KULTUR

LGBT-organisationer svarer Michael Sinan

Formanden for Copenhagen Pride, Lars Henriksen, og hans kollega hos LGBT Danmark, Søren Laursen, taget ved en tidligere lejlighed. De har ikke personligt skrevet indlæggene fra deres organisationer, som vi bringer i dag.
Foto: Futureline Media

I artikelserien om Michael Sinan Aslanes bringer vi i dag kommentarer fra LGBT Danmark og Copenhagen Pride. Her imødegår de den kritik de har fået af Michael Sinan, og forklarer hvorfor de har prioriteret som de har i den pågældende sag.

Out & About har de sidste dage bragt artikler om Michael Sinan Aslanes, der som muslim og åben homoseksuel har modtaget kraftige reaktioner fra omverdenen. Reaktionerne kulminerede med tre dødstrusler og hærværk.

Michael Sinan har udtrykt skuffelse over, at LGBT Danmark, Copenhagen Pride og Sabaah ikke har støttet ham offentligt. Vi har bedt organisationerne forholde sig til kritikken, og i dag bringer vi svarene fra LGBT Danmark og Copenhagen Pride. Begge organisationer forklarer også hvordan de generelt arbejder med hate crimes.

LGBT Danmark: Vi arbejder på to planer

”Hos LGBT Danmark er vi ofte i kontakt med mennesker som er blevet behandlet ringe i kraft af deres seksuelle orientering eller kønsidentitet/kønsudtryk, hvilket vi tager meget alvorligt.

LGBT Danmark arbejder på to plan med sager. Dels har vi en rådgivning, som man altid er velkommen til at henvende sig til for at få vejledning, hvis man har været udsat for noget eller har brug for en snak. Foruden rådgivningen arbejder vi politisk med at have kontakt til både politi og myndigheder, for at sikre at der bliver skabt fokus på ligestillingen, ligebehandlingen og trivslen hos LGBT*-personer og for at sikre, at hadforbrydelser håndteres ordentligt af myndighederne.

Vi går som udgangspunkt ikke ind og blander os i enkeltsager i medierne, men vil derimod hellere italesætte tendenser i forbindelse med enkeltsager og gennem vores politik forsøge at skabe ændringer og forandringer. Dette betyder også, at man kan kontakte os, også selvom man ikke ønsker at ens historie skal offentliggøres.”

Copenhagen Pride: Vigtigt at stå frem

“Hos Copenhagen Pride er vi ærgerlige over, at Michael Sinan står tilbage med følelsen af manglende opbakning, fordi han synes, vi, som forening, ikke har reageret direkte og offentligt på de hadske udfald mod ham efter blandt andet hans eksponering i Politiken.

Vi tager stærk afstand fra alle tilløb til homofobi og hadforbrydelser, og som organisation indgår vi i et hav af samarbejder og projekter der netop har til formål at nedbringe antallet af hate crimes i Danmark.

I den omtalte sag om Facebook-trusler mener Michael Sinan, at Copenhagen Pride og de øvrige store LGBTQ-organisationer i Danmark burde have meldt vores støtte til ham ud offentligt, og det tager vi til efterretning.

Copenhagen Pride går ikke ofte ind i sager om enkeltpersoner, og når vi en gang imellem gør, så er det oftest med et mere generelt sigte eller for at sikre, at myndigheder tager en mulig hadforbrydelse seriøst og efterforsker den som en sådan. Da vi blev bekendt med Michael Sinans dybt uacceptable oplevelser, da var politiet allerede involveret, og vi vurderede derfor, at der ikke var mere vi kunne gøre. Vi tager aldrig stilling til skyldsspørgsmål, men overlader naturligvis den del alene til politi og anklagemyndighed. Og selv om det er nogle meget ubehagelige kommentarer der er blevet skrevet på Facebook, så er det vores vurdering, at politiet har handlet i henhold til gældende lovgivning i vurderingen af den pågældende sag.

Copenhagen Pride vil til hver tid reagere og bakke op i sager, hvor LGBTQ-personer bliver udsat for forbrydelser der ikke efterforskes eller tages seriøst af myndighederne.

Derudover vil vi gerne understrege, at Copenhagen Pride absolut sætter stor pris på Michael Sinans aktive valg om at være åben homoseksuel muslim, og også anerkender de konsekvenser det desværre kan medføre.

Vi arbejder generelt med dialog med alle religiøse miljøer og tager skarpt afstand fra enhver form for trusler og hadmotiverede forbrydelser.

Det er vigtigt, at LGBTQ-personer med alle mulige baggrunde står frem, som Michael Sinan selv så fint og modigt har gjort det, for dermed at vise diversiteten i vores miljø og være med til at nedbryde fordomme og bygge broer. Og det er selvfølgelig fuldstændig afgørende at dette kan ske i tryghed og sikkerhed, og det arbejder vi som organisation for hele tiden.”

Out & About følger op på historien

I de kommende dage følger vi op på historien. Vi har forelagt LGBT Danmark, Copenhagen Pride og Sabaah de to første artikler om Michael Sinan Aslanes. I de kommende dage giver de en kommentar på sagen set fra deres side. Vi får ligeledes en kommentar fra ‘Sami’ fra DR udsendelsen ‘Oprør fra ghettoen’. ‘Sami’ giver et indblik i hvorfor Michael Sinan Aslanes’ offentlige fremtræden som homoseksuel muslim udløser så stærke reaktioner fra mange andre muslimer.