Må man elske, hvem man vil i ældreboligen?

Foto: Pixabay

Det Nordiske Ministerråd for Ligestilling og LGBTI har taget beslutning om en treårig nordisk forskningssatsning på ældre LGBTI-personers livsvilkår og på vidensbehovet på pleje- og omsorgsområdet.

Det primære formål med satsningen er at få mere viden om ældre LGBTI-personers livskvalitet og vilkår – og frem for alt om, hvordan de oplever mødet med ældreplejen. For kan LGBTI-personer ældes med værdighed i Norden, eller bliver de tvunget tilbage i skabet i ældreboligen og ældreplejen?

Indsatsen skal også give svar på, om social- og sundhedsuddannelserne giver tilstrækkelige kompetencer, når det gælder kønsidentitet og seksuel orientering, samt hvilke muligheder for videreuddannelse der findes for plejepersonale.

Der blev afsat 1 million kroner til projektet på ministrenes møde den 6. september i år. Projektet begynder til efteråret og skal afrapporteres i 2023. Det skulle gerne munde ud i konkrete forslag til forbedring af ældre LGBTI-personers møde med plejeområdet i de nordiske lande.

Socialministrene forventes at bidrage med yderligere 500.000 kroner.

Har kæmpet for afkriminalisering

”De seneste årtier har mange LGBTI-personer i Norden kunnet leve relativt åbent, men hvad sker der, når de er gået på pension, flyttet tilbage til hjembyen, i mødet med den lokale hjemmepleje, eller hvis de har behov for at flytte til en ældrebolig eller et plejecenter?

Vi hører beretninger om, at ældre LGBTI-personer bliver usynlige i mødet med det offentlige social- og sundhedssystem. Det drejer sig om ældre LGBTI-personer, som er vokset op i en tid, hvor kriminalisering og hemmeligholdelse var normalt. Mange af dem har været på barrikaderne og kæmpet for afkriminalisering, ægteskabslove og øget inklusion.

Ældre homoseksuelle kvinder og mænd skal ikke tilbage i skabet i mødet med den offentlige ældrepleje,” siger Abid Raja, kultur- og ligestillingsminister i Norge.

 

Nordisk pionerarbejde

Nordisk Ministerråd for Ligestilling vedtog verdens første regionale LGBTI-strategi i 2020, og siden da har LGBTI-spørgsmål været et politisk samarbejdsområde i Norden.

Du finder strategien her: Equal rights, treatment and opportunities for LGBTI people in the Nordic region

 

Læs også: Danmarks første regnbueplejehjem