling af Middelalderbyen, så den bliver et levende og dynamisk sted for københavnerne og byens mange gæster. Men vi skal også være opmærksomme på, at byens beboere ikke nødvendigvis synes om fest og larm døgnet rundt”.

Hvordan det kan lade sig gøre, at en så markant tunnel ikke fremgår af Københavns Kommunes kort viser sig, at have en ganske særlig, og på sin vis logisk, forklaring.

Militærhistorisk sensation

Gennembruddet til tunnelen fra gården bag Masken viser sig, at være noget af en militærhistorisk sensation, som vækker begejstring hos Københavns Museum. Militærhistoriker og ekspert i Københavns Befæstning Bent Smedgaard fortæller begejstret om tunnelen.

”Vi har fået bekræftet en gammel myte. Nemlig, at der i området er en hemmelig tunnel, som militæret i sin tid kunne bruge til hurtig transport af soldater og ammunition. Byen var indtil 1870’erne stadig befæstet med et omfattende befæstningsanlæg bestående af volde og voldgrave, og en pokkers masse kanoner. Det krævede store mængder soldater og materiel, at opretholde en effektiv forsvarsstyrke. Ved et angreb på København var det vigtigt at de forskellige sektioner af voldanlægget kunne få tilført soldater og ammunition efter behov. Ved at anlægge tunnelen kunne det ske uden fare for beskydning, og hurtigt og sikkert i tilfælde af bombardement af byen, som det var sket i 1807”.

Bent Smedgaard vurderer, at tunnelen er bygget omkring 1830-40, ud fra den teknik der er brugt med de stærke støbejernssøjler ned gennem tunnelen, som er nittet sammen med store jernbolte.

’Tunnel of Love’ åbner officielt mandag den 4. april kl. 17.00 i forbindelse med markeringen af Bo’s 20 år jubilæum på Masken.

Denne artikel var Out & Abouts aprilsnar 2016.