KULTUR

Indskrænker Cosy Bars åbningstider uden varsel

Cosy Bar mistet fire timers daglig åbningstid ud på de sene natte- og tidlige morgentimer.

Til trods for Politiets og Center for Teknik og Miljøs anbefalinger besluttede Bevillingsnævnet i Københavns Kommune sidst i september uden varsel at skære fire timer af Cosys Bars åbningstid.

Udover indskrænkningen af åbningstiderne, har man også tildelt den kendte københavnske homobar et års kortere bevilling end anbefalet fra de førnævnte instanser og gjort den betinget af, at baren holder lukket mellem 06.00 og 10.00.

Til trods for en anbefaling har Cosy Bar altså mistet fire timers daglig åbningstid ud på de sene natte- og tidlige morgentimer. Bevillingsnævnet har i deres afgørelse lagt vægt på antallet og karakteren af politiforretningerne til trods for Politiets og Center for Miljø Tekniks anbefalinger.

Indehaver Camilla Lantz fra Cosy Bar er oprørt og føler sig både ulovligt og uretfærdig behandlet.

– Jeg var ikke et sekund i tvivl om, at vi ville få godkendt bevillingen med anbefalinger fra både Politiet og Center for Teknik og Miljø. Jeg ved selvfølgelig ikke hvad der er foregået på det møde, hvor man har taget beslutningen, men det er sket uden varsel til Cosy Bar. Jeg føler vi er første offer på et politisk skaffot.

Camilla Lantz har haft kontakt med sin advokat, Allan Steen Lynge, der mener, at der er tale om ulovlig praksis, når man uden varsel fjerner 4 timer fra Cosys åbningstid.

– Vi fik forståelse af, at der skulle diskuteres et påbud om dørmand fra torsdag til lørdag på dette møde, hvilket vi ikke har det mindste i mod. Jeg har arbejdet meget på at både sikkerhed og lydisolering er blevet forbedret i de seneste år.

Formanden for Bevillingsnævnet, Carl Christian Ebbesen (DF), som også er kultur- og fritidsborgmester i København, har flere gange i medierne givet udtryk for, at man er bekymret for udviklingen i indre bys natteliv. Til Berlingske sagde han 12. september følgende:

– Der er givet en masse lempelser, fordi man syntes, at der skulle være fest i gaden. Men det er vigtigt, at der er en balance. Nogle steder i København er støj- og affaldsproblemerne så store, at udviklingen ikke kan fortsætte.

Det skal retfærdigvis siges, at hele området er plaget af denne type gener og det langtfra kun er Cosy, der er ’den slemme dreng’ i klassen. Det er dog et faktum, at Københavns Kommune nu slår hårdere ned på denne type gener hos barerne.

Kultur- og fritidsudvalget, der hører under Kultur- og Fritidsforvaltningen besluttede i foråret – i forlængelse af Restaurationsplanen fra november 2013 – at man ville følge op på generne fra nattelivet i dele af Indre By, herunder Studiestræde og opfordre Bevillingsnævnet til fremadrettet, at give afslag på nattilladelser.

Liberal Alliance mente på sin side at man burde arbejde mere sammen med barerne om forebyggende tiltag frem for at være mere restriktiv og stemte som de eneste imod forslaget.