SAMFUND

Kristne i korstog mod homoægteskaber

Prædikant Moses Hansen er en af bagmændene bag sagsanlægget mod Kirkeministeriet.

Seks civile danskere med opbakning fra foreningen ’Med Grundlov Skal Land Bygges’ har lagt sag an mod Kirkeministeriet for at indføre ritualet til vielse af homoseksuelle. Tidligere kirkeminister Manu Sareen (AL) skal torsdag vidne i Østre Landsret. Copenhagen Pride arrangerer demonstration.

Tidligere kirkeminister Manu Sareen (AL) (dengang R, red.) skal afgive vidneforklaring i Østre Landsret på torsdag den 31. marts. Emnet er processen frem mod loven der i 2012 blev vedtaget, og som blandt andet giver homoseksuelle ret til en kirkelig vielse.

Manu Sareen: Kærligheden vandt

Manu Sareen tager dog sagsanlægget med ro, og har tidligere udtalt sig om sagen til Kristeligt Dagblad:

”Kærligheden vandt kampen, da homoseksuelle fik retten til at blive viet. Det var en sejr for Danmark, for mangfoldigheden og det danske frisind, og det var en sejr over et konservativt syn på kærligheden og vores medmennesker. I kan slæbe mig i retten herfra og til helvede, men det ændre ikke ved, at det var den rette beslutning. Størst af alt er kærligheden!”.

Copenhagen Pride bag demonstration

Copenhagen Pride har arrangeret en demonstration foran Østre Landsret, og Kommunikationschef Thomas Rasmussen begrunder hvorfor:

”Årsagen er selvfølgelig, at vi hos Copenhagen Pride ønsker at bakke op om Manu Sareen og vise vores støtte til ham i den aktuelle sag – ikke mindst fordi Manu Sareen støttede LGBTQ-ligestillingen og bakkede op om samkønnede pars ret til ægteskab, da han som minister valgte at gå forrest politisk og være med til at sikre ægteskabsligestillingen i Danmark. Samtidig er retssagen jo også et forsøg på at trække den opnåede ligestilling tilbage og dermed skabe dårligere vilkår og færre rettigheder for LGBTQ-personer, og det vil vi naturligvis aldrig stiltiende stå og se på”.

Demonstrationen finder sted foran Østre Landsret, Bredgade 59, 1260 København K, klokken kl. 9.30-10.30.

Der opfordres til at medbringe regnbueflag. Selve retssagen starter kl. 10.30.

Out & About opfordrer alle med interesse i sagen og emnet til at deltage i demonstrationen foran Østre Landsret.

Kendte kristne prædikanter bag sagsanlægget

Bag sagsanlægget står seks medlemmer af folkekirken, som dog fremstår som privatpersoner, og ikke som repræsentanter for folkekirken. Bag dem står foreningen med det svulstige navn ’Med Grundlov Skal Land Bygges’. Foreningen er stiftet af to interessante herrer, prædikanterne Moses Hansen og Johny Noer.

Den 75-årige Moses Hansen er måske den dansker der har besøgt flest sexmesser. Med et kors på slæb, og i sin karakteristiske hjemmestrikkede sweather med teksten ’JESUS’ over brystet, har han prædiket mod den synd disse sexmesser repræsenterer. Ofte omgivet af topløse pornomodeller og hujende sexmessegæster, som han tålmodigt har belært om biblens velsignelser.

I 2002 skabte Moses Hansen ballade på Nørrebro, da han over flere dage slæbte sit kors gennem bydelen. Vi har fundet TV Stops indslag om hans ’korstog’, som du kan se her. Læg mærke til, at Ruth Evensen fra Faderhuset følger ham tæt.

Har de en sag?

På deres hjemmeside oplister ’Med Grundlov Skal Land Bygges’ en lang række religiøst prægede tekster og argumenter for deres sag.

I pressemeddelelsen redegøres grundigt for deres holdninger, som kort sagt er, at folketinget ikke skal blande sig i folkekirkens anliggender, og ikke kan lovgive omkring kirkelige forhold.

Johny Noer uddyber i pressemeddelelsen:

”Vi forstår grundlovens ord således, at der i § 66 ligger et direkte forbud mod, at folketinget og regeringen vedtager love og andet, der regulerer kirkens trosmæssige og teologiske forhold” siger han og fortsætter; ”Ritualet strider mod klare ord fra Bibelen, fra Den Augsburgske Bekendelse og fra Luthers lille katekismus, som alle hører med til folkekirkens bekendelsesskrifter. Et sådant ritual er en fremmed ting i en evangelisk-luthersk kristendomsforståelse, idet det hverken er ’evangelisk’, ’luthersk’ eller har plads i ’den kristne kirke’…”

Har intet mod homoseksuelle

Johny Noer forklarer i pressemeddelelsen, at de ikke har til formål at starte en hetz mod homoseksuelle. Hvad ’Med Grundlov Skal Land Bygges’ tænker om borgerlige homoseksuelle vielser fremstår lidt diffust, men når talen falder på kirkelige vielser af homoseksuelle er der ingen slinger i valsen:

”I samme øjeblik, disse par træder over kirkens tærskel for at lade sig ægtevie foran alteret, befinder de sig ikke længere i en snæver borgerlig kontekst men i en sammenhæng, hvor et vielsesritual bør være udfærdiget efter, hvad et ægteskab betyder i Guds øjne!”