SAMFUND

Kærligheden sejrer i Højesteret!

Danmarks højeste retsinstans, Højesteret.

Højesteret har i dag kl. 12 afsagt dom i sagen med Staten for indførelse af kirkelige vielser af par af samme køn.

Højesteret stadfæster Østre Landsret dom, og afviser hermed, at kirkelige vielser af par af samme køn skulle være i strid med grundloven.

Hvad betyder dommen i praksis?

Dagens dom betyder, at loven om kirkelig vielse af par af samme køn er gyldig. Der vil ikke ske ændringer af loven, eller de ægteskaber der er indgået.

Før appelsagen i Højesteret i den 16. marts spurgte Out & About statens advokat, Kammeradvokaten, hvad det i praksis vil betyde for gyldigheden af de kirkevielser der er indgået af par mellem samme køn, hvis staten tabte sagen. Ifølge Kammeradvokaten vil det betyde, at de er indgået på et ulovligt grundlag, da loven er ugyldig. Hvad der i praksis vil ske vil blive afgjort efterfølgende, når dommens konsekvenser skal implementeres i lovgivningen. Han mente dog, at der sandsynligvis ville blive fundet en ”praktisk løsning”. Men dette vil være op til Folketinget.

Men så vidt kom det ikke.

Sagen kort:

300 medlemmer af Folkekirken har stævnet den danske regering og Folketinget for indførelsen af loven om kirkelig vielse af par af samme køn. Grundlæggende mener gruppen ikke, at de danske lovgivere har ret til at blande sig i Folkekirkens indre anliggender. Det er værd at bemærke, at det ikke er Folkekirken selv der har anlagt sagen, men 300 private medlemmer samlet i foreningen ’Med Grundlov skal Land Bygges’.

Du kan finde masser af materiale om gruppens religiøse holdninger og fortolkninger på deres hjemmeside www.medgrundlovskallandbygges.dk.

Gruppen tabte sagens ”første runde” i Østre Landsret i juni 2016, og appellerede derefter til Højesteret. Her kom sagen for syv dommere torsdag den 16. marts. Det er i denne appelsag, der i dag er afsagt dom.