KULTUR

LGBT-miljøet bag ny radiokanal – navnekaos truer

Foto: Modelfoto

En gruppe af LGBT-miljøets største organisationer vil byde på Radio24syvs sendetilladelse, når den udløber til november. Men hvad skal kanalen hedde? Uenigheden er udbredt, og den truer med i sidste ende at spænde ben for projektet.

 


Denne artikel var Out & Abouts aprilsnar den 1. april 2019. 🙂

Dansk Folkepartis krav om at mindst 70 % af udsendelserne på Radio24syv skal sendes mindst 110 kilometer fra København, fik i den forgangne uge radiostationen til at kaste håndklædet i ringen. Den vil ikke søge om fornyelse af sin sendetilladelse, og lukker dermed pr. 30. oktober 2019.

Det betyder, at den attraktive sendetilladelse kommer i udbud, og enhver med et godt koncept og penge bag kan søge om den.

Out & About er kommet i besiddelse af et fortroligt referat fra et møde afholdt hos Copenhagen Pride torsdag den 28. marts. Heri fremgår at Copenhagen Pride, LGBT Danmark, Pan Idræt, Sabaah, Copenhagen 2021, Rainbow Business Denmark (repræsenterer både sig selv og som ejere Out & About) var tilstede på mødet, og har givet håndslag på at arbejde videre med et projekt, der endnu ikke er detaljeret beskrevet.
Ifølge referatet vil gruppen stifte et selskab og søge om Radio24syvs sendetilladelse.

Konceptet for kanalen er endnu kun beskrevet som en skitse, men det ligger fast, at den udelukkende vil sende indhold med LGBT+-vinkel.

Navnekaos truer

Men hvad skal barnet hedde?

Det fremgår af referatet, at der er udbredt uenighed i gruppen omkring navnet, og at man først efter en heftig diskussion, hvor flere detaljere på skift udvandrede, og kom tilbage igen efter at have sundet sig, fik forslagslisten kogt ned til Radio Rainbow, Rainbow Radio, LGBT-kanalen, Radio LGBTQIA+, Radio LGBT, Pride Radio, Radio Salaam, Out & About Airborne, Pan Radio og Homo-Radio.

Et forslag om at lade kommunikationsbureauet Have Kommunikation udarbejde tre forslag på et navnekoncept blev afvist af økonomiske årsager.

Hvor kommer pengene fra?

Og netop økonomien er det helt store ubesvarede spørgsmål. Mens torsdagens møde tilsyneladende mest handlede om navnet på radiokanalen, så omtaler kun få passager det økonomiske fundament:

”Det besluttes, at gruppen sonderer de økonomiske muligheder i deres respektive bagland”. Det fremgår ikke, hvor mange penge man forventer at skulle byde ind med, men Radio24syvs budget har været på knap 100 millioner om året. Hvor så mange penge skal komme fra, eller om konceptets ambitionsniveau sættes lavere, fremgår ikke af det referat, Out & About er kommet i besiddelse af, og en rundringning søndag til de implicerede parter afslørede kun frustration over, at projektet ikke kunne hemmeligholdes.