SAMFUND

Varsler Guds fortærrende ild over Danmark!

De to prædikanter Moses Hansen og Johnny Noer ser Højesterets dom som et slag udslettende slag mod Folkekirken. I en næste to timer lang web-tv-udsendelse udlægger de biblens ord som det nu passer bedst til deres formål.
Foto: Med Grundlov Skal Land Bygges / screendump

Torsdag afgjorde Højesteret, at vielser af par af samme køn i Folkekirken ikke strider mod Grundloven. Det har udløst dramatiske reaktioner fra de kristne sagsøgere, som nu tordner mod regering og Folketing – og Out & About.

Højesteret afsagde torsdag en klar dom. Hverken Folketingets lovgivning på området, eller Folkekirkens vielser af par af samme køn er i strid med grundloven. Sagsøgerne blev også dømt til at betale sagens omkostninger på 100.000 kr., som de håber at få ind ved frivillige bidrag.

Tordner mod alt og alle

Skuffelsen er stor blandt taberne fra sagen i Højesteret, og i en direkte web-tv-udsendelse tordner og væver de to prædikanter Johnny Noer og Moses Hansen torsdag aften i næsten to timer mod Højesteret og nær sagt alt og alle, der ikke deler deres anskuelser. Deriblandt Out & About, som de kalder “De homoseksuelles hjemmeside”, som de refererer fra et par gange. Blandt andet at vi har kaldt dem “hadprædikanter”.

Out & About har forsøgt, at få en kommentar til dommen fra Med Grundlov Skal Land Bygges, men de er ikke vendt tilbage.

I web-tv-udsendelsen påstår de to prædikanter, at Danmark nu står foran en forfærdelig tid med omstyrtning og bål og brand.

Johnny Noer er formand i foreningen ’Med Grundlov Skal Land Bygges’ som står bag søgsmålet mod regering og Folketing, som forsøgte at få underkendt loven om kirkelige vielser af par af samme køn. Det skete med henvisning til, at de ikke mener, at Folketinget kan lovgive om Folkekirkens indre forhold.

Moses Hansen hører offentligheden ikke længere så meget til, men han var i 90’erne og 00’erne et kendt ansigt på de danske landevej, hvor han slæbte et kors rundt i landet, og agiterede mod synd og moralens forfald ved sexmesser og andre steder, hvor han mente der manglede lidt Helligånd.

Onde tider på vej

Der er ingen tvivl om, at foreningen ser med bitterhed på Højesterets dom. Med masser af bibelcitater, bønner og lovsang, samt udlægning af biblens tekster, taler de om uretfærdighed og vold mod deres ret.

De ser tydeligvis dommen som en historisk og skelsættende begivenhed. Men ifølge Johnny Noer er et slag tabt men ikke krigen.

Johnny Noer fortæller i udsendelsen, at man ikke vi rejse sagen ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. I stedet vil man sætte ind med forkyndelse og guds ord landet over.

Advarer mod guds fortærende ild

I et velkomponeret ping-pong mellem de to prædikanter supplerer de hinanden i oplæsning og fortolkninger af udvalgte tekster fra biblen. En særlig interessant passage citerer de fra ”de homoseksuelles hjemmeside”, og varsler efterfølgende guds straf over Danmark. Du kan læse passagen her:

Johnny Noer:
”De ting der kan rokkes fordi de er skabte skal forvandles, for de ting der ikke kan rokkes skal bestå. Lad os derfor takke gud for at vi får et evigt rigt rige der ikke kan rokkes, og som tak tjene gud, som det er hans vilje i guds frygt, og leve i frygt, for vores gud er en fortærende ild.”

Moses Hansen:
”Hvad vil det betyde, ”vores gud er en fortærende ild?””

Johnny Noer:
”Jeg tror nok, at det skal understreges med det som [utydeligt] siger: Husk hvem jeg er!
Og der holdes fest i aften, jublen stiger op fra vores modstanders lejr, og på deres hjemmeside, de homoseksuelles hjemmeside, (Out & Abouts hjemmeside OAonline.dk, red.) bliver der sagt i aften, at kærligheden har sejret. Og der vil vi bare sige til vore, hvad skal jeg sige, til vore medborgere, som er i den del af det Danske Rige, og har deres livsstil på den måde, vil jeg bare sige, at hvis I vidste hvem han er, så ville I ikke tale så løst om kærligheden, som I gør. Også til jer lyder det: ”Husk hvem jeg er!” Og hvis du så spørger; ”hvem er du?” Så er svaret i dette udsagn: ”Jeg er en fortærende ild!” ”Jamen du kan ikke tillade dig Herren at ryste til det, for så bliver der jo uro og [utydeligt] og der kommer mørke over jorden! ”Skal vi tro på at der kan ske sådan noget, sådan rystelser der kommer fra gud? Skal vi tro på det?” Og til det siger Herren: ”Ja, det står foran os nu. Det er sådan en tid som Danmark kommer ind i, og der vil ske rystelser i landet, i riget.”

Moses Hansen:
”Du vil se ting du ikke tænkte var muligt, og ting der er ukendte, og som ikke er af mig.”

Johnny Noer:
”Og baggrunden for at disse ting sker, det vi slutter dette profetiske udsagn med, det er, at du vil komme til at se hvad der ligger bag Det Ukendte Bedrag. For det er det der skete i Højesteret i dag. Der har du overskriften på det her: Det Ukendte Bedrag!”

Således de to prædikanters udlægning af sagen. Ønsker du at se hele udsendelsen finder du den her.