Kvindemuseet undersøger sit navn

Kvindemuseet overvejer muligheden for nyt navn.

Kvindemuseet i Aarhus skiftede helt tilbage i år 2016 sit lovmæssige ansvarsområde fra kvinders liv og virke til et bredere fokus på køn, ligestilling og mangfoldighed. Dette fokus ses bl.a. i deres permanente udstilling: Køn Redelighed / Gender Blender.

Denne udvikling skal kommunikeres klarere ud til museets brugere, og museet undersøger nu hvordan.

På Kvindemuseet handler det om kønnets betydning lige fra kvindehistorie og kvindeliv til maskulinitetskultur, andre kønsidentiteter, seksualitet, etnicitet m.v. Mange tror, at museet kun er om og for kvinder, hvilket navnet er med til at signalere.

Kvindemuseets direktør, Julie Rokkjær Birch.

I en pressemeddelelse udtaler museets direktør, Julie Rokkjær Birch:

”Den problematik skal vi – i ligestillingens navn – turde tage livtag med. Og derfor undersøger vi nu, hvordan museets navn kan komme til at stemme bedre overens med museets virke og vision og inkludere flere i dialogen om køn. Det handler om at føre museet ind i fremtiden og blive ved med at være relevant. Et museum skal jo også indsamle nutiden, som er historie i morgen. Det handler også om at bevare museets stærke DNA som samfundsaktør: det her museum er en platform, der vil forandre. Det gøres netop ved arbejde med kønnede blinde vinkler, som de ser ud i vores nutid såvel som i vores historie.”

Julie Rokkjær Birch tiltrådte som direktør for Kvindemuseet i år 2019. I den forbindelse udtalte hun til TV2 Østjylland:

”Jeg skal fortsætte den gode udvikling og holde fast i den fornemme aktivistiske ånd, der er i museet… Museet skal være den irriterende type, der skal blive ved med at prikke til den måde, vi ser tingene på.”

Nu er museet altså i en proces, hvor et navneskift nok bliver udfaldet.

Kvindemuseets bestyrelsesformand, Merete Andersen udtaler:

”Køn og ligestilling fylder meget i medierne og i vores bevidsthed. Vi er meget heldige, at vi i Danmark har et museum dedikeret til at kvalificere dette område. Perspektivet er det vigtige: Vi skal som nationalt og statsanerkendt museum sikre, at kulturhistorien om køn, ligestilling og mangfoldighed opfattes som relevant for alle køn. Og det er vigtigt at signalere, at alle er velkomne i dialogen – for kønsproblematikker vedrører og har brug for os alle.”

Kvindemuseet.

Nye tider – ny kreativ proces.

I øjeblikket samarbejder Kundemuseet med Brandingbureauet Creative ZOO fra Aarhus, interessenter og frivillige kræfter i forhold til at lave både kvantitative og kvalitative undersøgelser blandt kernebrugere, potentielle målgrupper og ikke-brugere. Landsdækkende spørgeundersøgelser og fokusgrupper skal gøre museet klogere på, hvordan museet skaber de bedste vilkår for at bringe Kvindemuseet ind i en ny æra, hvor både kvindehistorie, kønskultur og ligestilling er på dagsordenen.

Museet holder naturligvis fast i deres historie og erfaring efter 40 års fokusering på afdækning af kvinders kulturhistorie. Hvor kvinders historie ved grundlæggelsen af Kvindemuseet i 1982 var stort set fraværende, er der i dag en rimelig – om end ikke fyldestgørende – dokumentation vedrørende kvinders liv og virke.

Ikke alene kvinders situation og rolle har ændret sig gennem historien, også mænds muligheder og funktioner har ændret sig markant gennem de sidste årtier. Ligeledes er opmærksomhed omkring andre livsformer end de, der udspringer af de klassiske heteronormative kvinde/mand-relationer blevet mere synlige.

Siden 70’ernes opgør med traditionelle kønsroller er der kommet et langt større fokus og en forståelse for at køn i høj grad er kulturelt og socialt betinget og kan ændre sig over tid. Kønsidentitet er det eller de køn, man selv identificerer sig som, og køn er i dag mere flydende end for bare et årti siden. Samme år som Kvindemuseet skiftede fokus, der indførte f.eks. Tinder 37 nye køn at vælge imellem. Det er den virkelighed, museet skal afspille, vise, debattere og følge med i

Tankerne om et navneskift har sat gang i en heftig debat på de sociale medier f.eks. på museets facebookside. Meningerne er mange, og der er stærke følelser i spil.

I forbindelse med nedlukningen grundet Covis-19 lavede Out & About et lille interview med Julie Rokkjær Birch.

Det kan du læse her.

Se også: Kvindemuseets video på deres facebookside.