SAMFUND

Manu Sareen: Barsel til med-mor og med-far

Socialminister Manu Sareen siger nu, at hvis det står til ham, vil han efter valget se på, hvordan det kan gøres muligt for flere end to forældre at deles om barsel.

I dag lever tusindvis af børn med deres juridiske forældre samt flere såkaldte sociale forældre, da de enten er børn i regnbuefamilier, skilsmissefamilier eller lignende. Danmarks Statistisk arbejder eksempelvis med en lang række af forskellige familieformer i Danmark, og i følge Socialministeren er lovgivningen ikke helt fulgt med udviklingen i familiemønstrene i landet.

“Som politiker er det vigtigt hele tiden at se på, hvordan folk lever deres liv, og om vi på Christiansborg nu også sikrer de bedste rammer for, at familierne kan fungere. Der har i nyere tid været en stor udvikling i familiemønstrene og den måde familier organiserer sig på, hvor der nu ofte er to mødre eller to fædre og ikke blot en far og en mor.

Derfor vil jeg efter valget gerne sætte gang i arbejdet med at få skabt mere fleksible rammer for deling af barsel i mellem forældrene”, udtaler Socialministeren.

Sareen vil derfor kigge lovgivningen igennem og fremlægge et forslag på, hvordan der kan skabes mere fleksible rammer for, at familierne selv kan bestemme fordelingen af barslen i mellem juridiske og sociale forældre. Noget Ministeren mener, vil komme børnene til gavn.

“Som barn knytter man sig meget til de voksne, der er ens primære omsorgspersoner. Og vi ved, at der sker en endnu tættere tilknytning mellem barnet og den voksne under barslen i de første leveår.

Derfor er det relevant at se på, hvordan vi kan give mulighed for, at de primære omsorgspersoner fordeler barslen i mellem sig på en måde, der giver mening for familien og barnet”.

Konkret forestiller Ministeren sig, at de to juridiske forældre bør få mulighed for at dele ders barsel med med-mor eller med-far eller give dem hele deres barsel, hvis de ønsker det.

“Jeg synes, det er på tide, at vi anerkender, at folk danner familie på mange forskellige måder i dag, og at vi sikrer frihed til, at de juridiske forældre kan give noget af deres barsel til eventuelle med-mødre eller med-fædre, så familierne bedre kan organisere sig som det bedst passer dem.

Hvis nu én af de juridiske forældre ikke vil holde hele sin barsel eller har et stærkt ønske om, at med-mor eller med-far får barsel med deres fælles barn, så synes jeg, at vi skal sørge for, at det kan lade sig gøre”, afslutter Manu Sareen.

 

Se også: Barselsorloven: Hvor meget orlov, og hvordan kan den holdes?